Lista neplaćenih računa

Odabir vremenskog intervala za ispis neplaćenih računaZa svaki uplaćeni dio računa evidentira se uplata. Moguće je kreirati izvještaj s listom neplaćenih računa u određenom vremenskom razdoblju, te filtrirati i prikazati sve neplaćene račune po partneru.

Na samom izvještaju prikazani su broj i datum računa, datum dospijeća plaćanja, naziv partnera, preostali iznos za uplatu, te sveukupan iznos nepodmirenih računa.

Ispis dokumenata s obračunom poreza

Unosom stavki računa zbrajaju se iznosi stavki i odabiru porezne stope. Porezna stopa je jedinstvena, dok je rabat moguće odrediti po pojedinoj stavci računa, po partneru (predefinirano na partneru) ili na razini cijelog računa.

Aplikacija sama izračunava i prikazuje iznos osnovice, iznos poreza, te ukupan iznos samog računa.

Prilagodba ispisa

Prilagodba ispisaSvaki ispis prilagođen je lakom korištenju i ispisu na pisač. Ispis izvještaja, računa i ostalih dokumenata moguće je prilagoditi svakom korisniku po individualnim zahtjevima i potrebama, s vlastitim logotipom i dodatnim prilagodbama koje korisnik sam zatraži.

Izvještaji prometa

Izvještaji cjelokupnog prometaU izvještaju Promet po partnerima moguće je vidjeti cjelokupni promet po partnerima od prvog do zadnjeg unesenog računa.

Svaki partner zasebno je izdvojen, na samom izvještaju, i prikazan s njemu pripadajućim računima. Na izvještaju je vidljiv naziv partnera, datum računa, iznos osnovice računa, iznos PDV-a i sveukupan iznos po računima.

Kartice partnera

Podaci ispisa kartice partneraIzvještaj kartice partnera prikazuje sve račune koji su izdani za odabranog partnera u određenom vremenskom periodu.

Na samom računu moguće je vidjeti naziv partnera, broj i datum računa sa iznosom, te podatke koji se odnose na uplate (broj izvoda, datum i iznos uplate).

Na samom izvještaju automatski se prikazuje cjelokupni iznos računa i uplata u odabranom razdoblju, te iznos dugovanja ukoliko svi računi nisu podmireni.

Izvoz podataka

Sve izvještaje moguće je odmah ispisati na pisač ili izvesti u PDF format koji je moguće kasnije ispisati ili poslati putem e-maila.