Katalozi

Katalozi su mjesta u kojima se nalaze podaci o partnerima, uslugama, korisnicima itd. Katalozima pristupamo preko padajućeg izbornika Katalozi ili preko trake prečaca.

Partneri

KataloziPartneri su osobe, odnosno naručitelji radova za koje se veže sva potrebna dokumentacija koja se kreira, sprema, povezuje i arhivira u bazi podataka.

Partner se povezuje s objektima (lokacijama), radnim nalozima, dostavnicama i dokumentacijom, te certifikatima koji se izdaju nakon uspješno izvršenih pregleda i radova.

Više o partnerima možete pročitati ovdje.

Djelatnici

U Katalog djelatnika unose se podaci djelatnika koji se vežu za radni nalog i pojedine stavke radnog naloga. Odabiru se prilikom kreiranja dokumentacije koja prati certifikaciju i dostavnice koje se izdaju partnerima za pojedine lokacije.

Katalozi

Opći katalozi

Opći katalozi su zapravo dodatni katalozi u programu koji služe evidentiranju dodatnih podataka, a bez kojih glavni katalozi ne bi mogli funkcionirati.

Katalozi

Vrste ispitivanja

Vrsta ispitivanja povezuju se sa svakom dodanom uslugom i svi zapisi nalaze se na jednom mjestu, u Katalogu vrsti ispitivanja.

Novi zapis moguće je dodati preko Kataloga vrsti ispitivanja ili izravno prilikom dodavanja nove usluge.

Katalog mjesta

KataloziU aplikaciji se nalazi unaprijed popunjen katalog mjesta u Hrvatskoj s poštanskim brojevima i nazivima.

Omogućen je unos novih zapisa koji se ne nalaze u bazi podataka, te se jednom uneseno mjesto ne mora unositi više puta već je ono trajno spremljeno u bazu podataka.