Skladišno poslovanje

Skladišno poslovanjeAplikacija Autoservis nudi cjelokupno skladišno poslovanje. Omogućen je odabir nekoliko vrsta skladišta u kojima se drži roba, rezervni dijelovi i slično. Može ih biti mnogo, a unosi i stavke neovisni su jedan o drugome.

Unos skladišta služi za evidencije kreiranja primki, otpremnica i računa jer se automatski zna stanje na skladištu.

Unutar pojedinog skladišta prate se brojači dokumenata, koji su vezani na skladište (primka i otpremnica), te se svakom unesenom materijalu određuje na kojem se skladištu nalazi kako bi se u svakom trenutku znalo stanje pojedinog skladišta.

Početno stanje skladišta

Kod početka rada s aplikacijom potrebno je unijeti početno stanje materijala na skladištu.

Nakon unosa artikala početno stanje skladišta se zaključava, te se koristi kao početno stanje.

Iz početnog stanja skladišta moguće je kreirati odobrenja za artikle, zaključati pojedine stavke skladišta i dodavati nove prije zaključivanja cjelokupnog stanja. Omogućeno je storniranje dodanih stavaka, pretraživanje pojedinih materijala po šifri artikla, prikaz iznosa stanja skladišta, te ispis stanja ili izvoz podataka u PDF i MS Excel.

Trenutno stanje skladišta

Stanje skladištaAplikacija nudi mogućnost praćenja stanja skladišta. Iz jednog prozora aplikacije moguće je vidjeti kolika je količina, svih materijala, na odabranom skladištu.

Uz stanje svakog artikla moguće je vidjeti i dokumente koji su vezani za taj artikl.

Primke

altPrimka je dokument koji služi za zaprimanje robe u skladište. U njoj se još mogu nalaziti podaci dobavljača, broj računa dobavljača, broj računa otpremnice i drugi podaci o dobavljaču. Omogućen je unos više stavaka (materijala) s različitim maržama, porezima i rabatima iz kojih, aplikacija, automatski izračunava iznose.

Iz prozora za kreiranje primke omogućeno je kreiranje dokumenta dostave, mogućnost kreiranja odobrenja za povrat robe, promjene cijene i količine dodanih materijala, zaključivanje primke u novu ili postojeću stavku knjige URA-e, te storniranje ili otključavanje zaključene primke.

Primke se ispisuju s različitim cijenama (ulazna cijena, nabavna cijena, porez). Ispis je moguće prilagoditi individualnim potrebama, te podatke izvesti u PDF i MS Excel tablicu.

Otpremnice

Otpremnica je dokument u kojem se evidentira izlaz robe iz skladišta. Dokument se automatski kreira čim se račun zaključuje, ali dakako moguće ju je i ručno korigirati ili kreirati.

  • Automatsko kreiranje otpremnice zaključivanjem računa
  • Odabir već postojećeg ili dodavanje podataka novog partnera iz prozora otpremnice
  • Evidencija broja naloga i broja računa ukoliko je otpremnica automatski kreirana zaključivanjem računa
  • Ispis kartice pojedinog artikla
  • Storniranje pojedine stavke otpremnice
  • Mogućnost knjiženja dodanih stavaka, te naknadno dodavanje
  • Zaključivanje i storniranje otpremnice
  • Ispis otpremnice, te izvoz podataka u PDF ili MS Excel

Inventura

Izrada inventura nikada nije bila lakša. Povlačenjem stanja pojedinog skladišta moguće je vrlo brzo steći uvid u stanje tog skladišta.

Unutar prozora inventure moguće je filtriranje podataka po pozicijama na skladištu, pretraživanje unutar kreiranja inventure odabirom više kriterija za pretraživanje, ručni unos izbrojene količine materijala i automatski izračun razlike, zaključivanje i ispisi inventure.

Izvještaji inventure

Izvještaji inventureNakon što je stanje skladišta pravilno evidentirano, moguće je olakšati inventuru s raznim izvještajima.

Odabirom određenih izvještaja dodatno se olakšava preglednost i snalaženje među artiklima koji čine cjelokupno stanje skladišta.

Izvještaji

izvjestaji_skladistaOmogućeno je kreiranje raznovrsnih izvještaja koji pomažu prilikom uvida u stanje skladišta.

Svaki izvještaj je prilagođen lakom i brzom ispisu i korištenju, te pomaže prilikom unaprjeđivanja poslovanja svakog Autoservisa.

Odabir skladišta prilikom kreiranja računa

Kreiranjem računa moguće je odabrati skladište na kojem se nalaze stavke računa.

Moguće je odabrati jedno skladište ili svakoj stavci dodati skladište na kojem se ta stavka nalazi. Zaključivanjem računa stavke će se ukloniti sa skladište, te će biti kreirani dokumenti vezani za pojedina skladišta.

Odabir skladišta za svaku stavku računa posebno