Blagajničko poslovanje

altBlagajničko poslovanje nudi mogućnost vođenja dnevnika blagajne. Postoji mogućnost vođenja evidencije pojedinih blagajni po ulaznim i izlaznim računima tj. uplatama i isplatama.

  • Broj (broj dnevnika)
  • Od (početni datum kreiranja dnevnika)
  • Do (završni datum dnevnika)
  • Blagajna (odabir blagajni koje su u upisane u aplikaciju)
  • Saldo (trenutačno stanje blagajne)

Blagajnički dnevnik

Blagajnički dnevnici vežu se za pojedinu blagajnu.

Kod kreiranje blagajničkog dnevnika potrebno je odabrati početni i završni datum za koji se kreira dnevnik, odabrati željenu blagajnu, te upisati saldo blagajne.

U blagajnički dnevnik se ručno dodaju uplatnice i isplatnice vezane za blagajnu u odabranom periodu, te je moguće blagajnički dnevnik ispisati na pisač ili izvesti unesene podatke u PDF ili MS Excel tablicu.

Blagajnički izvještaji

Blagajnički izvještaji služe za ispis maloprodajnih računa u razdoblju koje se odabere.

Izvještaji daju uvid u promet MP računa u odabranom razdoblju, način plaćanja (gotovina, kartica…), broj računa, itd.

  • Broj (broj se automatski dodjeljuje)
  • Od-do datum (mogućnost odabira razdoblja ili ispisa za samo jedan dan)
  • Saldo na dan (odabir datuma cjelokupnog stanja)

Prijašnji blagajnički izvještaji

Na jednom je mjestu moguće pregledati trenutne blagajničke izvještaje, te prijašnje izvještaje koji su izrađeni za određeni period.

Podaci za izvještaj automatski se preuzimaju ovisno o odabranom vremenskom periodu, snimaju se i ispisuju, te im je moguće pristupiti u svakom trenutku.