Partneri

PartneriPartneri su (pravne) osobe, odnosno naručitelji radova za koje se veže sva kreirana dokumentacija, sprema, povezuje i arhivira u bazi podataka.

Partner se povezuje s objektima (lokacijama), radnim nalozima, dostavnicama i dokumentacijom koja se veže na dostavnice, te certifikatima koji se izdaju nakon uspješno izvršenih pregleda i radova.

Partneri i lokacije

PartneriPojedini partner je u mogućnosti naručiti određene radove, procjene ili neki drugi oblik usluge za jednu ili za više lokacija (objekata).

Iz tog je razloga omogućeno povezivanje partnera s lokacijama koje se odabiru prilikom izrade radnih naloga i dostavnica.

Odabirom pojedinog partnera moguće je pregledati sve objekte, odnosno lokacije koje su mu dodijeljene.

Podaci partnera

Kod unosa partnera potrebno je unijeti njegove podatke koji će se povlačiti prilikom kreiranja radnih naloga, dostavnica i u rasporedu zauzeća.

  • Naziv partnera
  • Adresa, mjesto (grad)
  • Dani odgode plaćanja
  • Poziv na broj
  • Broj bankovnog računa
  • Objekti (lokacije) s nazivom, adresom, mjestom i napomenom

Prilikom brisanja partnera iz kataloga prikazuje se zaseban prozor sa svom kreiranom dokumentacijom za odabranog partnera. Brisanjem podataka partnera uklanjaju i svi kreirani dokumenti za tog partnera.

Partneri