Obrazovanje odraslih

Uz izradu dokumenata za redovno školovanje moguće je izraditi svu potrebnu dokumentaciju vezanu za obrazovanje odraslih.

Moguće je izraditi potvrde, rješenja, odluke, uvjerenja o usavršavanju i osposobljavanju, upisnice, te svjedodžbe o položenim predmetima.

Obrazovanje odraslih

Povlačenje nastavnog sadržaja na uvjerenja

Prilikom kreiranja programa (smjera) moguće mu je dodijeliti nastavni sadržaj koji će se on automatski povlačiti na kreirana uvjerenja o osposobljavanju i usavršavanju.

Unošenjem gotovih nastavnih sadržaja izbjegava se ručno unošenje istih podataka za svako uvjerenje zasebno.

Polaznici

Omogućen je unos i evidencija polaznika određenih seminara koji se ne unose u matičnu knjigu obrazovne ustanove.

U zaseban katalog unose se podaci polaznika i odabiru predmeti/semirani. Polaznike je moguće, na vrlo jednostavan način prebaciti u matičnu knjigu učenika sa svim unesenim podacima kako se isti ne bi ponovno unosili.

Dokumenti

Iz kataloga matične knjige učenika moguće je kreirati svu potrebnu dokumentaciju koja se izdaje polaznicima ustanove.

Dokumenti se izrađuju na jednostavan način jer se podaci odabranog učenika automatski preuzimaju, te je potrebno unijeti predmete ili nastavni program, te ocjene.

Dodatne funkcije

Potvrde o položenim predmetima

Na jednostavan način moguće je kreirati potvrde o položenim predmetima.

Rješenja

Po potrebi je omogućeno izdavanje rješenja o priznatim predmetima za daljnje školovanje.

Potvrde o priznavanju

Za svakog učenika, koji je polaznik obrazovanja odraslih moguće je izraditi odluke o priznavanju razlikovnih ispita.

Uvjerenja o osposobljavanju

Uvjerenje o osposobljavanju izdaje se nakon završenog školovanja pojedinog programa obuke.

Uvjerenja o usavršavanju

Uvjerenje o usavršavanju izdaje se prilikom položenog programa usavršavanja.

Svjedodžba o položenim predmetima

Svjedodžba o položenim ispitima izdaje se nakon završetka prekvalifikacije unutar obrazovne ustanove.