Funkcije aplikacije

Kompletna dokumentacija

 • Razrađen sustav pomoći
 • Vodič kroz aplikaciju
 • Kratki filmovi o radu s aplikacijom
 • Pisane upute
 • Registracija programa

Katalozi

 • Ponude
 • Računi
 • Računi predujma
 • Knjiga evidencije sklopljenih ugovora
 • Knjiga URA
 • Porezi uplate
 • Partneri
 • Artikli
 • Djelatnici
 • Opći katalozi

Opći katalozi

 • Grupe artikala
 • Info linije računa
 • Načini plaćanja
 • Mjesta, županije i države
 • Stope poreza
 • Kategorije računa
 • Sati
 • Sredstva putovanja

Partneri

 • Pregled svih unesenih podataka partnera na jednom mjestu
 • Jednostavno i napredno pretraživanje unesenih podataka odabirom više kriterija pretraživanja
 • Unos i evidencija matičnih podataka partnera
 • Evidencije podataka vezanih za ugovor
 • Deaktivacija podataka partnera
 • Evidencija ugovora o održavanju
 • Mogućnost označavanja partnera koji nisu u sustavu PDV-a
 • Dodavanje rabata u postotku za pojedinog partnera
 • Odabir više vrste snimanja podataka (snimi, snimi i otvori novi, snimi i zatvori)
 • Ispis naljepnice partnera

Artikli

 • Pregled svih unesenih podataka artikala na jednom mjestu
 • Jednostavno i napredno pretraživanje unesenih podataka odabirom više kriterija pretraživanja
 • Povezivanje pojedinog artikla s grupom robe
 • Unos iznosa (cijene) artikla, jedinice mjere i normativne količine materijala
 • Unos opisa i detaljnog opisa artikla
 • Odabir više vrste snimanja podataka (snimi, snimi i otvori novi, snimi i zatvori)

Ponude

 • Pregled svih unesenih podataka ponuda na jednom mjestu
 • Jednostavno i napredno pretraživanje unesenih podataka odabirom više kriterija pretraživanja
 • Automatski brojač dokumenata
 • Evidencija datuma ponude
 • Mogućnost odabira načina plaćanja i datuma valute ponude
 • Popratni tekst ponude
 • Odabir postojećeg ili unos podataka novog partnera
 • Unos jednog ili više artikala na ponudu
 • Mogućnost promjene dodane količine artikala i cijene
 • Mogućnost dodavanja i brisanje opisa pojedine stavke ponude
 • Automatski izračun sveukupnog iznosa ponude
 • Mogućnost promjene porezne stope
 • Kreiranje računa iz ponude
 • Pregled prije ispisa i ispis podataka ponude
 • Izvoz podataka računa u PDF ili MS Excel

Računi

 • Pregled svih unesenih podataka računa na jednom mjestu
 • Jednostavno i napredno pretraživanje unesenih podataka odabirom više kriterija pretraživanja
 • Mogućnost dodavanja novog artikla iz prozora za kreiranje računa
 • Automatski brojač dokumenata
 • Prikaz datuma računa i datuma plaćanja s mogućnošću promjene
 • Mogućnost odabira djelatnika koji kreira račun
 • Evidencija načina plaćanja i kategorije računa
 • Odabir postojećeg ili unos podataka novog partnera
 • Unos jednog ili više artikala na račun
 • Mogućnost promjene dodane količine artikala i cijene
 • Dodavanje rabata u iznosi ili postocima na nivou pojedine stavke računa
 • Mogućnost dodavanja i brisanje opisa pojedinoj stavci računa
 • Automatski izračun sveukupnog iznosa računa
 • Mogućnost promjene porezne stope
 • Odabir adrese za isporuku računa
 • Automatsko povlačenje info linija računa s mogućnošću promjene istih
 • Ručni unos treće (proizvoljne) info linije računa
 • Evidencija uplata računa
 • Unos iznosa, broja izvoda, datuma uplate, načina plaćanja i opisa uplate
 • Mogućnost evidentiranja iznosa provizije s odabirom datuma isplate na nivou svake uplate
 • Odabir više vrste snimanja podataka (snimi, snimi i otvori novi, snimi i zatvori)
 • Mogućnost kopiranja računa
 • Knjiženje računa
 • Mogućnost storniranja računa
 • Pregled prije ispisa i ispis podataka računa
 • Ispis kopije računa
 • Ispis računa u eurima
 • Izvoz podataka računa u PDF ili MS Excel
 • Prikaz sveukupnog iznosa odabranih računa
 • Ispis naljepnica partnera

Knjiga ulaznih računa (URA)

 • Evidencija svih kreiranih ulaznih računa na jednom mjestu
 • Različite boje stavaka obzirom na evidentirane uplate
 • Ručno kreiranje stavke ulaznih računa
 • Odabir postojećeg i dodavanje podataka novog partnera
 • Odabir predujma, vlastite potrošnje, troška, inozemne usluge…
 • Mogućnost evidentiranja plaćanja karticom
 • Evidencija gotovinskih uplata
 • Automatski izračun osnovice, poreza i sveukupnog iznosa

Knjiga sklopljenih ugovora

 • Pregled svih kreiranih ugovora na jednom mjestu
 • Jednostavno i napredno pretraživanje odabirom više vrsta kriterija
 • Zaključavanje podataka ugovora
 • Kreiranje aneks ugovora
 • Automatsko kreiranje podsjetnika za istek roka sklopljenog ugovora ovisno o vrsti ugovora
 • Evidencija datuma sklapanja, stupanja na snagu i rok sklapanja ugovora
 • Evidencija iznosa ugovora
 • Odabir ugovorne strane
 • Evidencija datuma objave i isteka ugovora
 • Odabir vrste, tipa i statusa ugovora

Računi predujma

 • Pregled svih unesenih podataka računa predujma na jednom mjestu
 • Jednostavno i napredno pretraživanje unesenih podataka odabirom više kriterija pretraživanja
 • Mogućnost dodavanja novog artikla iz prozora za kreiranje računa predujma
 • Automatski brojač dokumenata
 • Prikaz datuma računa i datuma plaćanja s mogućnošću promjene
 • Mogućnost odabira djelatnika koji kreira račun
 • Evidencija načina plaćanja i kategorije računa predujma
 • Odabir postojećeg ili unos podataka novog partnera
 • Unos jednog ili više artikala na račun
 • Mogućnost promjene dodane količine artikala i cijene
 • Dodavanje rabata u iznosi ili postocima na nivou pojedine stavke računa predujma
 • Mogućnost dodavanja opisa pojedinoj stavci računa predujma
 • Brisanje dodanog opisa
 • Automatski izračun sveukupnog iznosa računa predujma
 • Mogućnost promjene porezne stope
 • Odabir adrese za isporuku računa
 • Automatsko povlačenje info linija računa s mogućnošću promjene istih
 • Ručni unos treće (proizvoljne) info linije računa
 • Mogućnost storniranja računa predujma
 • Pregled prije ispisa i ispis podataka računa predujma
 • Izvoz podataka računa predujma u PDF ili MS Excel

Uplate poreza

 • Pregled svih unesenih podataka uplata poreza na jednom mjestu
 • Jednostavno i napredno pretraživanje unesenih podataka odabirom više kriterija pretraživanja
 • Evidencija iznosa i datuma uplate poreza

Ostalo

 • Mogućnost rada s više jezika

Postavke programa

 • Opći podaci koji će se povlačiti na kreiranu dokumentaciju
 • Unos broja dana odgode plaćanja
 • Mogućnost povezivanja datoteke potpisa
 • Odabir stope poreza
 • odabir unaprijed određenih info linija računa
 • Odabir da li je ustanova koja koristi aplikaciju u sustavu PDv-a ili ne
 • Snimanje i primjena unesenih podataka ili promjena

Izvještaji

 • Knjiga izlaznih računa
 • Kartica partnera
 • Lista svih računa
 • Lista neplaćenih računa
 • Lista neplaćenih računa po partneru
 • Lista ponuda
 • Godišnji promet
 • Promet u razdoblju
 • Promet po partnerima
 • Promet po djelatnicima
 • Promet artikala
 • Promet artikala total

Ispis podataka

 • Mogućnost ispisa dokumenata na različite pisače
 • Pregled prije ispisa
 • Mogućnost direktnog ispisa na pisač (bez pregleda)
 • Izvoz podataka u PDF format
 • Izvoz podataka u Excel
 • Prikaz više stranica odjednom
 • Zumiranje prikaza
 • Alatna traka ispisa
 • Navigacija po ispisu

Grafikoni

 • Promet komercijalista
 • Promet partnera

Izgled prozora

 • Jednostavan i intuitivan dizajn programa
 • Jednostavnost korištenja
 • Jednostavna instalacija na hrvatskom jeziku
 • Mali zahtjevi za opremom
 • Glavni prozor aplikacije
 • Trake s alatima
 • Statusna traka
 • Traka prečaca
 • Padajući izbornici

Pretraživanje podataka

 • Napredne mogućnosti pretraživanja
 • Prozor za pretraživanje
 • Odabir podataka za pretraživanje
 • Odabir više kriterija pretraživanja
 • Poništavanje pretraživanja
 • Prikaz pronađenih podataka

Tablični prikaz podataka

 • Podaci prikazani u tabličnom obliku
 • Promjena širine stupaca
 • Sortiranje podataka
 • Promjena redoslijeda stupaca
 • Grupiranje podataka
 • Prilagodba prikaza podataka
 • Različiti načini prikaza istog skupa podataka
 • Resetiranje prikaza