Izvještaji

alt

Izvještaji su vrlo važni za vođenje brige o poslovanju. Služe za izvještavanje uprave, statističku obradu, te kao pomoć pri donošenju poslovnih odluka. Unutar aplikacije dostupno je više vrsta izvještaja koji omogućuju potpuni uvid u poslovanje u bilo kojem trenutku.

Vrste izvještaja

 • Skladište
 • Knjige
 • Liste dokumenata
 • Primitak gotovine u razdoblju
 • Načini prometa MP računa u razdoblju
 • ….

Izvještaji skladišta

Izvještaji skladišta

Izvještaj skladišta koristi se kao pregled stanja na pojedinom skladištu.

Za neke od izvještaja potrebno je odabrati vremenski interval za koje se želi prikazati stanje skladišta.

Stanja koja se mogu pratiti za skladišta su:

 • Promet skladišta
 • Stanje prodajno
 • Stanje nabavno
 • Stanje nabavno – do datuma
 • Stanje na dan
 • Kritične količine

Liste dokumenata

Liste dokumenata su spisi gdje je, na jednom mjestu, moguće pronaći određene podatke:

 • Lista naloga
 • Lista ponuda
 • Lista primki
 • Lista otpremnica
 • Lista maloprodajnih računa (lista MP računa u tekućoj godini)
 • Lista maloprodajnih računa od-do (lista MP računa sa odabirom željenog razdoblja)
 • Lista veleprodajnih računa (lista VP računa u tekućoj godini)
 • Lista veleprodajnih računa od-do (lista VP računa sa odabirom željenog razdoblja)

Promet po partnerima

Promet po partnerima prikazuje filtrirani promet MP i VP računa po određenom partneru.

Moguće je odabrati prikaz Maloprodajnih računa (svi računi ili u razdoblju od-do), Veleprodajnih računi (svi računi ili u razdoblju od-do), Sveukupni promet računa ili u razdoblju od-do.

Izvještaji koji se odnose na partnere

Knjige

Knjiga ulaznih računa

Knjige su ispisi ulaznih i izlaznih računa u određenom razdoblju, filtrirani po plaćenim računima, neplaćenim računima, računima prema dobavljačima i partnerima, te računima vlastite potrošnje.

Knjiga Ulaznih računa (URA) dijeli se na:

 • Knjiga URA (svi ulazni računi u određenom razdoblju)
 • Knjiga URA plaćeno (plaćeni ulazni računi)
 • Knjiga URA neplaćeno (svi neplaćeni računi)
 • Knjiga URA po dobavljaču (ulazni računi po dobavljaču dijele se na sveukupne, plaćene i neplaćene račune)
 • Knjiga URA – vlastita potrošnja (npr. računi za telefonske operatere, gorivo za službena vozila..)

Knjiga Izlaznih računa (IRA) dijeli se na:

 • Knjiga IRA (svi izlazni računi u određenom razdoblju)
 • Knjiga IRA plaćeno (plaćeni izlazni računi)
 • Knjiga IRA neplaćeno (neplaćeni izlazni računi)
 • Knjiga IRA po partneru (izlazni računi po partneru dijele se na sveukupne, plaćene i neplaćene račune)

Knjiga popisa

 • Lista svih odabranih zaključenih primki u određenom razdoblju

Načini prometa računa

Način prometa računaPostoji nekoliko izvještaja po kojima je moguće pratiti načine prometa po računima.

Moguće je pratiti primitak robe u razdoblju, načine prometa MP računa u razdoblju (uvid u ispis maloprodajnih računa, te načine plaćanja npr. VISA, Virman, Master…) i iznose po načinu plaćanja MP računa u odabranom razdoblju (sveukupna svota iznosa).

Promet robe

Pod prometom robe smatra se ulaz i izlaz sve roba koja prolazi kroz skladište.

Ulaz robe prikazuje ukupan ulaz robe u skladište u određenom razdoblju. Ulaz robe po dobavljačima prikazuje cjelokupni ulaz robe po odabranom dobavljaču.

Izlaz robe služi za pregled izdane robe iz pojedinog skladišta po dobavljačima.

Ispis neisporučene robe po dobavljačima daje uvid koja roba nije isporučena po određenom dobavljaču.

Inventura

altInventura je periodični obračun stanja na skladištu.

Ispis inventure dijeli se na:

 • Prazne tablice – sveukupno
 • Tablice s podacima – sveukupno
 • Prazne tablice po pozicijama
 • Tablice s podacima po pozicijama
 • Prazne tablice po grupama
 • Tablice s podacima po grupama

8 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odgovori