Radni nalog

Radni naloga za popravak motornog vozila

Radni nalog pruža uvid u statistiku izvršenih radova i utrošenog materijala, te je ujedno i najdetaljniji dokument za servis vozila.

Vozila se prate po: Marki – Tipu, Broju šasije, Reg.broju, Broju motora, Broju km, Vlasniku, te nizu pratećih podataka.

radni nalog za popravak motornog vozilaU sadržaj radnog naloga upisuje se utrošen materijal i usluga, odnosno utrošen broj sati rada.

Podaci o preuzimanju: Datum preuzimanja, Vozilo preuzeo, Vozilo izdao, Radove izvršio, Gdje i Kada.

Radni nalog je moguće ispisati, te nije obavezan dokument od strane države (kao npr. račun i ponuda za radove novčane vrijednosti iznad 500,00 kn). 

Podaci naloga

Unutar prozora naloga moguće je unositi potrebne podatke koji su podijeljeni po karticama ovisno o vrsti podataka.

 • Opći podaci
 • Podaci o vozilu
 • Narudžba servisa
 • Usluge, materijali i potrošni materijali
 • Otprema vozila
 • Dokumetacija

Omogućena je evidencija stanja vozila, obvezne opreme, razine goriva u spremniku, unos radova i opis problema, mogućnost pregleda količine materijala na skladištu, otvaranja podataka materijala i ispis kartice artikala, te mnoge druge mogućnosti.

Stavke radnog naloga

Stavke radnog naloga služe za evidenciju utrošenih materijala, te obavljene usluge prilikom servisiranja vozila.

Unesene stavke materijala i usluga automatski će se povlačiti na kreiranu ponudu ili račun.

 • Materijali – sve ono što se ugrađuje u vozilo
 • Potrošni materijal – materijal koji je potrošnog karaktera (npr. papirnati ručnici)
 • Usluge – cjelokupni rad koji je obavljen na vozilu

Stavke radnog naloga

Učinkovitost djelatnika

Aplikacija nudi mogućnost praćenja učinkovitosti rada pojedinog djelatnika.

Praćenje se izvodi povezivanjem djelatnika uz pojedini radni nalog, iz kojeg je naknadno moguće vidjeti koliko je koji djelatnik odradio.

alt

Narudžba servisa

Program za autoservis nudi opciju narudžbe servisa unutar samog naloga u koju se upisuju naručeni radovi i opis problema.

Narudžba servisa koristi se pri zaprimanju vozila

 • Naručeni radovi i Opis problema
 • Naručeni radovi: navod od vlasnika automobila ili korisnika automobila (ovdje majstor unosi tekst koji su sve radovi naručeni)
 • Opis problema: zaključak osobe koja obavlja servis

Ispis prazne narudžbe

altIspis prazne narudžbe odnosno praznog radnog naloga je zapravo ispis narudžbe servisa kojeg dalje popunjava osoba koja je zaprimila vozilo.

 • Narudžba servisa popunjava se pri dolasku vozila da bi se što prije preuzeo klijent, te da se skrati vrijeme čekanja na servis
 • Praznu narudžbu servisa popunjava osoba koja je zaprimila vozilo

Svi podaci iz praznih narudžbi servisa, koji su se tijekom radnog dana popunjavali ručno, mogu se naknadno unijeti u bazu podataka. Na taj način skraćuje se vrijeme čekanja korisnika, a ubrzava primarni rad autoservisa.

Automatsko kreiranje dokumenata iz naloga

Kreiranje dokumentacije iz radnog nalogaIz samog naloga moguće je kreirati svu potrebnu dokumentaciju koja se izdaje nakon izvršenog servisa.

Nakon kreiranja naloga i unošenja podataka u aplikaciju moguće je izraditi MP, VP ili ponudu.

Kreiranjem potrebne dokumentacije iz naloga, kreiraju se i svi ostali popratni dokumenti.

Otprema vozila

altOtprema vozila služi za unos podataka prilikom izdavanja vozila od strane servisa nakon izvršenih radova. Prilikom otpreme vozila, iz samog radnog naloga izrađuje se ponuda ili račun.

 • Otpremljeno – s unosom datuma kada je vozilo otpremljeno
 • Otpremio – potrebno je odabrati ime i prezime djelatnika servisa koji je otpremio vozilo
 • Vozilo odvezao – potrebno je upisati ime i prezime osobe (vlasnik ili korisnik vozila) koji je vozilo odvezao sa servisa
 • Popratni tekst otpreme
 • Ponuda – obavezna za predviđene radove u iznosu većem od 500,00 kn
 • VP Račun (veleprodajni) – izrađuje se po potrebi
 • MP Račun (maloprodajni) – izrađuje se po potrebi

Zaključivanje radnog naloga

Radni nalog se automatski zaključuje ukoliko se iz njega kreira maloprodajni ili veleprodajni račun.

Isto tako nalog se automatski zaključuje ako je račun kreiran iz ponude, a ponuda iz tog naloga.

Funkcije servisa

Automatsko kreiranje ponuda i računa

Iz svakog radnog naloga moguće je kreirati ponudu, veleprodajni ili maloprodajni račun koji se automatski snimaju u bazu podataka.

Povezivanje skeniranih dokumenata

Moguće je ispisati i ispuniti prazni radni nalog kojeg je kasnije moguće skenirati i povezati s nalogom koji se nalazi u bazi podataka.

Podaci o radovima

Uz unošenje usluga u radni nalog, moguće je unijeti i detalje o obavljenim radovima od predviđenog vremena trajanja radova do prestanka, nastavka i završetka radova.

Aktivna lista radnih naloga

Sva vozila koja se nalaze u servisu i za koje je kreiran radni nalog nalaze se na aktivnoj listi vozila, te je moguće u svakom trenutku vidjeti koliko se vozila nalazi na servisu.

Dodavanje novog artikla i vozila iz radnog naloga

Iz svakog radnog naloga moguće je dodati novi artikl ili vozilo ukoliko se ono već ne nalazi u bazi podataka.

Ispis učinkovitosti djelatnika

Praćenjem učinkovitosti pojedinog djelatnika, povezivanjem djelatnika s radnim nalogom moguće je ispisati cjelokupnu učinkovitost u vremenskom periodu.