Povijest razvoja

*23.03.2018, v2.2.8

 • dodana godina „2017“ i sortiranje godina u izborniku
 • prilikom ručnog odabira člana, isti se odmah filtriraju po ustanovi

*22.03.2018, v2.2.4

 • napravljena mogucnost uvoza članarina po prezimenu i imenu

*07.02.2017, v2.0.5

 • Izvještaji – Članovi – Broj članova
 • Izvještaji – Ustanove – Kartica ustanove – (svaka ustanova na novoj stranici)
 • Provjera greške ulazne csv datoteke
 • pojam “član uže obitelji” promjenjen je u “dopunski član” na formi, u izborniku i izvješćima
 • za ispis naljepnica dodana nova opcija

*23.01.2017, v2.0.4

 • uvoz podataka kredita članova iz Excel tablice Kent banke (forma za import excel datoteke)
 • uvoz starih kredita centar banke iz naše stare aplikacije
 • izvješća: – broj članova po pravim zvanjima
 • broj članova po ustanovama
 • broj članova po ustanovama – KND (klub nositelja djelatnosti)
 • broj članova po ustanovama – KOZ (klub ostalih zaposlenika)
 • prikaz e-mail-a na formi ustanova
 • izmjene prikaza polja u postojećim izvješćima

*05.01.2017, v2.0.3

 • katalog tužbi postao katalog predmeta
 • tužitelj – osim člana može biti i ustanova ili sam sindikat
 • tuženik također može biti osim ustanove i član ili sindikat
 • dodani izbornici: pilot tužbe, vrste upravnih sporova
 • dodana opcija skupne tužbe
 • dodan datum naplate
 • dodan katalog raspored pravnih savjeta

*28.12.2016, v2.0.2

 • dodan katalog pravni savjeti

*21.12.2016, v2.0.1

 • u formi članova dodan izbornik pošte za mjesto prebivališta
 • u ispisu članova po mjesecima (za rođendane) umjesto adrese člana prikazujemo adresu ustanove

* 09.12.2016, v2.0.0

 • U parnične troškove ubačen je šifarnik odvjetničke tarife

* 21.11.2016, v1.2.14

 • u tužbe uključeni parnični troškovi, evidencija i ispisi po godinama, odvjetnicima i pojedinačni
 • sinkronizacija sa starom aplikacijom – export i import csv datoteka članova i ustanova

* 10.11.2016, v1.2.13

 • ispis članova po županijama, datumu i mjesecu rođenja, datumu učlanjenja i isključenja, po ustanovama, spolu,
  po regijama s funkcijama, po fondovima, ispis članova uže obitelji i isključenih članova koji su u mirovinskom fondu,
  ispis kredita, izvještaj o kretanju članstva – svi ispisi imaju i Excel verziju
 • županije
 • izvoz kompletnog članstva i ustanova u excel
 • ispis ustanova: osnovni podaci, kartica ustanove, članovi i djelatnici po ustanovama, ispis po mjestu, županiji, regiji, tipu i broju ljudi
 • izvoz svih ustanova u excel
 • u katalog članova dodana ostala članstva (zatvoreni mirovinski fond)
 • članovi tog zatvorenog mirovinskog fonda moraju imati pridodane članove uže obitelji kao podupiruće članove
 • članove uže obitelji – iznad sebe imaju člana nositelja
 • posebna izvješća
 • ispis naloga za plaćanje za članove uže obitelji

*14.7.2014, v1.2.12

 • omogućen unos IBAN-a člana u katalogu članova
 • omogućen prikaz glavnog povjerenika, zamjenika povjerenika, tajnika i nadzornika u katalogu ustanova

*9.7.2014, v1.2.11

 • korigirani izvještaji “broj članova po regionalnim vijećima” i “broj članova po regionalnim vijećima prema vrsti ustanove”

*6.5.2014, v1.2.9

 • omogućen unos internog broja tužbe te odabir statusa tužbe

*3.4.2014, v1.2.7

 • omogućen ispis ukupnog broja aktivnih i neaktivnih članova u određenom razdoblju

*25. 2. 2014, v1.2.6

 • omogućen prikaz zaposleničkih vijećnika u katalogu ustanova
 • omogućeno povezivanje podružnica unutar ustanova, te oni koji su povezani se ne prikazuju u katalogu ustanova

*23.12.2013., v1.2.5

 • dodani podaci OIB i datum rođenja člana u izvozu podataka članova

*24.10.2013., v1.2.4

 • napravljena korekcija greške prilikom kreiranja IBAN-a u katalogu ustanova

*4.6.2013, v1.2.3

 • omogućen izvoz podataka osoba i ustanova iz liste naljepnica u excel

*30.4.2013, v1.2.2

 • omogućen odabir datuma prilikom izrade izvještaja broja članova prema vrsti ustanove

*3.4.2012, v1.0.39

 • prikaz članova u dva odvojena stupca sa imenom i prezimenom u katalogu članova, kredita, tužbi i ovrha

*30.3.2012, v1.0.37

 • omogućen izvoz neaktivnih članova koji služe za brisanje članova na web-u

*29.3.2012, v1.0.36

 • omogućeno kreiranje datoteke za brisanje članova na web-u

*6. 9. 2011, v1.0.32

 • prilikom isključivanja člana provjerava se da li je član otplatio kredit (prikaže se poruka)
 • omogućen izvoz u excel: ustanove sa brojem aktivnih članova na određeni dan i ustanove sa brojem aktivnih članova po znanstveno nastavnim i ostalim zvanjimana na određeni dan
 • prilikom izvoza podataka u CSV, datum zadnjeg exporta povlači se posebno za nove članove i za novo isključene članove
 • prilikom isključivanja člana provjerava se da li je član otplatio kredit (prikaže se poruka)
 • omogućen izvoz u excel: ustanove sa brojem aktivnih članova na određeni dan, ustanove sa brojem aktivnih članova po znanstveno nastavnim i ostalim zvanjimana na određeni dan i prilikom izvoza podataka u CSV, datum zadnjeg exporta povlači se posebno za nove članove i za novo isključene članove

*7. 6. 2011, v1.0.31

 • provjera duplog broja partije prilikom snimanja kredita

*27. 5. 2011, v1.0.29

 • omogućeno kreiranje dvije CSV datoteke sa novim članovima i novo isključenim članovima
 • izmjenjena struktura CSV datoteke za izvoz podataka

*16. 5. 2011, v1.0.28

 • prilikom promjene ustanove u članu, postavlja se upit da li se želi promijeniti ustanova

*28. 3. 2011, v1.0.27

 • dodan stupac ispis u odabir ustanova za ispis naljepnica

*28. 2. 2011, v1.0.24

 • dodana provjera duplog člana i po datumu rođenja (do sada je bilo po imenu i prezimenu člana)

*24. 2. 2011, v1.0.23

 • dodano pretraživanje tužbi po odvjetniku u katalogu tužbi

*22. 2. 2011, v1.0.22

 • korigirana greška prilikom odabira člana u kreditima (nije se prikazivao niti jedan član u odabiru)

*15. 2. 2011, v1.0.21

 • u prozoru člana se prikazuju samo aktivne funkcije u tablici funkcija
 • omogućeno pretraživanje članova po funkciji i razdoblju obavljanja funkcije

*23. 12. 2010, v1.0.20

 • u katalogu članova omogućen odabir ustanove sa datumom za prikaz broja aktivnih članova na taj dan
 • omogućeno automatsko izračunavanje datuma zadnje rate prema datumu kredita i dužini trajanja kredita u mjesecima

*9. 12. 2010, v1.0.19

 • u katalogu članova omogućen odabir datuma za prikaz broja aktivnih članova na odabran dan
 • prilikom odabira članova u tužbama i ovrhama, prikazuju se aktivni i neaktivni članovi
 • prikaz preostalog iznosa za povrat troškova u katalogu tužbi

*14. 10. 2010, v1.0.18

 • dodano polje adresa ustanove u ispisu imenika po funkciji

*14. 10. 2010, v1.0.18

 • ispis imenika po funkciji u katalogu članova
 • omogućen „drag and drop“ podataka iz tablica članovi, krediti, ustanove, tužbe i ovrhe u excel

*4. 10. 2010, v1.0.17

 • omogućeno dodavanje članova za imenik (dodavanje u excel) iz kataloga članova
 • omogućeno automatsko izračunavanje datuma zadnje rate prema datumu prve rate i dužini trajanja kredita u mjesecima
 • omogućeno dodavanje kredita u excel iz kataloga kredita

*20. 9. 2010, v1.0.16

 • omogućeno dodavanje članova iz liste naljepnica u postojeću definiranu listu
 • omogućen odabir članova za ispis u listi naljepnica