Atestna aplikacija Mag AtestDokument management – Atest je programsko rješenje koje u potpunosti pokriva upravljanje dokumentima, te prati poslovni proces od ulaska dokumentacije do praćenja i arhiviranja elektronskog i papirnatog oblika dokumentacije u bazu podataka.

Tvrtkama, organizacijama, kao i pojedincima koji se sve teže snalaze u količinama i protoku dokumentacije/informacija, potreban je kvalitetan sustav za upravljanje dokumentima. Sustav mora biti siguran i funkcionalan sa svim modulima koji su potrebni za sustavno praćenje dokumentacije.

Dokument management predstavlja organizirani sustav koji sustavno obrađuje, pohranjuje i upravlja dokumentima i podacima u njima, te ih na kraju arhivira.

Dokument management uključuje elektroničko kreiranje, skladištenje, pretraživanje dokumenata i drugih datoteka, pruža siguran pristup onima koji imaju odobrenje, te omogućuje povezivanje s datotekama ili skeniranim kopijama papirnatih dokumenata.

Aplikacija omogućava uvoz i čuvanje podataka, povezivanje unesene dokumentacije s partnerima i lokacijama, te povezivanje raznih formata dokumenata s bazom podataka i digitalnom arhivom. Prijavom korisnika prate se promjene kroz aplikaciju, a raspored nudi kontrolu nad zauzećem pojedinih djelatnika i naručenih termina, te mnoge druge mogućnosti.

U mogućnosti ste isprobati rad na aplikaciji u probnom periodu od 30 dana. Nudimo postavljanje aplikacije na željeno računalo korisnika spajanjem putem interneta. Instalacija uključuje i edukaciju korisnika, te besplatne pozive u probnom roku bez ikakve obveze kupnje softvera.

Uvoz podataka

Uvoz i izvoz podataka

Ukoliko su neki podaci partnera ili osoba na primjer, vođeni u nekom drugom programu tj. u bilo kakvom elektronskom obliku, nudimo mogućnost uvoza podataka u aplikaciju, kako novi korisnici ne bi morali ponovo unositi mnoštvo podataka.

Djelatnici

Omogućen je unos svih djelatnika koji se povezuju s radnim nalogom.

Kod dodjeljivanja djelatnika pojedinoj dokumentaciji omogućen je odabir voditelja projekta i ostalih djelatnika zaduženih za projekt.

Katalog rasporeda

altZbog dinamičnosti poslovanja često se događaju propusti prilikom organizacije radnog vremena.

Korištenjem aplikacije omogućeno je kreiranje i zakazivanje termina obaveza s podsjetnicima, kako niti u jednom trenutku korisnik ne bi zaboravio ili propustio zakazani termin/obvezu.

Više o rasporedu možete pročitati ovdje.

Radni nalog

altRadni nalog pruža uvid u statistiku izvršenih radova i odrađenih usluga.

U radnom nalogu odabiru se datum radnog naloga, partner, lokacija i transport, te vrsta i količina usluge s dodatnim napomenama.

Više o radnim nalozima možete pročitati ovdje.

Aktivna lista radnih naloga

Omogućena je aktivna lista aktivnih naloga. Svi kreirani i aktivni radni nalozi koji su snimljeni u bazu podataka nalaze se na aktivnoj listi radnih naloga.

alt

Odabirom pojedinog radnog naloga s aktivne liste moguće je pregledati objekte, odnosno lokacije koji su povezani uz taj radni nalog. Moguće je otvoriti radni nalog i napraviti izmjene ukoliko je potrebno, te se zaključivanjem, nalog uklanja s aktivne liste.

Više o radnim nalozima možete pročitati ovdje.

Aktivna lista dostavnica

Aktivna lista dostavnicaUz aktivnu listu radnih naloga kreiran je modul koji nudi pregled svih aktivnih dostavnica. Na aktivnoj listi, dostavnice se razlikuju bojom ovisno da li su djelomično zaključene ili nisu uopće.

Odabirom dostavnice moguće je pregledati sve dodane stavke dokumentacije i usluga, te je moguće evidentirati mjerna mjesta za pojedine stavke.

Više o dostavnicama možete pročitati ovdje.

Partneri

altPartneri su poslovni subjekti ili fizičke osobe koje potražuju uslugu.

Omogućeno je vođenje svih potrebnih podataka partnera, te povezivanje lokacija s partnerom.

Uneseni podaci mogu se koristi kao poslovni imenik.

Više o partnerima možete pročitati ovdje.

Dokumenti

altDokumenti predstavljaju pisani oblik odrađenih radova koji se vežu za dostavnicu. Jedna dostavnica može sadržavati više dokumenata ovisno o potrebi.

Dostavnica s povezanim dokumentima čini certifikat.

Više od dokumentima možete pročitati ovdje.

Dostavnice

altDostavnice su omoti spisa/dokumenata na kojim se nalaze podaci o zatraženim radovima, s količinama i podacima partnera.

Svakoj dostavnici dodjeljuje se dokument ili skup dokumenata koji prate put certifikacije.

Više o dostavnicama možete pročitati ovdje.

Potvrde o osposobljavanju

Unutar aplikacije postoji opcija kreiranja potvrda o osposobljavanju osoba partnera.

Svakoj osobi moguće je kreirati potvrdu s evidencijom usmenog i praktičnog dijela pitanja, te evidencijom prolaska po pitanjima i sveukupan prolaz.

Više o potvrdama o osposobljavanju možete pročitati ovdje.

Objekti (lokacije)

altSvaki partner, kao fizička osoba ili poslovni subjekt, u mogućnosti je imati više objekata, odnosno lokacija. Svakom partneru dodjeljuju se lokacije (objekti), te se isti odabiru prilikom kreiranja radnog naloga.

Više o objektima (lokacijama) možete pročitati ovdje.

Usluge

Usluge se unose u zaseban katalog, a odabiru se prilikom kreiranja radnog naloga.

Svakom radnom nalogu moguće je dodati više usluga koje je potrebno odraditi kod odabranog partnera.

Više o uslugama možete pročitati ovdje.