Partneri

Partneri kojima se ispostavljaju faktureKatalozi služe za pohranu raznih podataka. Katalog Partnera je mjesto gdje se unose partneri kojima se ispostavljaju računi, predračuni i računi predujma.

Katalog partnera sadrži sve potrebne privatne i poslovne podatke, te ga je moguće koristiti kao bazu svih podataka o partnerima.
Popunjenu bazu podataka partnera moguće je pretraživati na brz i jednostavan način odabirom više kriterija pretraživanja.

Ponude

Predračuni su, neobavezne, pisane ponude koje nemaju status računa, te najčešće služe kao informativni podaci.

Kod kreiranja same ponude potrebno je odabrati podatke koji će se kasnije ispisati na ponudi.

  • Podaci ponude: Broj ponude, Datum ponude, Način plaćanja, Datum uplate, Datum valute, Podaci o partneru (partner se odabire s liste partnera, a ukoliko ne postoji moguće je dodati novoga), Popratne napomene
  • Stavke ponude (odabirom tipke F3 otvara se lista materijala i usluga s koje se odabire željena stavka)
  • Popratni tekstovi ponude (odabiru se popratne linije računa)

Artikli

Katalog artikala je mjesto u kojeg se unose podaci materijala i usluga koji se koriste prilikom kreiranja dokumenata koji se ispostavljaju partnerima.

Svakom materijalu moguće je odrediti kojoj grupi materijala pripada, određuje se normativna količina materijala ili usluge, te cijena i jedinična mjera. Uz svaki artikl moguće je dodati EAN kod i opis dokumenta.

Računi

računiRačuni su dokumenti koji se izrađuju prilikom izdavanja robe ili usluge. Računi sadrže:

  • Broj (broj računa)
  • Datum računa
  • Datum plaćanja (datum dospijeća plaćanja)
  • Datum DVO (nastanak dužničko/vjerovničkog odnosa)
  • Partner
  • PDV osnovica i iznos računa
  • PDV iznos

Račun predujma

Moguće je kreirati račune koji se odnose na iznose predujma koji se plaćaju u ratama.

Račun predujma sadrži sva polja kao klasični račun samo što se kod računa za predujam ne evidentiraju uplate već se prilikom svakog predujma kreira novi račun predujma. Po potpuno plaćenim predujmovima, računi predujma se storniravaju te se izrađuje jedan glavni račun.

Ostali katalozi i funkcije

Opći katalozi

Dodatni katalozi u programu služe evidentiranju dodatnih podataka bez kojih glavni katalozi ne bi mogli funkcionirati jer se u njima podaci odabiru iz padajućih izbornika.

Djelatnici

U Katalog djelatnika se upisuju podaci svih djelatnika. Djelatnici se odabiru prilikom kreiranja računa, ponuda i računa predujma.

Evidencija uplata

Za svaki kreirani račun moguće je evidentirati uplate po računu što daje uvid u listu svih dužnika odabirom željenih parametara.

Dodavanje partnera

Ukoliko se prilikom izrade računa primijeti da partner nije unesen u bazu podataka, podatke je moguće dodati iz samog računa. Time je olakšano dodavanje novih partnera u “hodu”.

Lista neplaćenih računa po partneru

Svaki partner ima svoju karticu prometa te IOS na dan. Na klik miša moguće je kreirati listu neplaćenih računa po partneru u željenom razdoblju.

Ispis dokumenata

S lakoćom je moguće pregledati dokumente prije ispisa, ispisati ih ili izvesti u PDF formatu.