Razredna odjeljenja

Katalog razredaKatalog razreda je mjesto gdje se unose sva razredna odjeljenja unutar obrazovne ustanove.

Svaki polaznik obrazovne ustanove povezuje se s razredom, te tako ulazi u statistiku škole. Takvu statistiku moguće je koristiti prilikom kreiranja izvještaja.

Nakon što je razred kreiran dodjeljuju mu se odgovarajući predmeti. Definirane predmete, za određeni razred, kasnije je moguće automatski povlačiti prilikom kreiranja svjedodžbi ili preuzimati listu već definiranih predmeta, te ih koristiti za druge razrede.

Više o katalogu razreda možete pročitati ovdje.

Katalog predmeta

Katalog predmetaKatalog predmeta je katalog u kojem se, na jednom mjestu, nalaze svi predmeti koji se predaju u pojedinoj obrazovnoj ustanovi. Predmeti se povezuju s razredom, te je jednom definirane predmete moguće korigirati i preuzimati za druge razrede.

Katalog roditelja/skrbnika

Katalog roditelja/skrbnika predstavlja katalog u kojem se nalaze svi skrbnici i roditelji polaznika obrazovne ustanove.

Roditelji ili skrbnici odabiru se prilikom unosa podataka polaznika obrazovne ustanove.

Katalozi

KataloziKatalozi su mjesta u kojem se nalaze podaci o učenicima, predmetima, nastavnicima itd. Katalozima se pristupa preko padajućeg izbornika Katalozi ili preko trake prečaca koja se nalazi s lijeve strane aplikacije.

Katalog nastavnika

Katalog razrednika predstavlja katalog u kojeg se unose sve osobe koje nose funkciju nastavnika odnosno predavača u pojedinoj obrazovnoj ustanovi.

Svakom nastavniku moguće je dodijeliti predmete koje predaje kao i funkciju razrednika.

Katalog učenika

altKatalog učenika predstavlja Katalog u kojeg se unose svi polaznici obrazovne ustanove. Preko kataloga učenika, odnosno matične knjige kreiraju se svjedodžbe, uvjerenja i prijavnice, te sva ostala potrebna dokumentacija.

Više o katalogu učenika možete pročitati ovdje.

Katalog programa (smjerova)

Katalog programa (smjerova) predstavlja mjesto u kojeg se unose programi pojedine obrazovne ustanove.

Programi se povezuju s razredima, te im je moguće kreirati liste predmeta po određenom smjeru.