Povijest razvoja

*v3.5.1, 14.02.2017

 • dodan datum valute u primke

*v3.4.30, 16.02.2016

 • omogućeno kreiranje VP računa s uračunatim PDV-om u stavkama iz ponuda u kojima nije uračunat PDV u cijeni stavaka

*v3.4.29, 4.2.2015

 • omogućen prikaz teksta u info liniji 3 ako je u postavkama isključena opcija “uračunaj pdv u stavke ponude”

*v3.4.26, 2.12.2015

 • omogućen prikaz podataka po partneru, tipu računa, te načinu plaćanja u izvještaju „Načini prometa računa u razdoblju“

*v3.4.25, 17.11.2015

 • omogućen unos decimalnih brojeva u stupac “X” u stavkama narudžbe

*v3.4.24, 4.11.2015

 • omogućena evidencija dokumentacije u ponudama
 • omogućen prikaz podataka vozila u radnim nalozima i ponudama

*v3.4.23, 1.10.2015

 • dorada unosa pogrešne interne šifre u stavkama ponude

*v3.4.22, 24.9.2015

 • omogućeno storniranje računa ako je račun fiskaliziran, a nije zaključen

*v3.4.21, 21.7.2015

 • omogućen pregled otpremnica po vozilu u pregledu otpremnica partnera

*v3.4.20, 27.7.2015

 • prilikom kreiranja nove stavke URA, prikazuje se inicijalna vrijednost za način plaćanja
 • omogućen izvještaj “Knjiga URA neplaćeno -> Po datumu dospijeća”

*v3.4.19, 30.4.2015

 • prilikom dodavanja novog materijala ili usluge, prikazuju se inicijalne vrijednosti za grupu robe i jedinicu mjere

*v3.4.18, 27.3.2015

 • napravljena korekcija snimanja sljedećeg broja interne šifre proizvoda/usluge

*v3.4.15, 11.3.2015

 • dorada prikaza redoslijeda stavki ponude

*v3.4.14, 6.3.2015

 • korigirana greška prilikom ispisa sveukupnog prometa skladišta

*v3.4.12, 12.2.2015

 • skriven stupac „In. šifra“ u stavkama izdatnice

*v3.4.11, 9.2.2015

 • omogućena evidencija trgovačke robe ako je u izlaznom računu odabran naplatni uređaj „Trgovačka roba“

*v3.4.10, 29.1.2015

 • prilikom snimanja uvozne primke, ažuriraju se troškovi i nabavni porezi u stavkama primke

*v3.4.9, 26.1.2015

 • korekcija ispisa inventure gdje se prikazuju samo artikli koji su na stanju

*v3.4.6, 16.12.2014

 • prilikom odabira artikla u stavkama računa, preuzima se njegovo skladište u stavku računa

*v3.4.5, 15.12.2014

 • omogućen ispis kartica artikala po godini, te kreiranje početnog stanja skladišta po godini
 • napravljena korekcija u kreiranju zapisnika o promjeni cijena

*v3.4.2, 26.9.2014

 • omogućen ispis primke s cijenama u eurima

*v3.4.0, 8.8.2014

 • omogućen pregled artikala (lista za odabir) po stanju artikla (artikli sa stanjem, bez stanja ili svi artikli)
 • zaključano polje “redni broj” u stavkama dokumenata
 • omogućen prijelaz kursora iz polja u polje pritiskom „enter“ tipke kod unosa artikla, dokumenta dostave, primke, knjige ulaznih i izlaznih računa te uplate ulaznih i izlaznih računa
 • skriveno polje „vezni broj računa“ i ispisu VP računa
 • omogućeno polje za prikaz NC (nabavne cijene) u stavkama radnog naloga
 • omogućena evidencija izdatnica

*v3.3.14, 28.7.2014

 • prilikom korekcije cijene artikla u stavci primke, prodajna cijena se snima i u katalog materijala i usluga

*v3.3.11, 7.5.2014

 • omogućen prikaz načina plaćanja u ispisu uplata računa
 • omogućen prikaz uplata računa na ispisu računa

*v3.3.10, 23.4.2014

 • prilikom kreiranja primke iz narudžbe, preuzima se isti redoslijed stavki primke kao što je u stavkama narudžbe

*v3.3.9, 3.4.2014

 • omogućen unos poreznog broja dobavljača za inozemne dobavljače
 • omogućeno snimanje partnera kao dobavljača i dobavljača kao partnera

*v3.3.8, 24.3.2014

 • prilikom pritiska na tipku „end“, selektira se zadnji stupac u stavkama primke

*v3.3.6, 3.3.2014

 • omogućen unos tranzitnog artikla u stavkama računa

*v3.3.5, 24.2.2014

 • omogućen unos opisa stavke naloga do 4000 znakova

*v3.3.3, 20.2.2014

 • omogućen ispis računa u eurima

*v3.3.2, 18.2.2014

 • omogućen prikaz stupca „plaćeno“ u katalogu izlaznih računa
 • skriveno polje šifra ispisa u stavkama primke
 • omogućen prikaz zadnje nabavne cijene prilikom dodavanja artikla u stavku primke
 • omogućen prikaz nabavne i prodajne cijene artikla u prozoru za odabir artikala u račun
 • omogućeno pozicioniranje u novi stupac pritiskom na tipku enter u stavkama naloga i narudžbi
 • omogućen unos tečaja u primku, te ulazne cijene artikla u eurima prilikom odabira artikla u stavkama primke
 • omogućen pregled i ispis stanja skladišta po grupi artikla te po stanju artikla (artikli sa stanjem, bez stanja ili svi artikli)
 • omogućen ispis prometa skladišta samo s količinama, po grupama artikala
 • onemogućen automatski odabir vozila prilikom odabira partnera u katalogu naloga, VP i MP računa
 • povećan font stupca  „šifra robe“ u ispisu računa, dodan logo u zaglavlje računa, te potamnjena zaglavlja stupaca
 • omogućen odabir zadanog naplatnog uređaja za VP i MP račune u postavkama aplikacije
 • omogućen ispis liste primki u određenom razdoblju
 • omogućen prikaz nabavne vrijednosti u ispisu liste MP i VP računa

*v3.3.0, 7.2.2014

 • omogućeno kreiranje zapisnika o promjeni cijena
 • omogućeno kreiranje knjige popisa o nabavi i prodaji robe
 • omogućen ispis praznih tablica inventure iz kataloga inventura

*v3.2.17, 15.1.2014

 • napravljena je korekcija greške u stavkama naloga gdje se nije prikazivao brzi izbornik prilikom desnog klika miša na stavku

*v3.2.16, 13.1.2013

 • omogućen unos tranzitnog artikla u stavke naloga pod karticom “Materijali”

*3.2.12, 24.12.2013

 • omogućen ispis zapisnika o inventuri

*v3.2.11, 4.12.2013

 • omogućeno polje „iznos umanjen za rabat“ u ispisu primke

*v3.2.10, 2.12.2013

 • omogućena izmjena nabavne porezne stope u stavkama primke

*v3.2.9, 13.11.2013

 • omogućeno pretraživanje računa po fiskalnom i veznom broju
 • omogućen prikaz fiskalnog broja u neplaćenim računima te u izvještajima: Knjiga IRA, Knjiga IRA plaćeno, Knjiga IRA neplaćeno, Knjiga IRA po partneru te Promet URA I IRA

*v3.2.8, 4.11.2013

 • onemogućeno snimanje uplatnice/isplatnice ako datum uplatnice/isplatnice nije unutar raspona datuma blagajničkog dnevnika
 • omogućen ispis pojedinačne uplatnice/isplatnice

*v3.2.7, 28.10.2013

 • korekcija greške prilikom kreiranja odobrenja iz računa
 • omogućeno kreiranje više odobrenja za povrat artikla ako se radi o istom artiklu u stavkama primke

*v3.2.5, 18.9.2013

 • omogućeno preuzimanje stavki skupnog računa u karticu „stavke kartice“
 • onemogućeno osvježavanje podataka glavnih kataloga svakih 20 sekundi

*v3.2.4, 3.9.2013

 • omogućeno snimanje zamjenske šifre artikla u stavkama naloga, ponuda i računa

*v3.2.2, 31.7.2013

 • omogućena evidencija vanjskih artikala u stavkama narudžbe i u stavkama primke

*v3.2.1, 18.7.2013

 • korigirana greška u stavkama naloga kada se prilikom otvaranja naloga zadnja stavka prebacila u neki drugi red

*v3.1.16, 14.6.2013

 • korigirana greška gdje se nekad ne podudaraju iznos računa s iznosom načina plaćanja u MP računu

*v3.1.15, 13.6.2013

 • omogućen ispis odobrenja ako odobrenje nema evidentiranih stavaka
 • omogućena evidencija zavisnih troškova i poreza za artikle koji su uvezeni iz inozemstva u katalogu primki

*v3.1.13, 28.5.2013

 • omogućen ispis ukupnog prometa artikala u razdoblju

*v3.1.12, 22.5.2013

 • korigirana greška prilikom snimanja zapisa iz padajuće liste ako je podatak u padajućoj listi bio ručno unesen dok je lista bila otvorena

*v3.1.11, 15.5.2013

 • omogućen prikaz artikala koji nisu na skladištu u ispisu stanja skladišta

*v3.1.10, 10.5.2013

 • omogućena provjera iznosa načina plaćanja prilikom snimanja MP računa, a ne prilikom zaključivanja

*v3.1.9, 10.5.2013

 • omogućen prikaz upozorenja ako šifra artikla postoji u nekom drugom artiklu s opcijom da li se želi snimiti taj artikl ili ne

*v3.1.8, 6.5.2013

 • korigirana greška prilikom snimanja artikla

*v3.1.6, 30.4.2013

 • omogućena provjera duplih zamjenskih brojeva prilikom snimanja artikla
 • korigirana greška u ispisu „primitak gotovine u razdoblju“ gdje su se duplali računi

*v3.1.3, 22.4.2013

 • omogućeno snimanje radnog naloga i ponude bez partnera
 • omogućen prikaz postotka PDV-a, te oznake operatera u ispisu računa
 • uklonjeno ime i prezime osobe u polju „fakturirao“ gdje se potpisuje osoba koja je izradila račun
 • omogućen odabir države, IBAN-a i SWIFT-a u katalogu partnera i dobavljača
 • prilikom dodavanja novog artikla, u polju „min“ je zadana vrijednost 0
 • prilikom dodavanja novog artikla u stavkama primke, automatski se odabere taj artikl
 • prilikom dodavanja novih podataka vozila u katalogu vozila, automatski se odaberu u padajućim listama

*v3.1.1, 11.4.2013

 • omogućen prikaz podataka storno računa (fiskalni i vezni broj storno računa) na ispisu računa

*v3.1.0, 9.4.2013

 • omogućeno povlačenje stavki skupnog računa po načinu plaćanja
 • zamijenjene/izbačene kontrole koje su ponekad uzrokovale „rušenje“ aplikacije

*v3.0.0, 22.3.2013

 • omogućena fiskalizacija

*v2.2.38, 18.3.2013

 • korigirano zbrajanje salda s početnim stanjem blagajne u katalogu blagajni

*v2.2.37, 12.3.2013

 • korigiran ispis blagajničkog izvještaja

*v2.2.36, 8.3.2013

 • odvojeni podaci prometa posebno po blagajnama
 • brojač blagajničkih dnevnika je vezan za blagajnu
 • omogućen ispis uplatnica i isplatnica prije zaključivanja blag. dnevnika
 • korigiran obračun PDV-a u računima (na osnovicu se dodaje PDV)

*v2.2.35, 4.3.2013

 • omogućen prikaz broja telefona i mobitela partnera u ponudama i radnim nalozima

*v2.2.34, 25.2.2013

 • omogućen ispis uplatnica i isplatnica
 • omogućen unos zadanih vrijednosti za uplatnice i isplatnice u katalogu blagajni
 • skriveni stupci datum i djelatnik u ispisu radnog naloga

*v2.2.32, 12.2.2013

 • skriven datum ispisa u ispisu primki
 • skriven trenutni saldo, usluga, materijal, datum ispisa u ispisu blagajničkog izvještaja
 • omogućen odabir vozila bez partnera u MP računu
 • omogućeno kreiranje sigurnosne kopije baze podataka

*v2.2.30, 7.2.2013

 • korigiran ispis računa (za memorandum), ponude i radnog naloga

*v2.2.29, 6.2.2013

 • omogućen prikaz Z.O.P.C. (zapisnik o promjeni cijena) u ispisu naljepnica

*v2.2.28, 1.2.2013

 • omogućen unos prodajne vrijednosti robe u stavke inventure

*v2.2.27, 29.1.2013

 • omogućeno dodavanje VP računa u blagajnički izvještaj

*v2.2.26, 21.1.2013

 • korigiran ispis naljepnica artikala

*v2.2.20, 24.12.2012

 • korigirana greška prilikom ažuriranja stanja skladišta u stavkama inventure

*v2.2.19, 17.12.2012

 • omogućen ispis prometa knjige URA i IRA
 • omogućeno kreiranje skupnog ulaznog računa

*v2.2.17, 26.11.2012

 • korigirana greška prilikom odabira godine aplikacije

*v2.2.16, 15.11.2012

 • omogućen prikaz nabavne cijene artikla u ispisu tablica s podacima za inventuru
 • omogućen prikaz artikala kojih ima na skladištu u ispisu tablica s podacima za inventuru

*v2.2.14, 6.11.2012

 • omogućen ispis knjige URA po datumu računa dobavljača

*v2.2.13, 5.11.2012

 • omogućen unos broja kilometara vozila, te naručenih radova u ponudama
 • omogućeno povlačenje naručenih radova i broja kilometara iz ponuda u radne naloge, te obratno

*v2.2.12, 17.10.2012

 • omogućena promjena količine u odobrenju za povrat robe

*v2.2.12, 9.10.2012

 • omogućen prikaz odobrenja u kartici artikla

*v2.2.11, 24.9.2012

 • omogućeno korigiranje decimalne točke u decimalni zarez ako je pogreškom točka unesena umjesto zareza u stavkama dokumenata

*v2.2.10, 6.9.2012

 • korigirana greška prilikom kreiranja odobrenja za povrat robe

*v2.2.9, 5.9.2012

 • omogućena promjena pristigle količine robe u pregledu dostave za narudžbu

*v2.2.8, 31.7.2012

 • korigirana greška prilikom pretraživanja materijala po šifri

*v2.2.7, 10.7.2012

 • omogućeno kreiranje stavke knjige IRA iz ponude

*v2.2.6, 13.6.2012

 • korigirana greška prilikom kreiranja MP računa iz radnog naloga

*v2.2.5, 6.6.2012

 • korigirana greška prilikom odabira padajućeg izbornika “Prikaz”

*v2.2.4, 4.6.2012

 • korigirana greška prilikom prikaza uplata iz VP i MP računa

*v2.2.3, 1.6.2012

 • korigirana greška u zaglavlju ispisa odobrenja

*v2.2.2, 15.5.2012

 • korigirana greška prilikom izračuna stavki u ispisu računa

*v2.2.2, 4.5.2012

 • korigirana greška prilikom povlačenja stavki narudžbe u evidenciju dolaska robe
 • u stavkama računa i ponuda prilikom odabira šifre robe automatski se mijenja ukupni iznos dokumenta

*v2.2.1, 4.5.2012

 • dodane vodoravne linije u izvještaju naloga za potpis stranaka
 • omogućeno kreiranje odobrenja iz knjige IRA

*v2.2.0, 11.4.2012

 • omogućen unos rabata (po iznosu i postotku) u stavke radnog naloga
 • omogućen unos iznosa rabata u stavke ponude, VP i MP računa

*v2.1.97, 4.4.2012

 • korigirana greška u ispisu maloprodajnog računa (korigirani iznosi rabata)

*v2.1.96, 30.3.2012

 • korigirana greška prilikom kreiranja odobrenja iz veleprodajnog računa

*v2.1.95, 13.3.2012

 • omogućen upis jednog rabata za sve stavke u ponudama
 • u ispisu ponude skrivena je kolona popust ako popust nije upisan

*v2.1.94, 9.3.2012

 • korigiran odabir vozila partnera u nalozima gdje je tada bio vlasnik tog vozila

*v2.1.92, 27.2.2012

 • prilikom zaključivanja primke, aplikacija provjerava da li je primka već zaključena

*v2.1.89, 20.2.2012

 • omogućeno dodavanje tranzitnog artikla u stavke ponude

*v2.1.88, 14.2.2012

 • uplate na računima su prebačene u podnožje ispisa računa lijevo od sveukupnih iznosa računa

*v2.1.87, 31.1.2012

 • dodan stupac „iznos“ umjesto stupca „razlika“ u ispisu cijele inventure – sveukupno
 • prikaz sveukupnog financijskog stanja robe na kraju inventure u ispisu inventure
 • dodan stupac “iznos” u ispisu cijele inventure – pozitivna razlika i negativna razlika

*v2.1.86, 26.1.2012

 • prilikom plaćanja MP računa na rate, ne povlači se automatski uplata računa ako je način plaćanja gotovina
 • podešeno da se mogu maksimalno ispisati 20 uplata na računu u 4 stupca po 5 redova
 • omogućen pregled stornirane robe (u karticama artikala se vode količine i cijena sa minusom)

*v2.1.84, 18.1.2012

 • korigiran krivi izračun PDV-a u ispisu računa
 • omogućeno s enterom odabir artikla ili partnera u pretraživanju (lista)

*v2.1.83, 18.1.2012

 • korigiran ispis početnog stanja skladišta
 • omogućen odabir zadanih info linija za račune u postavkama programa
 • omogućen odabir u stavkama računa da li se stavka knjiži ili ne

*2.1.81, 29.12.2011

 • omogućeno pretraživanje artikala u inventurama po zamjenskoj šifri ako nije pronađena šifra artikla
 • prilikom unosa artikla u stavku otpremnice automatski povlači stavke sa drugim cijenama ako ih ima

*v2.1.80, 28.12.2011

 • korigirana greška u prikazu podataka u aktivnoj listi
 • korigirana greška u ispisu evidencija čekova
 • korigirana greška prilikom kreiranja MP računa iz radnog naloga da se povlači avans iz naloga u MP račun
 • korigirana greška kada se uplaćuje MP račun sa visom da se na ispisu „načini prometa MP računa u razdoblju“ ne upisuje pod rubriku čekovi
 • omogućen odabir tipa načina plaćanja u katalogu načina plaćanja
 • korigirana greška prilikom snimanja opisa stavke uplate u knjizi URA

*v2.1.78, 28.12.2011

 • korigiran krivi izračun PDV-a u ispisu računa

*v2.1.76, 20.12.2011

 • u stavkama inventure korigiran prikaz zamjenskih šifri (u jednom stupcu se prikazuju zamjenske šifre koje su odvojene zarezom) da se artikli ne ponavljaju ako imaju više zamjenskih šifri

*v2.1.75, 15.12.2011

 • korigirana greška prilikom pokretanja aplikacije na drugom računalu ako se u isto vrijeme iz ponude kreira radni nalog

*v2.1.74, 12.12.2011

 • korigirana greška prilikom dodavanja nove ponude

*v2.1.73, 6.12.2011

 • dodan prikaz artikla na desni klik miša u stavkama računa, ponuda, naloga, narudžbi i primki

*v2.1.72, 30.11.2011

 • omogućena promjena sveukupnog iznosa ponude prilikom promjene porezne stope na 0%

*v2.1.71, 25.11.2011

 • omogućen odabir vrste odobrenja i razlog za odabir vrste u katalogu odobrenja
 • dorada ispisa odobrenja (prikaz stanja artikla prije odobrenja i nakon odobrenja, u podnožju dokumenta dodano mjesto za 3 potpisa članova komisije)
 • omogućena evidencija plaćanja maloprodajnih računa po ratama za određeni način plaćanja (amex i diners)

*v2.1.70, 7.11.2011

 • omogućeno povlačenje podataka iz ponuda u radne naloge i obrnuto:
 • 1. polje „info linija 3“ u polje „opis problema“
 • 2. polje „izradio“ u polje „preuzeo“
 • 3. polje „datum ponude“ u polje „primljeno“
 • omogućen odabir raspona datuma za ispis „ulaz robe po dobavljačima“
 • prilikom kreiranja radnog naloga iz ponude omogućen unos „naručenih radova“ i „broja kilometara“
 • korigirana greška prilikom spajanja na pomoćnu bazu

*v2.1.68, 27.10.2011

 • omogućena promjena količine artikla u odobrenjima samo ako je količina u odobrenju veća ili jednaka količini artikla koja je izašla iz skladišta

* v2.1.67, 26.10.2011

 • korigirana greška prilikom promjene količine u stavkama odobrenja
 • omogućen ispis razlike između primke i odobrenja u ispisu odobrenja

*v2.1.66, 26.10.2011

 • omogućeno kreiranje odobrenja iz početnog stanja skladišta
 • podešen da je prvi parametar za pretraživanje u stanju skladišta šifra artikla
 • omogućeno podešavanje veličine fonta u ispisu zaglavlja dokumenata

*v2.1.63, 5.10.2011

 • korigiran ispis naloga i praznog naloga (dodano polje “predviđeni trošak popravka” i izmijenjen naziv “radni nalog broj” u “radni nalog – ponuda br.”)

*v2.1.61, 29.9.2011

 • korigirana greška prilikom pretraživanja materijala po nazivu u katalogu materijala i usluga

*v2.1.59, 15.9.2011

 • omogućeno dodavanje usluge iz stavki računa u odobrenje
 • podešen brojač dokumenata za odobrenja

*v2.1.58, 25.8.2011

 • korigirana greška prilikom snimanja već postojećeg termina u katalogu rasporeda
 • prilikom pretraživanja artikala po internoj šifri, pretražuje se točno po broju

*v2.1.57, 27.7.2011

 • korigirana greška prilikom snimanja odobrenja (povrat robe) koje je kreirano iz primke

*v2.1.56, 25.7.2011

 • omogućeno kreiranje odobrenja iz VP i MP računa
 • omogućen ispis odobrenja

*v2.1.55, 18.7.2011

 • korigirana greška prilikom povlačenja cijene sa pdv-om u stavke naloga
 • u ispisu ulaza robe u razdoblju, omogućen je prikaz prodajnih cijena artikala

*v2.1.53, 1.7.2011

 • u ispisu izlaza robe u razdoblju omogućen je prikaz prodajnih cijena artikala

*v2.1.52, 29.6.2011

 • korigirana greška prilikom kreiranja novog odobrenja iz stavke knjige URA

*v2.1.51, 27.6.2011

 • korigirana greška prilikom dodavanja artikala u novu narudžbu iz liste kritičnih količina

*v2.1.50, 21.6.2011

 • korigiran ispis VP računa
 • stavke računa ne prelaze preko logo-a
 • prikazuju se podatci u zaglavlju računa
 • korigiran ispis radnog naloga (prikazuju se podatci u zaglavlju naloga)

*v2.1.47, 13.6.2011

 • omogućeno skidanje vanjskog i potrošnog materijala sa skladišta prilikom zaključivanja računa

*v2.1.45, 9.6.2011

 • korigiran ispis VP računa
 • omogućen prikaz poreznog broja partnera umjesto OIB-a ako je inozemni partner u ispisu VP računa

*v2.1.43, 30.5.2011

 • korigiran ispis „praznog“ naloga
 • omogućen ispis materijala i usluga na „prazni“ nalog

*v2.1.42, 19.5.2011

 • korigiran izračun iznosa računa prilikom promjene PDV-a sa 23% na 0%

*v2.1.40, 16.5.2011

 • omogućeno napraviti odobrenje za promjenu količine iz početnog stanja skladišta ako je roba izašla iz skladišta

*v2.1.39, 11.5.2011

 • prikaz nabavne cijene (umanjena za rabat) u stupcu „cijena ulaz“ i omogućen odabir skladišta za ispis „izlaz robe u razdoblju (od-do)“

*v2.1.38, 10.5.2011

 • korigirana greška prilikom otvaranja postojećeg dobavljača (povlačio je podatak OIB-a u polje “matični broj”)

*v2.1.37, 27.4.2011

 • omogućeno kreiranje odobrenja iz početnog stanja skladišta
 • korigirani ispisi „kartica artikla“ i „izlaz robe u razdoblju“

*v2.1.35, 21.4.2011

 • korigiran ispis vp računa (dodaje se pdv na cijenu)

*v2.1.34, 18.4.2011

 • prilikom unosa stavke primke automatski prodajni porez je 0%
 • prilikom unosa stavke primke iznos marže je jednak iznosu rabata samo ako se unose artikli za skladište 1

*v2.1.32, 7.4.2011

 • u ispisu primke dodan stupac NV i sveukupno kolika je NV (nabavna vrijednost)
 • omogućen pregled nabavne i prodajne vrijednosti stanja skladišta (bez PDV-a) u katalogu stanje skladišta

*v2.1.27, 10.3.2011

 • dorađeno zaključivanje maloprodajnih i veleprodajnih računa

*v2.1.26, 7.3.2011

 • omogućen pregled razlike iznosa računa i odobrenja u katalogu ulaznih računa i u stavci ulaznog računa
 • omogućen unos broja i datuma otpremnice u katalog odobrenja
 • u ispisu ponude poziv na broj se prikazuje samo ako je način plaćanja virman

*v2.1.25, 4.3.2011

 • dorađeno storniranje računa iz radnog naloga

*v2.1.24, 3.3.2011

 • korigirana greška prilikom zaključivanja MP računa

*v2.1.23, 2.3.2011

 • korigirana greška prilikom izračuna iznosa u stavkama ponude

*v2.1.21, 25.2.2011

 • korigirana greška prilikom zaključivanja i knjiženja stavki početnog stanja skladišta

*v2.1.20, 22,02.2011

 • prilikom kreiranja povrata artikla, povlače se podaci iz stavke primke (cijene, šifra artikla, količina, jedinica mjere)
 • u ispisu povrata artikla dodane cijene artikla

*v2.1.19, 17.2.2011

 • korigirana greška prilikom otvaranja partnera

*v2.0.70

 • korigirana greška u ispisu “Iznosi po načinima plaćanja u MP računima”
 • mogućnost pregleda računa po artiklu ili usluzi

*v2.0.69

 • dodano polje broj kilometara u račune da se mogu voditi kilometri vozila ako račun nije napravljen iz naloga
 • omogućen povrat artikla iz stavke primke (desni klik na stavku -> povrat artikla)
 • korigirana marža u ispisu listi računa
 • dodana provjera u računima ako je marža artikla manja od rabata izbaci se poruka sa pitanjem da se nastavi zaključivanje računa

*v2.0.66

 • radni nalog se automatski zaključuje ako je kreiran račun iz ponude, a ponuda iz tog naloga
 • prilikom prikaza poruke u svim katalozima gdje se vidi naziv artikla, naziv ograničen na 30 znakova
 • dodani ostali podaci vozila iz radnog naloga u ispis naloga
 • nepotpuno plaćeni račun sa karticom se vodi kao potpuno plaćen
 • stavljena kvačica u postavkama programa da ne povlači cijenu artikla u stavke računa ako je već odabran taj artikl (ako ga gazi sa ponovnim odabirom istog)
 • redoslijed stavaka u ispisu računa: materijali => potrošni materijali => rad
 • prilikom dodavanja artikla u stavku primke, povlači se zadnja ulazna cijena tog artikla

*v2.0.6

 • u ispisu liste računa dodan stupac marža

*v2.0.60

 • u ispisu inventure dodani stupci nabavna cijena i nabavna vrijednost

*v2.0.60

 • u ispisu inventure dodani stupci nabavna cijena i nabavna vrijednost

*v2.0.57

 • ispisi lista računa sveukupno i lista računa sveukupno u razdoblju (VP i MP)
 • proširen stupac šifra u ispisu praznog naloga
 • dodano polje broj kilometara vozila u ispisu povijest radova u katalogu vozila
 • odabir skladišta u stavkama računa

*v2.0.56

 • pretraživanje po oib-u partnera i dobavljača u ostalim katalozima gdje se pojavljuju partneri ili dobavljači
 • omogućena izmjena zaključene primke (otključavanje primke)
 • omogućena izmjena narudžbe

*v2.0.55

 • podešeni ispisi računa da više stavaka stane
 • ne povlači se opis problema iz radnog naloga u račune
 • u stanju skladišta se ne dupliraju artikli (napravljen poseban prozor koji prikazuje cijene od odabranog artikla)

*v2.0.54

 • dodan stupac trenutna kol. u ispisu kartice artikala

*v2.0.51

 • korigirana greška prilikom odabira partnera u katalogu naloga i računa

*v2.0.50

 • Omogućeno otključavanje narudžbe (vađenje artikala iz skladišta ako je primka zaključena, brisanje primki, brisanje evidencije dolaska robe…)
 • Dodano pretraživanje partnera po OIB-u u katalogu VP računa, MP računa, partnera i vozila

*v2.0.49

 • odabir skladišta u stavkama računa. Knjiženje u skladišta koja su odabrana u stavkama računa

*v2.0.48

 • omogućeno napravit promjene cijena artikala preko stanja skladišta (desni klik na tablicu i izbornik promijeni cijenu)

*v2.0.47

 • Brojač za blagajnički izvještaj se veže posebno za svaku godinu (nije se vezao, gledao je prvi zapis u tablici brojači dokumenata)

*v2.0.47

 • Brojač za blagajnički izvještaj se veže posebno za svaku godinu (nije se vezao, gledao je prvi zapis u tablici brojači dokumenata)

*v2.0.46

 • korigirana greška prilikom dodavanja novog zapisa u raspored

*v2.0.45

 • model plaćanja u ispisu VP računa povlači iz postavki programa
 • u ispisu VP računa oib pomaknut ispod naziva partnera
 • u ispisu vp računa iz 2009 god, u pozivu na broju piše godina računa (u kodu podešeno)
 • korigirana greška prilikom storniranja MP računa iz radnog naloga (da se kreira VP račun). Relacije. Prvo se trebaju obrisati plaćanja za MP račun, pa tek onda račun.

*v2.0.44

 • prilikom povlačenja cijene sa f7 tipkom u knjizi URA i IRA ako je broj veći od tisuću, povlači bez točke (tisućice)
 • brojač primki i otpremnica u skladištu se vodi posebno za svaku godinu
 • dodan OIB u postavke

*v2.0.43

 • prilikom upisa iznosa u uplate IRA i URA, ako je stavljena točka za decimalu, program pretvara u zarez
 • u stavke inventure dodani stupci nabavna cijena i nabavna vrijednost te ukupna količina na skladištu i ukupna nabavna vrijednost artikla

*v2.0.42

 • korigirana greška prilikom unosa šifre artikla u stavku naloga (prilikom unosa šifre, kada se ode u novi red, ne povuče se interna šifra)

*v2.0.41

 • otključano polje broj računa u knjizi ira (otključano zato što on sebi ponekad ručno kreira knjigu IRA)

*v2.0.4

 • korigirana greška prilikom preuzimanja stanja skladišta (nedostajalo polje u queryju, ali podešeno u kodu da gleda preko settings inija ako je citroen=true da onda tek može dodjeljivati nabavnu cijenu u stavke primke jer onda gleda u drugi query)

*v2.0.39

 • korigirana greška prilikom odabira materijala, usluga i pot. materijala u stavkama naloga preko f3 tipke (nije povlačio internu šifru u grid. Krivu proceduru gledao (LoadMaterijal umjesto LoadMaterijalOdabir)
 • prilikom dodavanja vozila iz kataloga partnera, automatski se povuče partner prilikom snimanja vozila
 • u katalog računa (VP i MP) dodani gumbi za prikaz neplaćenih računa (VP i MP)

*v2.0.38

 • Dodani načini plaćanja za VP, MP račune i ponude u postavke (odabrati u postavkama načine plaćanja za kataloge (VP, MP račune i ponude)

*v2.0.37

 • ako je više stavki odabrano u stavkama narudžbe za dodavanje u evidenciju dolaska robe, a jedan je već podmiren, ostali se dodaju, a on se ne dodaje

*v2.0.36

 • Korigirana greška kod zatvaranja prozora stavki primke (prikazala se još jedna prazna primka, ali samo ako se primka kreirala preko narudžbe)

*v2.0.35

 • Prilikom zaključivanja računa, proknjižuje najnoviju cijenu artikla u otpremnicu (odabir preko postavki programa)
 • U stanju skladišta desnim klikom na artikl se mogu vidjeti dobavljači od tog artikla
 • Dodani stupci u ispise računa cijena bez pdv-a i marka, model, tip vozila i broj kilometara vozila iz naloga
 • Korigirane decimale u polju preostalo za platiti u knjizi ira (nekad je u tom polju po 10 decimalnih mjesta)

*v2.0.34

 • Omogućeni unos nabavne cijene u stavkama primke (postavka u settings.ini)
 • Omogućeno snimanja više načina plaćanja u MP računima

*v2.0.33

 • Dodan odabir ispisa između naloga (punog) i praznog naloga u katalogu naloga
 • Omogućen datum računa u katalogu računa prilikom storniranja

*v2.0.32

 • Korigirana greška zbog krivog skidanja sa skladišta. Kod kreiranja otpremnice brojač za ostatak se nije prevrtio, i uzimao je prvo stanje artikla iz query-a, a treba iz odabira stanja artikla uzeti.
 • Otključan datum računa ako je račun storno minus
 • Dodano upozorenje prilikom snimanja računa ako je porez računa različiti od poreza u postavkama programa
 • Omogućen pregled produktivnosti zaposlenika u odabranom razdoblju po datuma naloga.

*v2.0.31

 • Ne snima info linije računa kada je odabrana info linija koja je zadana za partnera, a aktivna se snima. Podešeno u kodu.

*v2.0.30

 • Korigirana greška prilikom storniranja računa iz naloga (kada je već kreiran neki račun iz naloga, pa se hoće kreirati drugi rač. iz naloga). U kodu krivi query. Gledao je po računu ID iz otpremnice, a mogu biti dva ista računa ID u otpremnici (VP, MP) što je i problem. Drugi query se koristi gdje gleda račun ID i tip računa (VP, MP)

*v2.0.29

 • Korigirana greška prilikom korekcije količina u stavkama primke (ako je primka imala više stavaka, a korigirala se količina u drugoj stavci, nije se promijenila količina)
 • dodana polja OIB u tablice Partneri i Dobavljači