Dostavnice

Dostavnice su omoti spisa dokumenatacije na kojima se nalaze podaci o zatraženim radovima, s količinama dokumenta za dostavu i podacima partnera, te podaci o lokaciji za koju je kreirana dostavnica s dokumentacijom.

Svaki dokument dostave povezuje se s objektima (lokacijama), stavkama i dokumentacijom koja prati certifikaciju.

Omogućen je pregled svih kreiranih dostavnica na jednom mjestu s jednostavnom i naprednom pretragom zapisa odabirom više kriterija pretraživanja.
Podaci dostavnice

Stavke dostavnice

Svaki dokument dostave povezuje se s dokumentima i uslugama za koje je izrađena dokumentacija.

Omogućeno je dodavanje stavki, njihovo uređivanje i uklanjanje sa samog dokumenta dostave, te brzi odabir više stavaka (dokumenata/usluga) radnog naloga ukoliko je dostavnica vezana na radni nalog.

Mjerna mjesta

Unos mjernog mjesta za pojedinu stavku dostavniceSvakoj dostavnice moguće je dodati mjerno mjesto, te pregledati mjerna mjesta po stavkama ili po dokumentu. Unosom novog mjernog mjesta povlači se i broj dokumenta iz stavke dostavnice, te je moguće uređivanje i brisanje mjernih mjesta.

Dokumenti dostavnica

Svaki dokument koji se izdaje partneru moguće je povezati s dokumentacijom koja je pratila cijeli proces certifikacije.

Svakom glavnom dokumentu moguće je dodati više popratnih dokumenata ovisno o potrebi.

Dokumentaciju je moguće naknadno uređivati ili brisati.

alt

Više o dokumentima možete pročitati ovdje.

Zaključivanje i storniranje

Omogućeno je zaključivanje i storniranje pojedinih stavaka dokumenta dostave. Zapis poprima drugačiju boju od dostavnica koje su u potpunosti zaključene ili nisu uopće.

Storniranjem, zapis će se prikazati crvenom bojom, te će biti precrtan kako bi se razlikovao od aktivnih i zaključenih dokumenata dostave.

Aktivna lista dostavnica

Aktivna lista dostavnica predstavlja skup svih otvorenih ili djelomično otvorenih dostavnica.

Na aktivnoj listi moguće je pregledavati svu dodanu dokumentaciju i usluge koje se nalaze unutar kreirane dostavnice. Sve je moguće iz istog prozora što olakšava uređivanje samog dokumenta dostave.