Materijali i usluge

Materijali i uslugeKatalog materijala i usluga predstavlja katalog u koji se unose podaci materijala/usluga koji se koriste prilikom servisa nekog vozila.

Svakom materijalu određuje se kojoj grupi materijala pripada, upisuje se normativna količina, cijena, te kritična količina na skladištu. Svaki artikl je moguće povezati s njegovim dobavljačima te je omogućeno praćenje zamjenskih brojeva artikla kao i povezivanje s pisanom dokumentacijom.

Kategorizacija materijala i usluga

Materijali i uslugeGrupa robe je opcija koja se nalazi u evidenciji materijala i usluga. Pojedinačni artikli mogu se vrlo lako grupirati. Npr. sve gume stavljaju se u grupu guma, a sve svjećice u grupu svjećica.

Dodjeljivanje svakog artikla grupi robe olakšava pretraživanje podataka, kreiranje inventure, te ispisivanje izvještaja za pojedine inventure i druge opcije koje nudi aplikacija Autoservisa.

Zamjenski brojevi

Svakom materijalu moguće je dodijeliti zamjenske brojeve. Svaki materijal ima svoju šifru, a različiti proizvođači imaju različite šifre za iste materijale. Iz tog razloga moguće je evidentirati više šifri istih materijala.

Normativna količina materijala

Materijali i uslugeNormativna količina materijala predstavlja broj koji se dodaje pojedinom artiklu, npr. kod ugradnje brisača gotovo uvijek se ugrađuju dva brisača, ta će normativna količina u evidenciji materijala biti dva.

Svakom unesenom materijalu dodaje se njegova normativna količina koju je moguće ručno izmijeniti na dokumentima koji se kreiraju.

Dokumentacija

Svaki zapis unutar kataloga materijala i usluga moguće je povezati s nekim oblikom dokumentacije. Neovisno da li se radi o skeniranim dokumentima ili o dokumentima u različitim formatima koji se već nalaze na računalu, moguće je takve dokumente dodijeliti pojedinom artiklu ili usluzi.