Funkcije aplikacije

Postavke programa

 • Svi matični podaci ustanove na jednom mjestu
 • Određivanje broja dana prikaza termina u podsjetniku prije isteka termina
 • Odabir boja prikaza rasporeda, te određivanje početka i završetka radnog vremena za prikaz rasporeda
 • Lokalne postavke
 • Odabir vremenskog intervala osvježavanja unesenih podataka na aktivne liste unutar aplikacije
 • Određivanje putanje mape s predlošcima
 • Uključivanje opcije aktiviranja podsjetnika prilikom pokretanja aplikacije
 • Uključivanje upozorenja za dostavnice koje nemaju mjerno mjesto

Dokumenti

 • Radni nalozi
 • Dostavnice
 • Dokumentacija
 • Potvrde o osposobljavanju
 • Evidencijski kartoni

Katalozi

 • Rokovi
 • Djelatnici
 • Partneri
 • Objekti
 • Usluge
 • Grupe usluga
 • Vrste ispitivanja
 • Pitanja za osposobljavanja
 • Mjesta
 • Korisnici
 • Opći katalozi

Opći katalozi

 • Dodavanje, uređivanje i brisanje zapisa
 • Podjela kataloga u manje cjeline
 • Prijevozi
 • Načini dostave
 • Trajanje dokumentacije
 • Tipovi osposobljavanja
 • Radna mjesta
 • Funkcije
 • Županije
 • Države

Korisnici

 • Prijava u aplikaciju zaštićena korisničkim podacima
 • Korisnička prava (određivanje tko što smije raditi)
 • Deaktiviranje korisnika aplikacije
 • Praćenje svih korisničkih aktivnosti, tko je što i kada kreirao i uređivao

Korisnička prava

 • Dodjela korisničkih prava zaštićena šifrom pristupa koja se mijenja na dnevnoj bazi
 • Dodjela prava prema korisniku aplikacije
 • Dodjeljivanje ili uskraćivanje prava na određene module
 • Mogućnost pregledavanja određenih dijelova aplikacije ali ne i mijenjanja unesenih zapisa ili dodavanja novih

Radni Nalozi

 • Pregled svih unesenih naloga na jednom mjestu
 • Jednostavna i napredna pretraga zapisa odabirom više kriterija pretraživanja
 • Različite boje radnih naloga ovisno da li su otvoreni, djelomično ili u potpunosti zaključeni
 • Stornirani nalozi prikazani su kao precrtani zapis u tablici
 • Filtriranje radnih naloga prema voditeljima naloga
 • Ispis liste radnih naloga
 • Automatski brojač radnih naloga
 • Omogućen unos novog partnera, odabir postojećeg i uređivanje podataka partnera
 • Mogućnost odabira objekta filtriranih po partneru
 • Povezivanje radnog naloga s voditeljem i djelatnicima
 • Mogućnost dodavanja novih zapisa u manje kataloge iz prozora radnog naloga
 • Unos usluga u stavke radnog naloga
 • Mogućnost povezivanje svake usluge s drugim djelatnikom i objektom
 • Pregled svih dostavnica i stavaka iz naloga koje pripadaju nalogu
 • Omogućeno dodavanje opisa pojedinoj stavci
 • Kreiranje dokumenta (zapisnika) za pojedinu stavku
 • Kreiranje više vrsta dostavnica za pojedinu stavku
 • Mogućnost zaključivanja i storniranja pojedinih usluga radnog naloga
 • Pregled kreiranih dokumenata po stavci ili radnom nalogu
 • Filtriranje dokumenata po stavkama ili po radnom nalogu
 • Kreiranje dostavnica za pojedini dokument, uslugu ili za sve dokumente i usluge vezane za nalog
 • Opcija prikaza dokumenta i dostavnice
 • Brzo brisanje lokacije dokumenta ili samog dokumenta

Dokumentacija

 • Pregled svih unesenih dokumenata na jednom mjestu
 • Jednostavna i napredna pretraga zapisa odabirom više kriterija pretraživanja
 • Kreiranje dokumenata iz radnog naloga
 • Povezivanje dokumenta s grupom usluga, te automatsko definiranje broja dokumenta
 • Prikaz zadnjih zauzetih brojeva (30, 60, 90 ,120)
 • Prvi slobodan broj unazad
 • Odabir trajanja dokumenta s automatskim unosom datuma isteka valjanosti i datuma podsjetnika
 • Prikaz kreiranog roka isteka
 • Brza promjena datuma rokova promjenom trajanja dokumenta
 • Unos naziva dokumenta
 • Omogućeno uključivanje opcije imena dokumenta kao predmeta ispitivanja u dokumentu
 • Odabir gotovih predložaka dokumenata
 • Mogućnost dodjeljivanja postojećeg dokumenta
 • Omogućeno brisanje lokacije dokumenta ili cijelog dokumenta s lokacijom
 • Opcije otvaranja kreiranog dokumenta u word-u
 • Brz prikaz radnog naloga
 • Mogućnost kopiranja dokumenta
 • Dodavanje dokumenta u dostavnicu, te mogućnost otvaranja dostavnice ukoliko je dokument već povezan
 • Povezivanje unesenog zapisa s dokumentima u raznim formatima

Dostavnice

 • Pregled svih unesenih dostavnica na jednom mjestu
 • Jednostavna i napredna pretraga zapisa odabirom više kriterija pretraživanja
 • Kreiranje dostavnice iz naloga i dokumenta, te mogućnost ručnog kreiranja
 • Prikaz zadnjih 30 zauzetih brojeva
 • Prvi slobodan broj unazad
 • Povezivanje dostavnice s partnerom i objektom
 • Mogućnost dodavanja više objekata
 • Odabir načina dostave i tko je isporučio
 • Omogućeno brzo dodavanje novih zapisa u manje kataloge
 • Unos podataka o preuzimanju
 • Odabir postojeće ili unos nove info linije dostavnice
 • Omogućen odabir dokumenta i usluge u stavke dostavnice
 • Unos opisa stavki
 • Odabir dokumenta ili usluge iz radnog naloga ukoliko je dostavnica vezana za radni nalog
 • Brzi odabir svih dokumenata i usluga iz radnog naloga
 • Mogucnost unosa svih stavaka naloga (usluge, dokumenti) odjednom u dostavnicu – visestruki odabir stavaka
 • Zaključivanje i storniranje pojedinih stavki dostavnice
 • Dodavanje mjernih mjesta vezanih za pojedinu stavku
 • Pregled mjernih mjesta po stavkama ili po dostavnici
 • Unos novog mjernog mjesta povlači i broj dokumenta iz stavke dostavnice
 • Uređivanje i brisanje mjernih mjesta
 • Mogućnost zaključivanja i storniranja dostavnice
 • Ispis stavaka s dodatnim tekstom
 • Detaljan ispis dostavnice

Potvrde o osposobljavanju

 • Pregled svih unesenih potvrda na jednom mjestu
 • Jednostavna i napredna pretraga zapisa odabirom više kriterija pretraživanja
 • Ispis podataka prikazanih u tablici
 • Mogućnost odabira više tipova potvrda o osposobljavanju
 • Mogućnost promjene broja partnera u osposobljavanjima, te upis novog broja u podatke partnera
 • Mogućnost dodavanja novih zapisa u manje kataloge iz kreiranja potvrde
 • Uređivanje postojećih zapisa
 • Odabir partnera i objekta, te mogućnost neispisivanja objekta na potvrdu
 • Evidencija prolaza teoretskog dijela
 • Unos i evidencija poslova koje će djelatnik obavljati s mjestima obavljanja tih poslova
 • Zasebna evidencija prolaza praktičnog dijela
 • Brzi odabir svih pitanja za provjeru
 • Omogućeno označavanje pitanja koja je polaznik zadovoljio/nije zadovoljio
 • Omogućeno uklanjanje pitanja
 • Ispis potvrde
 • Mogućnost kreiranja zapisnika s ispisom prve i druge stranice
 • Kreiranje potvrde o zaštiti na radu
 • Kreiranje uvjerenja zaštite od požara
 • Kreiranje evidencijskog kartona
 • Prikaz zapisnika ukoliko je potvrda kreirana iz njega

Tipovi potvrda

 • Pregled svih tipova na jednom mjestu
 • Omogućena prilagodba dizajna za pojedini tip
 • Jednostavno pomicanje polja potvrde
 • Onemogućavanje prikaza pojedinih polja na ispisu
 • Povezivanje tipa potvrde s grupom usluga
 • Podešavanje brojača sljedećeg broja osposobljavanja
 • Mogućnost ukljućivanja pojedinih opcija
 • Odabir tipa povrde koja se kreira za pojedini zapisnik

Rokovi

 • Ispis rasporeda
 • Mogućnost prikaza zakazanih termina u obliku kalendarskog i tabličnog prikaza
 • Mogućnost deaktiviranja isteklih rokova (pojedinačno ili zaključno na dan) – dostupni samo putem pretraživanja
 • Odabir početnog datuma prikaza rasporeda
 • Izmjena naručenih termina
 • Mogućnost prikaza samo kreiranih termina, podsjetnika na termine i isteklih termina
 • Jednostavno i napredno pretraživanje tabličnog prikaza naručenih termina
 • Mogućnost odabira više kriterija naprednog pretraživanja

Zakazivanje termina

 • Unos više termina za isti dan
 • Omogućen odabir trajanja termina s automatskim upisom datuma isteka i podsjetnika
 • Ponovna aktivacija podsjetnika
 • Automatsko kreiranje termina iz kreiranog dokumenta
 • Mogućnost prikaza dokumenta, otvaranje kataloga dokumenta ili otvaranje podataka radnog naloga
 • Ručno kreiranje termina s ručnim unosom naslova, opisa, isteka i podsjetnika
 • Odabir postojećeg partnera ili unos novog iz prozora termina
 • Odabir objekta za kojeg se kreira termin

Podsjetnik

 • Uključenje opcije aktiviranja podsjetnika prilikom pokretanja aplikacije
 • Ručno pokretanje podsjetnika
 • Prikaz svih termina s datumom isteka i podsjetnikom
 • Mogućnost uklanjanja termina iz podsjetnika
 • Ispis rokova podsjetnika

Evidencijski kartoni

 • Pregled svih kreiranih kartona
 • Mogućnost kreiranja kartona iz osposobljavanja
 • Ručno kreiranje kartona s odabirom podataka
 • Povezivanje s podacima zapisnika
 • Unos podataka o vrsti i opsegu opasnosti
 • Omogućen ispis prve i druge stranice

Djelatnici

 • Pregled svih unesenih djelatnika na jednom mjestu
 • Jednostavna i napredna pretraga zapisa odabirom više kriterija pretraživanja
 • Unos djelatnika koji se kasnije vežu na kreiranu dokumentaciju
 • Unos imena i prezimena djelatnika
 • Povezivanje djelatnika s funkcijom i stručnom spremom
 • Dodavanje novih zapisa u katalog funkcije i stručne spreme ukoliko se isti ne nalaze u padajućem izborniku

Partneri

 • Pregled svih unesenih partnera na jednom mjestu
 • Jednostavna i napredna pretraga partnera odabirom više kriterija pretraživanja
 • Označavanjem partnera omogućen prikaz svih vezanih objekata (udaljene lokacije)
 • Unos svih matičnih podataka partnera
 • Označavanje partnera kao fizičke osobe
 • Podešavanje brojača potvrda o osposobljavanju koji su vezane za partnera
 • Povezivanje objekata s partnerom
 • Dodavanje novih, uređivanje postojećih i brisanje dodanih objekata
 • Omogućen prikaz/sakrivanje i pomicanje stupaca objekata pozivanjem brzog izbornika na označeni objekt
 • Prilikom brisanja partnera zaseban prikaz svih kreiranih dokumenata
 • Omogućen prikaz pojedinih dokumenata iz prozora brisanja
 • Brisanje partnera uklanja i svu kreiranu dokumentaciju

Objekti

 • Pregled svih unesenih objekata na jednom mjestu
 • Jednostavna i napredna pretraga zapisa odabirom više kriterija pretraživanja
 • Unos naziva i podataka objekta
 • Povezivanje pojedinog objekta s partnerom
 • Mogućnost dodavanja novog partnera, te dodavanje i uređivanje podataka postojećeg partnera iz prozora kreiranja objekta
 • Deaktivacija objekta i svih rokova vezanih za objekt

Usluge

 • Pregled svih unesenih usluga na jednom mjestu
 • Jednostavna i napredna pretraga zapisa odabirom više kriterija pretraživanja
 • Unos podataka usluge
 • Aktiviranje pojedine usluge
 • Povezivanje usluge s grupom i vrstom
 • Unos normativne količine materijala koja će se povlačiti na kreiranu dokumentaciju

Grupe usluga

 • Pregled svih unesenih grupa usluga na jednom mjestu
 • Jednostavna i napredna pretraga zapisa odabirom više kriterija pretraživanja
 • Unos oznake i naziva grupe
 • Odabir mape (po godinama) u koju će se spremati kreirani dokumenti vezani za tu grupu usluge
 • Mogućnost uključivanja opcija za automatsko kreiranje naziva dokumenata i mapa
 • Podešavanje brojača kreiranih dokumenata po godini

Aktivna lista radnih naloga

 • Pregled svih aktivnih naloga na jednom mjestu
 • Jednostavna i napredna pretraga zapisa odabirom više kriterija pretraživanja
 • Pregled svih nezaključenih i djelomično zaključenih radnih naloga s pripadajućim stavkama, kreiranom dokumentacijom i dostavnicama
 • Različite boje radnih naloga ovisno da li su zaključeni ili djelomično zaključeni
 • Prikaz naloga po godinama ili prikaz svih
 • Prikaz ili sakrivanje stavaka radnog naloga sa svom kreiranom dokumentacijom
 • Uređivanje stupaca (sakrivanjem i pomicanjem određenih stupaca po želji)
 • Unos novog naloga, uređivanje i brisanje postojećih
 • Brz ispis kreiranog radnog naloga
 • Storniranje i zaključivanje radnih naloga
 • Automatsko uklanjanje naloga s aktivne liste nakon zaključivanja
 • Kreiranje dokumenata za pojedine stavke radnog naloga
 • Kreiranje dostavnica za pojedinu stavku naloga
 • Omogućen brz ispis kreirane dokumentacije

Aktivna lista dostavnica

 • Pregled svih unesenih dostavnica na jednom mjestu
 • Jednostavna i napredna pretraga zapisa odabirom više kriterija pretraživanja
 • Pregled svih nezaključenih i djelomično zaključenih dostavnica s pripadajućim stavkama i mjernim mjestima
 • Različite boje dostavnica ovisno da li su zaključene ili djelomično zaključene
 • Prikaz naloga po godinama ili prikaz svih
 • Prikaz ili sakrivanje stavka radnog naloga sa svom kreiranom dokumentacijom
 • Uređivanje stupaca (sakrivanjem i pomicanjem određenih stupaca po želji)
 • Unos nove dostavnice, uređivanje i brisanje postojećih
 • Brz ispis kreirane dostavnice
 • Storniranje i zaključivanje dostavnica
 • Automatsko uklanjanje dostavnice s aktivne liste nakon zaključivanja
 • Dodavanje mjernog mjesta za pojedine stavke dostavnice
 • Zaključivanje i storniranje pojedinih stavki dostavnice
 • Omogućen brz ispis kreirane dokumentacije

Statistika i izvještaji

 • Kartica partnera u razdoblju
 • Dokumenti u razdoblju
 • Podsjetnik dokumenata u razdoblju
 • Istek dokumenata u razdoblju
 • Pregled dokumenata po grupama u razdoblju
 • Pregled osposobljavanja po tipovima u razdoblju
 • Podsjetnik

Ostalo

 • Pregled kreiranih zapisa po godinama i svi bez obzira na godinu kreiranja
 • Mogućnost pokretanja worda, excela, notepada i kalkulatora iz aplikacije
 • Jednostavna izmjena zaporke prijavljenog korisnika
 • Zaključavanje programa
 • Mogućnost rada aplikacije s više jezika
 • Automatska numeracija dokumenata
 • Besplatno korištenje programa 30 dana
 • Jednostavna promjena postavki aplikacije

Kompletna dokumentacija

 • Razrađen sustav pomoći
 • Vodič kroz aplikaciju
 • Kratki filmovi o radu s aplikacijom
 • Pisane upute
 • Registracija programa

Pretraživanje podataka

 • Napredne mogućnosti pretraživanja
 • Prozor za pretraživanje
 • Odabir podataka za pretraživanje
 • Poništavanje pretraživanja
 • Odabir više kriterija pretraživanja
 • Prikaz pronađenih podataka

Ispis podataka

 • Mogućnost ispisa dokumenata na različite pisače
 • Pregled prije ispisa
 • Mogućnost direktnog ispisa na pisač (bez pregleda)
 • Izvoz podataka u PDF format
 • Izvoz podataka u Excel
 • Prikaz više stranica odjednom
 • Zumiranje prikaza
 • Alatna traka ispisa
 • Navigacija po ispisu