Izvještaji poslovanja

Izvještaji poslovanja su vrlo važni pri vođenju brige o protoku dokumentacije. Služe za izvještavanje uprave, statističku obradu, te kao pomoć pri donošenju poslovnih odluka. Unutar aplikacije ugrađeno je mnogo različitih izvještaja koji omogućuju potpuni uvid u stanje u bilo kojem trenutku.

Vrste izvještaja

  • Kartica partnera u razdoblju
  • Dokumenti u razdoblju
  • Podsjetnik dokumenata u razdoblju
  • Istek dokumenata u razdoblju
  • Pregled dokumenata po grupama u razdoblju
  • Pregled osposobljavanja po tipovima u razdoblju
  • Podsjetnik

Odabir kriterija za ispis

Odabirom pojedinog izvještaja omogućen je odabir određenih kriterija prema kojima će se ispisati podaci.

Omogućen je odabir raspona datuma za prikaz podataka, odabir partnera ili grupe usluga, raspon brojeva dokumenata, te druge mogućnosti ovisno o odabranom izvještaju.

Izvještaji poslovanja

Ispis podataka

Prilikom odabira pojedinog izvještaja omogućen je pregled podataka prije samog ispisa.

Iz prozora pregleda omogućen je ispis prikazanih podataka, izvoz podataka u PDF za naknadni ispis ili za slanje putem email-a, te izvoz podataka u MS Excel.

Pregled prije ispisa podataka

Podsjetnik

Ukoliko je uključena opcija prikaza posjetnika isti će se prikazati prilikom pokretanja aplikacije.

Gašenjem prozora podsjetnika isti je moguće ponovno pokrenuti ukoliko se u izborniku statistika i izvještaji odabere opcija Podsjetnik.