katalog objekata

Katalog objekata

Katalog objekata (lokacija) predstavlja mjesto gdje se nalaze sve lokacije partnera. Jedan partner može imati više lokacija na kojima se vrše nadzori i mjerenja.

Svaka unesena lokacija povezuje se s partnerom u katalogu partnera, te se lokacije odabiru prilikom kreiranja naloga i dostavnica.

Stavke lokacija

Svakoj lokaciji potrebno je odabrati podatke koji će se prikazivati na radnom nalogu.

  • Naziv objekta
  • Lokacija (adresa)
  • Mjesto (grad)
  • Partner
  • Dodatne napomene

Katalog objekata