Naljepnice

Kreiranje naljepnicaKreiranje naljepnica predstavlja opcija koju je moguće koristiti kako bi se na arak naljepnica ispisali podaci osoba (članova), partnera ili ustanova. Nakon ispisa, naljepnice se lijepe na omotnice ili tiskanice koje se šalju putem pošte na navedene adrese. Omogućeno je označavanje više zapisa i kreiranje aktivne liste za ispis na pisač.

Kreiranjem liste naljepnica izbjegava se pojedinačno dodavanje zapisa svaki put kada se javi potreba za ispisom podataka.

Liste naljepnica

naljepniceKreiranje liste naljepnica vrši se preko pojedine osobe ukoliko se kreiraju liste za određene članove ili preko ustanove ukoliko se javi potreba za listom naljepnica namijenjenih ustanovama.

Omogućena je opcija aktivne liste za ispis naljepnica. Nakon ispisa ona se prazni, te ju je moguće iznova kreirati s novim podacima. Format naljepnica moguće je ručno odabrati, ovisno o vrsti naljepnica koje se koriste.

Ispis naljepnica

Nakon što se osobe ili ustanove dodaju na listu za ispis naljepnica moguće je odabrati podatke koji će se ispisati.

Stavljanjem kvačice u polje pored podatka za ispis, moguće je ispisati samo željene podatke kako se ne bi ispisivali svi podaci koji se nalaze na listi za ispis.

Odabir podataka za ispis