Korisnici aplikacije

Korisnici aplikacije unose se u aplikaciju, te im se dodjeljuje jedinstveno korisničko ime i zaporka za pristup aplikaciji.
U Katalogu Korisnika nalaze se svi korisnici koji se služe ili su se služili aplikacijom, ali su deaktivirani, ukoliko nisu izbrisani iz baze podataka.

Korisnici aplikacije

Različita prava pristupa

Prava pristupa svakom korisniku dodjeljuje osoba koja je zadužena za vođenje poslovanja, te jedino ta osoba može pristupiti dijelu aplikacije koji se brine o korisničkim pravima.

Prava se dodjeljuju na način da se svakom korisniku odrede moduli aplikacije koje će koristiti. U postavkama aplikacije moguće je odrediti kakva će korisnička prava imati pojedini korisnik programa, te mu je moguće uskratiti pregled i korištenje određenih modula u programu.

Korisnici aplikacije

Prijava korisnika

Prijava korisnika u program vrši se prilikom pokretanja aplikacije. Prvo je potrebno unijeti korisnike s dodijeljenim korisničkim pravima koji imaju dozvolu za rad u programu kako bi se našli na listi svih korisnika aplikacije.

alt

Istovremeni rad više korisnika

Istovremeni rad više korisnika podrazumijeva korištenje jednog računala kao servera za bazu aplikacije, a ostala računala se spajaju klijentskim dijelom na bazu. Nije nužno posjedovanje servera kao glavnog računala, već baza aplikacije može biti smještena na bilo kojem računalu u mreži.Preduvjet je da su računala umrežena, te da je glavno računalo s bazom neprekidno upaljeno, kako bi svi ostali korisnici mogli pristupiti bazi u bilo kojem trenutku.

alt