Pisani oblik dokumentacije

Dokumenti predstavljaju pisani oblik dokumentacije, odnosno zapisnika o odrađenim ispitivanjima.

Omogućen je pregled svih kreiranih dokumenata na jednom mjestu, dok se dokumenti kreiraju isključivo iz radnih naloga.

Kreirane dokumente moguće je dodati u dostavnicu iz prozora za unos podataka dokumenta, te je moguće kopirati kreirani dokument u sasvim novi unutar kojeg je moguće mijenjati podatke dokumenta.

Svaki dokument povezuje se s grupom usluge, te je za tu grupu usluge vezan brojač pojedinog dokumenta unutar određene godine.

Podaci dokumenta

Svaki dokument povezuje se s grupom usluge za koju se kreira. Omogućeno je kreiranje podsjetnika o isteku valjanosti certifikata trajanja pojedinog ispitivanja.

Moguće je odabrati gotove Word predloške dokumenta, prikazati radni nalog za koji je vezan kreirani dokument, povezati skenirani dokument ili dokument u nekom drugom obliku s kreiranim zapisom, te druge mogućnosti.

Predlošci dokumenata

Ovisno o vrsti ispitivanja moguće je odabrati gotovi Word predložak dokumenta koji je moguće otvoriti, uređivati i nadopunjavati s potrebnim podacima po želji korisnika.

Kreirane i snimljene predloške dokumenta moguće je naknadno uređivati, ukloniti lokaciju dokumenta ili obrisati kreirani predložak dokumenta.

Predložak atestne dokumentacije

Podsjetnici

Kreiranjem dokumenata moguće je kreirati i podsjetnik o isteku certifikata, odnosno, valjanosti trajanja pojedinog ispitivanja.

Odabirom datuma kreiranja dokumenta i rokom trajanja valjanosti, automatski se upisuje datum isteka valjanosti i datum podsjetnika.

Omogućen je brzi odabir prikaza kreiranog roka, te promjena podataka roka iz prozora kreiranog dokumenta.

Podsjetnik na rok trajanja