Funkcije aplikacije

*v1.6.4, 20.02.2019

 •  Povećan prostor za ispis poslova na zapisnicima

*v1.6.3, 31.10.2019

 • Novi predlošci

*v1.6.2, 21.05.2018

 • dorada uvjerenja o evakuaciji i evidencijskog kartona

*v1.6.0, 15.05.2018

 • dorada određivanja brojeva osposobljavanja prilikom snimanja dokumenta kao novog iz postojećeg

*v1.5.6, 14.05.2018

 • određivanje novog broja i provjera prilikom snimanja osposobljavanja
 • provjera duplog snimanja istog osposobljavanja

*v1.5.5, 09.04.2018

 • dorada predložaka prema zadnjem zahtjevu (promjena propisa)
  dorada zapisnika o osposobljavanju radnika za rad na siguran način

*v1.5.4, 18.01.2018

 •  pri ispisu dokumenata po rokovima, uz datum kreiranja, isteka i posjetnika dodana je i mogućnost odabira mjesta
 •  u katalog osposobljavanja dodana je mogućnost pretraživanja po broju osposobljavanja
 •  prilikom rada s novim zapisnikom osposobljavanja broj se provjerava i dodjeljuje prilikom snimanja zapisnika

*v1.5.3, 15.01.2018

 • omogućeno otvaranje mape i datoteke iz pridruženih datoteka u zapisnicima

*v1.5.2, 15.01.2018

 • dorađeni svi predlošci/zapisnici prema zahtjevu
 • postavljen novi tip zapisnika – „Predlošci prije 15.01.2018. do 02.03.2017.“
 • dorađeni zapisnik za ovlaštenika i povjerenika prema zahtjevu
 • povezana nova grupa MK – „mikroklima“ s godinama i brojačima
 • promjeno označavanje ispitivanja za električne instalacije („El-„)

*v1.5.2, 28.9.2017

 • dorađen ispis (uklonjen dio podataka ovlaštenika) Zapisnik o osposobljenosti za obavljanje poslova povjerenika za zaštitu na radu
 • mogućnost pretrage dostavnica po objektu i mjestu objekta

*v1.5.1, 25.9.2017

 • dorađen ispis (riječi Povjerenik zamijenjena s riječju Ovlaštenik) Zapisnik o osposobljenosti za obavljanje poslova povjerenika za zaštitu na radu

*v1.5.1, 5.9.2017

 • dodan naziv objekta u parametre pretrazivanja osposobljavanja

*v1.5.0, 5.4.2017

 • novi predlošci od 1.3.2017. uz mogućnost odabira starih predložaka u listi tipova predložaka (Predlošci prije 01.03.2017. do 01.04.2016.)

*v1.4.9, 29.12.2016

 • mogućnost izravnog ispisa novog evidencijskog kartona bez prethodnog snimanja
 • dodana nova linija u podnožje ispisa dostavnice
 • količina u stavkama dostavnice unaprijed predložena na 1 a ne vise na 2

*v1.4.7, 28.09.2016

 • omogućeno kopiranje teksta poslova koje ce osoba obavljati na desni klik misa (osposobljavanja)

*v1.4.6, 24.08.2016

 • omogućeno lijepljenje kopiranog teksta u poslove koje ce osoba obavljati (osposobljavanja)
 • u evidencijskim kartonima dorada automatskog teksta – “Prema procjeni rizika”
 • dorada ispisa pojedinačno druge stranice zapisnika osposobljavanja
 • ispis funkcije ovlaštenika osposobljavanja
 • prilikom odabira objekta u poslovima osposobljavanja fokus prije odabira mora biti u celiji „Mjesto obavljanja tih poslova“

*v1.4.4, 31.3.2016

 • prikaz osoba u potpisnicima samo onih koji imaju oznaku da su potpisnici
 • preuzimanje OIB-a objekta u zapisnik samo ako je unesen OIB u podatke objekta
 • novi predložak za radni okoliš

*v1.4.3, 30.03.2016

 • dorada izrade dokumenata – dodana polja za djelatnika 2 i potpisnika
 • ubačeno polje OIB-a u podacima objekta
 • novi predlošci od 30.03.2016.
 • uneseni podaci za djelatnike – OIB, titula, evidencijski broj uvjerenja

*v1.4.2, 21.01.2016

 • uklonjena rijec „radnika“ iz ispisa zapisnika za osposobljavanje ovlastenika
 • dodana točka 3. na drugoj stranici zapisnika o osposobljenosti radnika na siguran način (automatsko popunjavanje podacima osobe)

*v1.4.2 od 18.12.2015

 • datum preuzimanja u dostavnicama vezan na korisnička prava
 • otvorena je nova 2016. godina, te su napravljene mape za 2016. godinu i zapisnike

*v1.4.1 od 29.06.2015.

 • dorada zapisnika i uvjerenje uz mogućnost ispisa i po starom prema odabiru ispisa osposobljavanja

*v1.4.0, 23.06.2015.

 • novi predlošci od 11.6.2015. uz mogućnost odabira starih predložaka kroz tip dokumenata

*v1.4.0, 23.03.2015.

 • novi tipovi osposobljavanja – ovlaštenik za zaštitu na radu i povjerenik zaštite na radu – nove funkcije i ispisi

*v1.3.16., 16.03.2015.

 • mogućnost odabira tipa osposobljavanja u karticama partnera
 • prikaz radnog mjesta osposobljavanja u karticama partnera

*v1.3.15, 13.03.2015.

 • prikaz svih osposobljavanja u razdoblju u kartici partnera
 • prikaz podataka objekta osposobljavanja u kartici partnera
 • prikaz podataka poslova osposobljavanja u kartici partnera

*v1.3.14, 28.01.2015.

 • uklonjeno duplo snimanje poslova u osposobljavanjima iz kojih se rade nova osposobljavanja

*v1.3.13, 27.01.2015.

 • dorada snimanja poslova za obavljanje kada se osposobljavanje snima kao novo iz postojeceg osposobljavanja

*v1.3.12, 21.01.2015.

 • prikaz poslova za obavljanje u glavnom prozoru osposobljavanja (podijeljeni prozor osposobljavanja)

*v1.3.11, 07.01.2015.

 • dorada snimanja i otvaranja poslova u osposobljavanjima
 • prilikom svakog snimanja osposobljavanja snimanje poslova i u dodatnu tablicu (back up) u bazi radi provjere ispravnosti snimanja i mogućnosti vračanja podataka

*v1.3.10, 14.11.2014.

 • povećanje polja „Naziv posla i zadataka na koje je radnik raspoređen“ u ispisu evidencijskog kartona

*v1.3.9, 30.10.2014.

 • dorada svih potvrda i uvjerenja osposobljavanja na stare i nove ispise

*v1.3.8, 28.10.2014.

 • dorade novih osposobljavanja (ispis partnera s adresom, odabir objekata – desni klik u tablici poslova, automatski unos djelatnika)

*v1.3.7, 27.10.2014.

 • dorade novih osposobljavanja i evidencijskih kartona

*v1.3.6, 27.10.2014.

 • nove funkcije + ispisi za zapisnike osposobljavanja
 • mogućnost odabira koji se ispisi koriste za osposobljavanja
 • novi katalog – evidencijski karton – kreiranje iz zapisnika

*v1.3.5, 14.10.2014.

 • dorada formiranja numerickih polja u novim tablicama u spranci dokumenta

*v1.3.4, 10.10.2014.

 • dorada šprance dokumenta
 • ispravak blokiranja aktivnih lista naloga i dostavnica

*v1.3.3, 04.07.2014.

 • pretraživanje objekata u katalogu partnera
 • napredni odabir objekata u radnim nalozima i dostavnicama
 • rad s novim predlošcima uz mogućnost odabira rada s predlošcima koji vrijede do 19.06.2014 – u radu sa predlošcima dodano polje „Tip“ (ukoliko se radi s novim predlošcima nije potrebno ništa odabrati, a ukoliko se odabere rad sa starim predlošcima, popunjavaju se stari predlošci)

*v1.3.2, 14.4.2014.

 • dodana nova špranca „00.00.2013._partner_objekt_G-14.doc“ s definiranim poljima koja se automatski popunjavaju
 • dodana nova usluga „sustav zaštite od djelovanja munje“ u bazu s postavkama kao sto je traženo

*v1.3.1, 09.09.2013

 • automatsko otklanjanje praznina ispred/iza naziva partnera/objekta prilikom kreiranja zapisnika
 • automatsko otklanjanje specijalnih znakova (“, |, /, \, :, ?, <, >) iz naziva datoteke zapisnika

*v1.3.0, 26.7.2013

 • dorada sprance “2013.00.00_RO_#_-11.doc”

*v1.2.21, 12.7.2013

 • poruka upozorenja u prozoru kreiranja zapisnika o različito odabranoj godini od radne godine aplikacije

*v1.2.20, 22.5.2013.

 • preimenovanje dokumenta dodaje broj zapisnika u lokaciju dokumenta
 • kopiranje dokumenta ne dodaje sljedeći broj zapisnika kao nastavak naziva dokumenta

*1.2.19, 21.3.2013

 • izravan ispis word dokumenta iz tablice dokumenata u radnim nalozima (brzi izbornik)

*1.2.18, 21.02.2013

 • u ispise “Pregled osposobljavanja u razdoblju po tipovima” dodan stupac rednog broja i u zaglavlje ukupan broj osposobljavanja (ispod broja stranica)

*1.2.17, 11.2.2013

 • dorada snimanja i pregleda brojeva po godinama iz kataloga dokumenata prema odabiru godine

*1.2.16, 18.01.2013

 • mogućnost odabira godine kod ispisa pregleda dokumenata po rasponu brojeva

*1.2.15, 18.01.2013

 • dorada uvjerenja o osposobljavanju

*1.2.14, 15.01.2013

 • Ispravak šprance „OR-FORMULAR-obični stroj (bez struje)_-11.doc“
 •  kartica radnog naloga, nalazi se u alatnoj traci  otvorenog radnog naloga (Dokumenti/dostavnice radnog naloga)

*1.2.13, 15.01.2013

 • dorada špranci prema novim šprancama za 2013. godinu
 • spremanje starih špranci u mapu „Documentation2012“ u istoj mapi gdje je i mapa s novim šprancama kako bi se moglo (definirano lokalnim postavkama) pristupiti i starim šprancama

*1.2.12, 11.1.2013

 • dorada ispisa zapisnika za osposobljavanje (proširenje polja)
 • dorada izbornika za kreiranje dostavnica iz stavaka radnog naloga

*.1.2.10, 29.10.2012

 • dorada brojača osposobljavanja pri izradi potvrde zaštite na radu iz zapisnika

*1.2.8, 16.10.2012

 • dorada otvaranja dostavnica koje su već prije bile otvorene

*1.2.6, 27.08.2012

 • Zaključivanje dostavnice regulirano korisničkim pravima

*1.2.5, 06.06.2012

 • Dorada ispisa dostavnice
 • Polje za slobodan unos info linije u dostavnicama

*1.2.4, 15.5.2012

 • Osvježavanje podsjetnika ukoliko se kvačica s podsjetnikom u dokumentima naknadno uključi
 • U prozoru “Kreiranje na dan” zapisi poredani po abecedi polja “Naslov”
 • U katalogu rokova dodana mogućnost otvaranja zapisa dokumenta i radnog naloga
 • Dorada predloška

*1.2.3, 04.2012

 • Mogućnost unosa svih stavaka naloga (usluge, dokumenti) odjednom u dostavnicu – višestruki odabir stavaka
 • Pregled svih dostavnica i stavaka iz naloga koje pripadaju nalogu
 • Unos novog mjernog mjesta povlaci i broj dokumenta iz stavke dostavnice
 • Mogućnost deaktiviranja isteklih rokova (pojedinačno ili zaključno na dan) – ne prikazuje ih u kalendaru i tablici, dostupni na pretraživanje
 • Mogućnost promjene broja partnera u osposobljavanjima, te upis novog broja u podatke partnera

*1.2.2, 04.2012

 • Zapisi u podajućem izborniku radnih mjesta u osposobljavanjima sortirani po abecedi
 • Mogućnost pregleda 30, 60, 90 ili 120 zadnjih brojeva dokumenta po odabiru korisnika
 • Dinamičko određivanje visina tablica (stavke i dokumenti) u radnim nalozima

*1.2.1, 03.2012

 • Omogućen ispis u karticama po partneru vezano za rokove po datumu kreiranja, podsjetnika i isteka

*1.2.0, 16.03.2012

 • U katalog radnih naloga kod pregleda dokumenata stavljen fokus na pregled po nalogu, ne po stavci
 • U katalogu dostavnica kod pregleda mjernih mjesta stavljen fokus na pregled po dostavnici, ne po stavci
 • Dorada kreiranja mapa s dokumentima po imenu partnera ako ime partnera sadrži specijalne znakove (“, |, /, \, :, ?, <, >)
 • Pri doradi rokova iz dokumenta, snima se i promjena trajanja dokumenta
 • Kod kreiranja mjernog mjesta, u mjerno mjesto se automatski upisuje naziv stavke (usluge)

*1.1.9, 01.03.2012

 • U prozoru rokova na dan, dodan stupac objekta s adresom
 • Promjena u poruci pri pokušaju snimanju novog radnog naloga s istim podacima, samo na stornirani radni nalog javlja da je storniran
 • Prozor za ispis kartice partnera ostaje upaljen nakon ispisa za dodatne ispise, te sve opcije su unaprijed isključene (radni nalog, dokument, dostavnica, rok, osposobljavanje)
 • Dorada automatskog izračuna datuma isteka i podsjetnika ako se radi o datumu 29. 02.
 • Mogućnost otvaranja prozora rokova iz dokumenta
 • Mogućnost promjena datuma rokova iz dokumenta ukoliko se promijene u dokumentu
 • Pri kopiranju dokumenata u ime datoteke ide i broj dokumenta, dok naziv dokumenta ide bez broja

*1.1.8, 27.02.2012

 • U katalogu partnera, pitanje za brisanje partnera odnosi se točno na partnera a ne na objekt
 • Mogućnost brisanja objekta na desni klik miša u katalogu partnera
 • Prikaz podsjetnika iz aplikacije po želji, ne samo prilikom pokretanja aplikacije

*1.1.7, 22.02.2012

 • U karticama partnera dodana mogućnost odabira ispisa za pojedini objekt ili za sve objekte
 • U karticama partnera, sortiranje rokova po objektu, pa po datumu silazno
 • U tablici “Mjerna mjesta” u dostavnicama omogućeno proširivanje stupaca
 • U stavkama radnih naloga i dostavnica u stupcu “Objekt” ispisuje se i adresa objekta
 • Ukoliko nema mjernih mjesta pri snimanju/zaključivanju dostavnica, iskače poruka s upozorenjem, bez blokade snimanja/zaključivanja , definirano po računalima

*1.1.6, 09.02.2012

 • Prošireno polje “za radno mjesto” u ispisima zapisnika o osposobljavanju
 • Mogućnost ispisa zapisnika o osposobljavanju s nazivom objekta i bez njega

*1.1.5, 06.02.2012

 • U poljima za odabir objekta, dodana i adresa objekta uz naziv

*1.1.4, 02.02.2012

 • Prošireno polje naziva kategorije radnih naloga na 200 znakova
 • Zadano polje za pretraživanje rokova postavljeno na “Partner”
 • Pretraživanje po voditelju u radnim nalozima uz prezime uključuje i ime voditelja
 • Odvojeni izbornici za brisanje dokumenata u tablici dokumenata u radnim nalozima

*1.1.3, 19.01.2012

 • prikazivanje broja dostavnice u tablici dokumenata (radni nalozi) kada se dostavnica izrađuje prema predmetu ispitivanja
 • dodan izbornik u radne naloge na desni klik na dokument – brisanje samo lokacije dokumenta
 • u dokumentima preuzimanje postojećeg dokumenta ne povezuje postojeći dokument vec ga kopira u mapu za spremanje dokumenata i radi s kopijom, original se ne dira

*1.1.2, 01.2012

 • U karticama partnera odabir sto se od partnera želi ispisati (radni nalozi, dokumenti, dostavnice, rokovi, osposobljavanja)

*1.1.1, 01.2012

 • Uklonjena blokada sa snimanja istih naloga za isti objekt, samo upozorenje
 • Brojači osposobljavanja u partneru vezani na godine
 • Mogućnost odabira ispisa (ispisati ili ne) naziva objekta u osposobljavanjima
 • Naziv objekta stavljen ispod podataka partnera u osposobljavanjima
 • Mogućnost zaključivanja dostavnica vezan na prava korisnika
 • Mogućnost promjene zaključene dostavnice vezan na prava korisnika

*1.1.0, 01.2012

 • U grupama usluga definiranje mape za spremanje dokumenata po godinama
 • Odabir godine pri kreiranju zapisnika (kreiranja zapisnika za bilo koju godinu iz bilo koje godine)
 • Kod kreiranja dokumentacije pamti se zadnja godina u koju je sniman zapisnik
 • Dodan stupac “Objekt” u pregledu dostavnica
 • Dorada preuzimanja partnera/objekta iz radnog naloga u dostavnicu po bilo kojem kriteriju (usluzi, predmetu ispitivanja, dokumentu)
 • Nemogućnost promjene zaključene dostavnice
 • Mogućnost brisanja samo lokacije dokumenta, ne i dokumenta, u samom dokumentu

*1.0.9, 22.12.2011

 • Dorađeni predlošci dokumenata (uklonjen predmet ispitivanja iz zaglavlja i prve stranice)
 • Kreiranje dostavnice iz usluge radnog naloga ne uzima šifru usluge u dostavnicu
 • Dorada preimenovanja dokumenata u slučaju dokumenta na mreži
 • Uklonjen dvostruku unos broja dokumenta u naziv datoteke dokumenta
 • Pregled zadnjih 30 iskorištenih brojeva dostavnica
 • Uzimanje prvog neiskorištenog broja, unazad, u dostavnicama
 • Brisanje objekata uz detaljan pregled vezanih zapisa,te uz dodatnu provjeru brisanje objekta i svih vezanih zapisa

*1.0.8, 20.12.2011

 • Prikaz dokumenata u radnim nalozima po stavci naloga ili cijelom radnom nalogu
 • Ručni brojač dokumenata unazad limitiran na 1 i na grupe u kojima postoje dokumenti
 • Postavka na razini grupe usluge – koristi ime dokumenta kao predmet ispitivanja u predlošcima
 • Kreiranje dostavnica iz radnog naloga s mogućnošću imena stavke iz predmeta ispitivanja dokumenta

*1.0.7, 16.12.2011

 • Datumi u predlošcima s vodećim nulama
 • Dorada brisanja partnera – brisanje stavaka s objektima partnera
 • Napredno pretraživanje rokova + pretraživanje po naslovu

*1.0.6, 14.12.2011

 • Brisanje dokumenata iz radnog naloga
 • Osvježavanje svih prozora s dokumentima prilikom brisanja dokumenta
 • Pregled zadnjih 20 iskorištenih brojeva po grupi u dokumentaciji
 • Uzimanje prvog neiskorištenog broja, unazad, po grupi u dokumentaciji
 • Dorada predložaka, polje “Naziv i sjedište korisnika” prema objektu
 • U ispisu “Pregled dokumenata u razdoblju po grupama usluga” omogućeno odabir naziva
  dokumenta kao predmet ispitivanja
 • Dodan odabir objekta u osposobljavanjima
 • Prikaz objekta u tablici osposobljavanja
 • Prikaz detaljnih podataka u tablici osposobljavanja
 • Mogućnost ispisa izravno iz tablice osposobljavanja
 • Korigirano zaključavanje pojedine stavke u dostavnici
 • Povećan broj inicijalnih zapisa u tablici rokova na 10.000 od najnovijih prema starijima
 • Omogućeno povlačenje svih dokumenata jedna stavke naloga u dostavnicu
 • Odabir dokumenta radnog naloga u dostavnici
 • Odabir svih dokumenata stavke radnog naloga u dostavnici
 • Preimenovanje dokumenta u dokumentaciji
 • Odabir voditelja u katalogu radnih naloga – pretraživanje po voditelju

*1.0.5, 12.12.2011

 • Mogućnost pridruživanja već gotovog dokumenta umjesto izrade novog po predlošku
 • Iz naziva partnera/objekta pri kreiranju mape maknuti specijalni znakovi bez diranja naziva partnera/objekta
 • Unos mjesta praktične provjere u zapisnicima osposobljavanja
 • Ispis osposobljavanja po tipu u razdoblju
 • Mogućnost dodjeljivanja naziva dokumenta kao predmet ispitivanja u dokumentaciji
 • Povećan broj znakova za lokaciju dokumenta u bazi
 • Omogućeno brisanje zapisa dokumentacije bez datoteke

*1.0.4, 12.1. 2011

 • Dorada svih predložaka zapisnika prema novim predlošcima
 • Provjera mape za snimanje predložaka prilikom kreiranje zapisnika
 • Skidanje polja za unos podataka iz baze za osobe unutar zapisnika, povezivanje ostalih nepovezanih polja u zapisnicima
 • Dodjeljivanje jednog ili vise vanjskih datoteka zapisniku (privitak)
 • Kreiranje novog dokumenta povlaci datum iz datuma radnog naloga
 • Automatski naziv dokumenta, određen postavkom u grupi dokumenata, datum isteka_partner_objekt_broj dokumenta
 • Kopiranje dokumenta kao novog dokumenta s novim brojem
 • Odabir količine stavke pri unosu radnog naloga ne unosi određen broj iste stavke, već određuje količinu istoj/jednoj stavci
 • Jedna stavka radnog naloga može imati vise dokumenata
 • Prikaz broja kreiranih dokumenata za stavku radnog naloga u samoj stavci
 • Promjena objekta u radnim nalozima mijenja objekt u svim stavkama radnog naloga
 • Osvježavanje stavaka dokumenata u radnom nalogu pri snimanju dokumenata
 • U svim ispisa iza godine stavljena točka
 • Ispis evidencije dokumenata po broju: od-do, i po datumu: od-do
 • U osposobljavanjima koja se ne ispisuju na memorandum, stavljeno zaglavlje
 • Stavljen grb RH kao pozadina u osposobljavanju – zaštita od požara
 • Automatsko kreiranje potvrda iz zapisnika osposobljavanja s istim podacima, regulirano postavkama u tipovima osposobljavanja
 • Raspored polja u osposobljavanjima prilagođen redoslijedu unosa podataka
 • U osposobljavanjima datum praktične provjere automatski uvećan za 7 od dana teoretske provjere
 • Broj matične knjige u osposobljavanjima automatski se unosi iz broja osposobljavanja
 • Evidencija veze zapisnik-potvrda u osposobljavanjima (pregled kreiranih potvrda)
 • Napredno pretraživanje osposobljavanja s obzirom ne evidenciju zapisnik-potvrda
 • Stavke dostavnice prebačene u jednu tablicu (dokumenti + usluge)
 • Mogućnost ručnog unosa stavaka dostavnice sa slobodnim unosom naziva stavke nevezano za katalog dokumenata/usluga
 • Uz ručni unos stavaka dostavnice u jednu tablicu, automatski unos iz radnih naloga i dokumenata
 • Dorada mjernih mjesta u dostavnicama – pregled po stavci ili po cijeloj dostavnici
 • Dorada ispisa dostavnica s obzirom na promjenu rada sa stavkama

*1.0.3, 26.10. 2011

 • Rad s podsjetnicima dužim od 3 godine u rokovima i dokumentima
 • Dodavanje točke (.) iza godine u WORD zapisnicima
 • Automatski upit za višestruki unos iste stavke u radnim nalazima prilikom unosa stavke
 • Pretraživanja po datumima s točkom i bez nje iza godine
 • Pretraživanje po točnom datumu ako je unesen samo prvi datum
 • Provjera duplih naloga po partneru, objektu i datumu
 • Pregled podsjetnika s deaktivacijom i ispisom prilikom prijave u sustav, postavka po računalu
 • Mogućnost kreiranje podmape s imenom partnera u grupama usluga
 • Dodan katalog “Nesukladnosti”, te odabir istih u radnim nalozima
 • Iz ispisa rokova maknut dio zaglavlja s podacima banke/žiro računa
 • Brisanje vezano uz korisnička prava po katalozima
 • Prošireno polje broja osposobljavanja u ispisima osposobljavanja
 • Dvostrana osposobljavanja, mogućnost ispisa posebno prve, posebno druge stranice
 • Ispis rezultata pretraživanja kataloga radnih naloga
 • Pregled (detaljan) dostavnice na desni klik u katalogu dostavnica, vezano uz korisnička prava>
 • Stavkama dostavnice dodana mogućnost unosa vise mjernih mjesta za svaku stavku posebno
 • Rad s dostavnicama (stavkama) kao i s nalozima – zaključi, storniraj, nepotpuna
 • Aktivna lista dostavnica
 • Sortiranje radnih naloga – otvoreni, djelomični, zaključeni, stornirani
 • Sortiranje dostavnica – otvorene, djelomične, zaključene, stornirane
 • Mogućnost deaktiviranja objekta uz deaktiviranje svih rokova vezanih uz dotični objekt
 • Dorada ispisa rokova, dodani partner i objekt, sortiranje po abecedi
 • Dorada ispisa rokova, o kojem ispisu se radi (kreiranje, istek, podsjetnik) tako se prikazuje samo taj datum
 • Dodano pretraživanje po objektu i mjestu u kataloge gdje se radi s tim podacima
 • Dorada ispisa dostavnica
 • U dostavnicama pri unosu stavke unaprijed određena vrijednost količine stavljena na 2
 • U dostavnicama dodano polje “Broj narudžbe”
 • Dorada funkcije gumba “Snimi i otvori novi” u katalogu dokumentima

*1.0.2, 09.2011

 • Svi predlošci dokumenata se pune iz baze
 • Svi ispisi osposobljavanja
 • Ispis liste dokumenata
 • Kartice partnera
 • Dostavnice bez dokumenata, samo usluge (stavke naloga)
 • Brisanje partnera uz detaljan pregled vezanih zapisa, te uz dodatnu provjeru brisanje partnera i svih vezanih zapisa

*1.0.1, 09.2011

 • Auto fokus u prozoru odabira podataka na pretraživanje
 • Mogućnost odabira termina do 5 godina unaprijed
 • Prošireno polje “Količina” u radnim nalozima
 • Dizajn ispisa tipova osposobljavanja