Funkcije aplikacije

Kompletna dokumentacija

 • Razrađen sustav pomoći
 • Vodič kroz aplikaciju
 • Kratki filmovi o radu s aplikacijom
 • Pisane upute
 • Registracija programa

Postavke programa

 • Svi matični podaci servisa na jednom mjestu
 • Unos podataka za podsjetnik na istek obaveznog i kasno osiguranja, te pregleda vozila
 • Detaljne postavke podijeljene po logičnim cjelinama
 • Odabir boja prikaza rasporeda za naručivanje servisa
 • Mogućnost definiranja info linije po dokumentima

Izgled prozora

 • Jednostavan i intuitivan dizajn programa
 • Jednostavnost korištenja
 • Jednostavna instalacija na hrvatskom jeziku
 • Mali zahtjevi za opremom
 • Glavni prozor
 • Trake s alatima
 • Statusna traka
 • Traka prečaca
 • Padajući izbornici

Tablični prikaz podataka

 • Podaci prikazani u tabličnom obliku
 • Promjena širine stupaca
 • Sortiranje podataka
 • Promjena redoslijeda stupaca
 • Grupiranje podataka
 • Prilagodba prikaza podataka
 • Različiti načini prikaza istog skupa podataka
 • Resetiranje prikaza

Katalozi

 • Radni nalog
 • Skladišta
 • Materijali i usluge
 • VP i MP računi
 • Knjige URA i IRA
 • Primke i otpremnice
 • Raspored i naručivanje servisa
 • Kalendar
 • Vozila
 • Partneri
 • Djelatnici
 • Opći katalozi

Opći katalozi

 • Dodavanje, uređivanje i brisanje zapisa
 • Podjela kataloga u manje cjeline
 • Boje, vrste, marke, tipovi i modeli vozila
 • Modeli i snaga motora
 • Marke i istrošenost guma
 • Porezne stope
 • Načini plaćanja
 • Linije servisa
 • Statusi naloga
 • Info linije računa
 • Mjesta, županije i države
 • Vrste odobrenja

Raspored

Ispis rasporeda

 • Prikaz tjednog i dnevnog rasporeda
 • Filtriranje rasporeda prema linijama servisa (osobe zadužene za servis)
 • Mogućnost prikaza zakazanih termina u obliku tabličnog prikaza
 • Odabir početnog datuma prikaza rasporeda
 • Jednostavno i napredno pretraživanje
 • Izmjena naručenih termina

Naručivanje servisa

 • Ručni unos naziva termina
 • Odabir već postojećeg partnera
 • Unos novog partnera preko forme zakazivanja termina
 • Odabir vozila za koje se zakazuje termin
 • Dodavanja novog vozila
 • Odabir početka i završetka termina
 • Odabir datuma termina
 • Mogućnost označavanja vrste termina
 • Povezivanje termina s osobnom zaduženom za termin
 • Aktiviranje podsjetnika
 • Unos dodatnog opisa naručenog servisa
 • Uređivanje zakazanih termina i mogućnost brisanja istih

Raspored aktivnosti i obveza

 • Unos više obveza za jedan dan
 • Mogućnost pregleda rasporeda po mjesecima koristeći traku klizača

Skladište

 • Unos više skladišta neovisno jedan o drugome
 • Naziv, mjesto, adresa i osoba zadužena za skladište
 • Brojač primki i otpremnica (primke i otpremnice vezane su za pojedino skladište)
 • Mogućnost izjednačavanja marže i rabata prilikom kreiranja primke za to skladište

Stanje skladišta

 • Odabir skladišta za koje se želi prikazati stanje
 • Ukupan iznos nabavne i prodajne vrijednosti bez PDV-a
 • Odabirom artikla prikazuju se zamjenski artikli i kreirani dokumenti
 • Pregled količine materijala na skladištu
 • Ispis kartice artikala
 • Dodavanje materijala u novu ili postojeću narudžbu
 • Pregled liste računa za odabrani artikl
 • Mogućnost promjene prodajne cijene na pojedinom dokumentu

Početno stanje skladišta

 • Unos artikala za početno stanje skladišta
 • Unos novog artikla iz prozora početnog stanja skladišta
 • Kreiranje odobrenja iz početnog stanja skladišta
 • Zaključivanje pojedinih stavki i dodavanje novih
 • Storniranje stavki početnog stanja skladišta
 • Zaključivanje početnog stanja skladišta
 • Pretraživanje već unesenih materijala prema šifri materijala
 • Prikaz sveukupnog iznosa i iznosa stanja skladišta po nabavnoj cijeni
 • Ispis stanja skladišta i izvoz podataka u PDF i Excel

Materijali i usluge

 • Mogućnost promjene cijene artikala i usluga na nivou cijelog kataloga (uvećanje ili smanjenje cijene u postocima)
 • Jednostavno i napredno pretraživanje kataloga odabirom više kriterija pretraživanja
 • Brzi uvid u stanje pojedinog artikla na skladištu
 • Ispis kartice artikala u vremenskom periodu od-do
 • Mogućnost brzog dodavanja artikla u novu ili postojeću narudžbu robe
 • Pregled liste MP i VP računa po artiklu
 • Pregled zamjenskih šifri po artiklu
 • Mogućnost aktiviranja materijala za prikaz
 • Odabir opcija vanjskog i potrošnog materijala, te dugotrajne imovine
 • Posebno označavanje zapisa kao usluge
 • Povezivanje materijala s grupom materijala
 • Odabir pozicije materijala na skladištu
 • Unos broja kritične količine materijala na skladištu
 • Unos normativne količine materijala
 • Mogućnost unosa podataka vozila kojemu materijal pripada
 • Povezivanje materijala s dobavljačima, cijenama i rabatom
 • Detaljan opis proizvoda
 • Unos zamjenskih brojeva artikla s oznakom da li je zamjenski broj aktivan
 • Povezivanje unesenog zapisa s dokumentima u raznim formatima

Katalog vozila

 • Unos osnovnih podataka o vozilu (reg. br., broj šasije i motora…)
 • Unos ostalih podataka o vozilu (datum prve reg., obujam motora, evidencija leasing-a….)
 • Odabir detalja vozila (marka, tip mode..), te mogućnost dodavanja novih unosa iz prozora za dodavanje vozila
 • Mogućnost uključenja opcije novog vozila za račune prodaje vozila
 • Odabir opcije probne tablice
 • Evidencija povijesti vlasnika nad vozilom s datumom
 • Evidencija vozača pojedinog vozila
 • Mogućnost evidentiranja podataka obaveznog i kasko osiguranja
 • Evidencija podataka tehničkog pregleda vozila
 • Lista vozila pri isteku valjanosti osiguranja i pregleda
 • Povijest radnih naloga obavljenih nad pojedinim vozilom
 • Mogućnost otvaranja pojedinog naloga vezanog za vozilo
 • Mogućnost unosa registracijskog broja za ispis
 • Moućnost promjene broja registracijske tablice s datumom promjene
 • Povezivanje unesenog zapisa s dokumentima u raznim formatima
 • Dodavanje novog partnera, vozača ili osiguranja iz prozora vozila
 • Izvještaj povijesti radova nad vozilom

Katalog dobavljača

 • Pregled isporučene i neisporučene robe po dobavljaču s dokumentom narudžbe
 • Unos podataka dobavljača robe
 • Mogućnost snimanja unesenog dobavljača robe u katalog partnera
 • Mogućnost unosa datuma odgode plaćanja i rabata za pojedinog dobavljača
 • Evidencija odobrenja po dobavljaču s iznosom i datumom
 • Povezivanje unesenog zapisa s dokumentima u raznim formatima

Katalog partnera

 • Pregled kreiranih otpremnica s popisom robe
 • Mogućnost snimanja unesenog partnera u katalog dobavljača robe
 • Ispis avansne potvrde
 • Označavanje partnera kao inozemnog
 • Unaprijed određeni popust po uslugama i artiklima
 • Unos više kontakt telefona po partneru
 • Odabir artikala s određenim cijenama za tog partnera
 • Evidencija akontacija
 • Vezanje info linija dokumenata za partnera
 • Mogućnost odabira rabata po grupi artikala i po artiklima
 • Povezivanje unesenog zapisa s dokumentima u raznim formatima

Katalog djelatnika

 • Unos podataka o korisniku aplikacije
 • Dodjeljivanje pristupnih podataka svakom korisniku
 • Deaktiviranje korisnika
 • Dodatne napomene

Izvještaji

 • Ispis prazne ili popunjene narudžbe servisa
 • Izvještaji skladišta (promet skladišta, stanje, stanje na dan, kritične količine)
 • Liste dokumenata (lista primki, otpremnica, računa, ponuda…)
 • Knjige URA IRA (plaćeno, neplaćeno, po partneru i dobavljaču, vlastita potrošnja)
 • Produktivnost zaposlenika (po stavkama naloga)
 • Primitak gotovine u razdoblju
 • Načini plaćanja MP i VP računa
 • Ulaz robe u razdoblju i po dobavljaču
 • Ispis neisporučene robe po dobavljačima
 • Promet po partnerima
 • Ispis kataloga
 • Izvještaji inventure

Ispis podataka

 • Mogućnost ispisa dokumenata na različite pisače
 • Pregled prije ispisa
 • Mogućnost direktnog ispisa na pisač (bez pregleda)
 • Izvoz podataka u PDF format
 • Izvoz podataka u Excel
 • Prikaz više stranica odjednom
 • Zumiranje prikaza
 • Alatna traka ispisa
 • Navigacija po ispisu

Radni nalozi

 • Dodavanje novog partnera i artikla iz prozora naloga
 • Automatski brojač dokumenata
 • Unos podataka o preuzimanju vozila i unos stanja vozila
 • Evidencija obavezne auto opreme
 • Mogućnost evidentiranja razine goriva u spremniku prilikom zaprimanja goriva
 • Evidencija istrošenosti guma
 • Unos naručenih radova i opisa problema
 • Razdvojen unos usluga, materijala i potrošnog materijala utrošenih za servis vozila
 • Mogućnost označavanja materijala za fakturiranje
 • Mogućnost pregleda količine dodanog materijala na skladištu
 • Mogućnost brzog otvaranja podataka materijala i ispis kartice artikla
 • Unos predviđenog trajanja radova s evidencijom početka i završetka, te predviđenog troška
 • Evidencija otpreme vozila sa servisa
 • Kreiranje MP, VP računa i ponude iz prozora naloga
 • Kreiranje računa predujma
 • Poništavanje veze između računa i naloga
 • Ispis praznog ili popunjenog naloga
 • Ispis stavaka naloga

Ponude

 • Automatski brojač dokumenata
 • Odabir ili dodavanje novog partnera s odabirom vozila
 • Mogućnost dodavanja novog artikla iz prozora ponude
 • Odabir datuma ponude i načina plaćanja
 • Evidencija datuma početka i završetka radova na vozilu
 • Dodavanje odabranih materijala u novu ili postojeću narudžbu
 • Mogućnost unosa rabata za materijal i usluge na nivou svih unesenih stavki
 • Mogućnost odabira info linija ponude s odabirom osobe koja je kreirala ponudu
 • Kreiranje MP i VP računa iz ponude, te automatsko povlačenje unesenih podataka na dokumente
 • Kreiranje radnog naloga iz prozora ponude
 • Ispis ponude i izvoz podataka ponude u PDF i Excel

Računi MP VP

 • Pregled robe po nezaključenim računima
 • Pregled neplaćenih maloprodajnih i veleprodajnih računa
 • Omogućen pregled radnog naloga ukoliko je račun kreiranih iz radnog naloga
 • Mogućnost brzog otvaranja stavke u knjizi IRA za koju je vezan račun
 • Automatski brojač dokumenata
 • Mogućnost kreiranja računa predujma sa zasebnim automatskim brojačem dokumenata (samo u VP računima)
 • Odabir ili dodavanje novog partnera s odabirom vozila
 • Automatsko povlačenje stavaka na račun ukoliko je račun kreiran iz naloga
 • Mogućnost odabira skladišta za pojedino vozilo
 • Evidencija više načina plaćanja sa iznosom
 • Dodavanje odabranih materijala u novu ili postojeću narudžbu
 • Evidencija uplata po računu
 • Evidencija plaćanja čekovima (samo MP računi)
 • Mogućnost unosa rabata za materijal i usluge na nivou svih unesenih stavaka
 • Kreiranje odobrenja za pojedine stavke nakon zaključivanja računa
 • Zaključivanjem računa automatsko kreiranje otpremnice i stavke u knjizi IRA
 • Pristup kreiranim odobrenjima preko prozora računa
 • Više mogućnosti storniranja računa
 • Ispis računa i izvoz podataka u PDF i Excel

Računi prodaje vozila

 • Odabir ili dodavanje novog partnera
 • Unos vozila s dodavanjem cijene za pojedinu stavku
 • Unos više vozila na jedan prodajni račun
 • Uklanjanje dodanih stavaka s računa
 • Zaključivanje računa
 • Mogućnost odabira ispisa polja popusta i računa provizije
 • Ispis računa, te izvoz podataka u PDF ili Excel

Primke

 • Mogućnost brzog otvaranja stavke u knjizi URA za koju je vezana primka
 • Odabir već postojećeg ili dodavanje podataka novog dobavljača
 • Evidencija dokumenata dostave
 • Zaseban prozor za dodavanje stavaka u primku
 • Omogućeno dodavanje marže i rabata za označene stavke primke ili za sve stavke odjednom
 • Omogućen unos više materijala, te dodavanje novog materijala iz prozora za dodavanje stavke
 • Automatski izračun prodajne ili nabavne cijene kroz automatizirani obračun stavki primki
 • Omogućena naknadna korekcija cijene  količine materijala i usluga
 • Mogućnost kreiranja odobrenja za povrat robe, promjene cijene i količine
 • Mogućnost zaključivanja primke u novu ili postojeću stavku IRA-e
 • Omogućen odabir otključavanja ili storniranja primke
 • Ispis primke, te izvoz podataka u PDF ili Excel

Otpremnice

 • Automatsko kreiranje otpremnice zaključivanjem računa
 • Odabir već postojećeg ili dodavanje podataka novog partnera
 • Evidencija broja naloga i broja računa ukoliko su dokumenti vezani
 • Unos stavaka materijala na otpremnicu
 • Ispis kartice pojedinog artikla
 • Storniranje pojedine stavke otpremnice
 • Mogućnost knjiženja dodanih stavaka, te naknadno dodavanje
 • Zaključivanje i storniranje otpremnice
 • Ispis otpremnice, te izvoz podataka u PDF ili Excel

Dokumenti dostave

 • Evidencija dokumenata dostave iz unosa primki
 • Pregled svih dokumenata dostave na jednom mjestu
 • Automatsko povlačenje dodanog partnera i stavaka materijala u dokument dostave

Povrat artikala

 • Omogućeno kreiranje povrata artikala iz primke ili ručni unos preko kataloga
 • Unos partnera i dobavljača
 • Evidencija količine i iznosa za povrat
 • Ispis unesenih podataka, te izvoz podataka u PDF ili Excel

Odobrenja

 • Kreiranje odobrenja iz zaključenih primki, računa i početnog stanja skladišta
 • Ručno kreiranje odobrenja
 • Automatsko povlačenje podataka partnera ukoliko se odobrenje kreira iz već nastalog dokumenta
 • Povezivanje stavke URA-e s kreiranim odobrenjem
 • Ispis dokumenta i ispis s razlikom između primke i odobrenja

Narudžba robe

 • Pregled kritičnih količina materijala na skladištu
 • Omogućen pregled naručene količine materijala i kreiranje nove narudžbe robe
 • Dodavanje materijala u već postojeću narudžbu s unos naručene količine po materijalu
 • Odabir već postojećeg ili dodavanje podataka novog dobavljača
 • Dodavanje novog artikla unutar prozora za kreiranje dokumenta narudžbe
 • Evidencija dolaska robe, te unos podataka dokumenta dostave i kreiranje primke
 • Naknadna korekcija količina naručene robe
 • Pregled dostave po dokumentima za narudžbu
 • Pregled neisporučene robe po dokumentu narudžbe
 • Ispis dokumenta narudžbe i ispis podataka po pozicijama robe
 • Zaključivanje narudžbe u novu ili već kreiranju stavku u knjizi URA-e

Knjiga ulaznih računa URA

 • Evidencija svih kreiranih ulaznih računa na jednom mjestu
 • Različite boje stavaka obzirom na evidentirane uplate
 • Automatsko kreiranje stavke ulaznih računa prilikom zaključivanja primke
 • Ručno kreiranje stavke ulaznih računa
 • Dodavanje novog dobavljača i odobrenja iz prozora stavke URA-e
 • Odabir inozemne usluge, vlastite potrošnje, troška, uvoza…
 • Mogućnost evidentiranja plaćanja karticom
 • Pregled stavaka ulaznih računa plaćenih karticom
 • Evidencija gotovinskih uplata
 • Pregled kreiranih odobrenja po stavci URA-e

Knjiga izlaznih računa IRA

 • Evidencija svih kreiranih ulaznih računa na jednom mjestu
 • Različite boje stavaka obzirom na evidentirane uplate
 • Brzi način prikaza računa koji je vezan za stavku IRA-e
 • Automatsko kreiranje stavke izlaznih računa prilikom zaključivanja MP i VP računa
 • Ručno kreiranje stavke izlaznog računa
 • Evidencija vlastite potrošnje
 • Evidencija plaćanja karticom
 • Evidencija uplata po datumima i načinu plaćanja
 • Kreiranje odobrenja i evidencija svih odobrenja na jednom mjestu
 • Ispis uplata po računu

Evidencija čekova

 • Plaćanje čekovima samo preko MP računa
 • Evidencija svih uplata čekom na jednom mjestu
 • Pregled svih čekova vezanih za pojedinog partnera
 • Ispis evidencije čekova

Blagajna

 • Kreiranje više blagajni
 • Kreiranje blagajničkih dnevnika koji su vezani za pojedinu blagajnu
 • Unos podataka uplatnica i isplatnica odvojeno
 • Unos podataka iznos uplatnice/isplatnice s opisom, svrhom i datumom
 • Ispis blagajničkog dnevnika i izvoz podataka u PDF i Excel

Blagajnički izvještaj

 • Automatsko dodjeljivanje rednih brojeva blagajničkom izvještaju
 • Odabir vremenskog intervala od-do za kreiranje izvještaja
 • Automatski izračun salda na dan odabirom datuma
 • Preuzimanje podataka iz kataloga MP računa
 • Ispis blagajničkog izvještaja, te izvoz podataka u PDF i Excel
 • Pregled već postojećih izvještaja i ispis istih

Inventura

 • Pregled svih kreiranih inventura na jednom mjestu
 • Jednostavan pristup već kreiranim inventurama
 • Kreiranje inventure za pojedina skladišta
 • Filtriranje podataka po pozicijama na skladištu
 • Omogućeno pretraživanje unutar kreiranja inventure odabirom više kriterija za pretraživanje
 • Ručni unos izbrojene količine materijala i automatski izračun razlike
 • Dodatno označavanje prebrojanih materijala
 • Omogućeno uređivanje podataka pojedinog artikla
 • Ispis kartice artikala
 • Zaključivanje inventure
 • Ispis cijene inventure (ukupno, pozitivno, negativno, razlike)
 • Ispis po grupama i pozicijama artikala
 • Ispis materijala po nezaključenim radnim nalozima
 • Ispis grupiranih materijala po nezaključenim radnim nalozima

Ostalo

 • Ispis računa i naloga na A4 papir ili memorandum
 • Mogućnost izvoza podataka za knjigovodstvene programe
 • Automatska numeracija dokumenata
 • Besplatno korištenje programa 30 dana
 • Jednostavna promjena postavki aplikacije

Pretraživanje podataka

 • Napredne mogućnosti pretraživanja
 • Prozor za pretraživanje
 • Odabir podataka za pretraživanje
 • Poništavanje pretraživanja
 • Odabir više kriterija pretraživanja
 • Prikaz pronađenih podataka