Funkcije aplikacije

Postavke programa

 • Svi matični podaci ustanove na jednom mjestu
 • Mogućnost rada s više lokacija vezanih za korisnike aplikacije
 • Unos opisa plaćanja i iznosa uplata za naloge
 • Mogućnost povlačenja broja ustanove i člana u poziv na broj naloga
 • Unos broja kopija naloga za članove
 • Odabir boja prikaza rasporeda, te određivanje početka i završetka radnog vremena za prikaz rasporeda
 • Definiranje broja zastupnika i vijećnika ovisno o broju članova

Katalozi

 • Članovi
 • Ustanove
 • Raspored
 • Zvanja temeljem diplome
 • Prava zvanja
 • Funkcije
 • Korisnici
 • Krediti
 • Tužbe
 • Parnični troškovi
 • Ovrhe
 • Opći katalozi

Opći katalozi

 • Dodavanje, uređivanje i brisanje zapisa
 • Podjela kataloga u manje cjeline
 • Tipovi ustanova
 • Regije, države, županije, mjesta
 • Banke
 • Tipovi stavaka tužbi i ovrha
 • Aktivnosti
 • Statusi članova
 • Info linije
 • Načini plaćanja
 • Porezne stope
 • Vrste rasporeda
 • Funkcije osoba u ustanovama

Raspored

 • Ispis rasporeda
 • Prikaz tjednog i dnevnog rasporeda
 • Mogućnost različitih intervala prikaza (5, 10, 15, 30, 60 minuta)
 • Osvježavanje prikaza kalendara
 • Mogućnost proširivanja ili smanjivanja polja za prikaz
 • Mogućnost prikaza zakazanih termina u obliku tabličnog prikaza
 • Upisivanje naslova kreiranja termina
 • Odabir početka i završetka termina s datumom
 • Odabir vrste termina
 • Odabir podsjetnika s vremenom i datumom
 • Mogućnost odgađanja podsjetnika s odabirom vremenskog perioda
 • Omogućena opcija potvrde podsjetnika ili potvrda svih prikazanih podsjetnika
 • Odabir stavke unutar prozora podsjetnika, te mogućnost otvaranja kreiranog termina
 • Unos dodatnog opisa termina
 • Izmjena naručenih termina
 • Jednostavno i napredno pretraživanje

Lista naloga za plaćanje

 • Prozor liste naloga za ispis
 • Mogućnost osvježavanja liste kreiranih naloga
 • Mogućnost označavanje naloga koji se žele ispisati
 • Mogućnost promjene osnovnih podataka naloga
 • Omogućena promjena cijene prije ispisa naloga
 • Omogućen odabir vrste ispisa naloga (memorandum s nalogom, beskonačni s talonom, beskonačni kopirni, A4 obrazac s talonom, A4 obrazac beskonačni)
 • Omogućen odabir pozicije ispisa
 • Mogućnost uređivanje, dodavanje i brisanje zapisa iz liste kreiranih naloga
 • Mogućnost kreiranja duplikata naloga

Lista naljepnica

 • Aktivna lista naljepnica za ispis
 • Snimanje liste naljepnica u novu ili postojeću listu
 • Povlačenje već kreiranih lista naljepnica
 • Brisanje liste naljepnica ili pojedinačno brisanje odabranog zapisa
 • Prikaz aktivne liste naljepnica iznad svih otvorenih prozora
 • Odabir pojedinačnih podataka i brzi odabir svih zapisa za ispis
 • Ispis zapisa na manje dimenzije naljepnica ili filtriranje po županijama
 • Ispis zapisa na veće dimenzije naljepnica ili filtriranje po županijama
 • Prikaz ispisanih i neispisanih zapisa

Statistika i izvještaji

 • Ispis članova po županijama
 • Ispis broja članova po regionalnim vijećima prema vrsti ustanove i po znanstveno/nastavnim zvanjima
 • Ispis broja članova po pravim zvanjima, znanstveno/nastavnim zvanjima i stručnoj spremi
 • Ispis članova po datumu i mjesecu rođenja datumu učlanjenja i isčlanjenja, po ustanovama, funkcijama u regiji, itd…
 • Ispis članova po ostalim zvanjima
 • Ispis članova po spolu
 • Excel izvoz podataka članova i ustanova
 • Kreiranje Excel mailing liste

Ostalo

 • Povezivanje korisnika aplikacije s lokacijom snimanja podataka u bazu
 • Prijavom korisnika u sustav prikazat će se podaci snimljeni u lokaciju vezanu za prijavljenog korisnika
 • Određivanje cijena po statusu članova
 • Mogućnost izvoza podataka u obliku CSV datoteka (članovi, isključeni članovi, uloge članova)
 • Mogućnost odabira opcije uvećanja godina staža za godine provedene u članstvu za sve članove odjednom
 • Definiranje broja zastupnika i vijećnika ovisno o broju zaposlenika ustanove
 • Mogućnost pomicanja, prikaza i sakrivanja pojedinih stupaca kataloga
 • Opcija označavanja zapisa unutar svih kataloga, te povlačenja podataka izravno u Excel tablicu (drag and drop opcija)
 • Evidencija povijesti promjena po katalozima/dokumentima
 • Automatizirani brojači dokumenata
 • Zaključavanje aplikacije
 • Mogućnost rada aplikacije s više jezika

Izgled prozora

 • Jednostavan i intuitivan dizajn programa
 • Jednostavnost korištenja
 • Jednostavna instalacija na hrvatskom jeziku
 • Mali zahtjevi za opremom
 • Glavni prozor
 • Trake s alatima
 • Statusna traka
 • Traka prečaca
 • Padajući izbornici

Pretraživanje podataka

 • Napredne mogućnosti pretraživanja
 • Prozor za pretraživanje
 • Odabir podataka za pretraživanje
 • Poništavanje pretraživanja
 • Odabir više kriterija pretraživanja
 • Prikaz pronađenih podataka

Ispis podataka

 • Mogućnost ispisa dokumenata na različite pisače
 • Pregled prije ispisa
 • Mogućnost direktnog ispisa na pisač (bez pregleda)
 • Izvoz podataka u PDF format
 • Izvoz podataka u Excel
 • Prikaz više stranica odjednom
 • Zumiranje prikaza
 • Alatna traka ispisa
 • Navigacija po ispisu

Tablični prikaz podataka

 • Podaci prikazani u tabličnom obliku
 • Promjena širine stupaca
 • Sortiranje podataka
 • Promjena redoslijeda stupaca
 • Grupiranje podataka
 • Prilagodba prikaza podataka
 • Različiti načini prikaza istog skupa podataka
 • Resetiranje prikaza podataka

Članovi

 • Prikaz podataka svih članova na jednom mjestu
 • Jednostavna i napredna pretraga članova odabirom više kriterija pretraživanja
 • Odabirom pojedinog člana pregled aktivnih i neaktivnih funkcija s razdobljem trajanja
 • Pretraga članova po funkcijama
 • Izvoz podataka članova filtriranih prema funkcijama u Excel ili ispis podataka imenika
 • Opcija označavanja članova, te povlačenja podataka izravno u Excel tablicu (opcija drag and drop)
 • Prikaz broja aktivnih članova odabirom datuma, te mogućnost filtriranja članova prema ustanovi
 • Mogućnost dodavanja članova u listu za ispis naljepnica s podacima članova (određeni članovi ili svi uneseni)
 • Mogućnost kreiranja naloga za plaćanje po članovima ili ustanovama
 • Omogućen izvoz podataka članova u Excel tablicu (pojedinačni članovi ili podaci svih članova)
 • Mogućnost kreiranja naloga za uplatu iz podataka pojedinog člana
 • Automatski unos članskog broja ili mogućnost ručnog unosa
 • Evidencija plaćanja članarina odabirom datuma
 • Evidencija zanimanja i zvanja
 • Unos iznosa i opisa plaćanja koji će se povlačiti na naloge za plaćanje kreirane za tog člana
 • Evidencija poslovnih podataka članova
 • Povezivanje pojedinog člana s ustanovom
 • Omogućeno uključivanje opcije ukoliko član prima poštu na adresu ustanove
 • Mogućnost odabira na koju adresu član prima poštu
 • Evidencija radnog staža
 • Mogućnost odabira više funkcija člana s određivanjem primarnih i sekundarnih funkcija u ustanovi
 • Mogućnost isključenja člana s datumom i razlogom isključenja
 • Evidencija aktivnosti i statusa članova
 • Evidencija i pregled izdanih kredita iz podataka pojedinog člana
 • Prilikom isključivanja člana prikazuje se upozorenje ako član nije otplatio kredit do kraja
 • Evidencija svih kreiranih naloga za pojedinog člana
 • Mogućnost evidentiranja jedne ili više uplata za pojedini nalog
 • Automatsko označavanje naloga kao plaćenog nakog podmirenja cjelokupnog iznosa naloga
 • Jednostavan odabir prikaza kreiranog naloga za plaćanje

Ustanove

 • Pregled svih kreiranih ustanova na jednom mjestu
 • Ispis podataka pojedine ustanove, odabranih ustanova ili svih ustanova u bazi podataka
 • Jednostavna i napredna pretraga ustanova odabirom više kriterija pretraživanja
 • Opcija označavanja ustanova, te povlačenja podataka izravno u Excel tablicu (opcija drag and drop)
 • Mogućnost dodavanja ustanova u listu za ispis naljepnica s podacima (određene ustanove ili sve unesene)
 • Omogućen izvoz podataka ustanova u Excel tablicu (pojedinačne ustanove ili podaci svih ustanova)
 • Mogućnost dodavanja svih članova vezanih za ustanovu u listu nalog za plaćanje
 • Evidencija podataka ustanove
 • Preuzimanje definicije broja vijećnika i zastupnika definiranih u postavkama programa
 • Unos podataka djelatnika ustanove s kontakt podacima
 • Automatsko povlačenje članova koji kao primarnu funkciju imaju odabrano saborski zastupnik
 • Mogućnost otvaranja podataka članova
 • Podjela članova prema aktivnim i neaktivnim, te mogućnost uređivanja podataka

Evidencija kredita

 • Pregled svih kreiranih kredita na jednom mjestu
 • Jednostavna i napredna pretraga kredita odabirom više kriterija pretraživanja
 • Opcija označavanja zapisa, te povlačenja podataka izravno u Excel tablicu (opcija drag and drop)
 • Omogućen izvoz podataka kredita u Excel tablicu (pojedinačno ili podaci svih kreiranih kredita)
 • Mogućnost odabira tipa kredita, banke i unosa iznosa kredita
 • Povezivanje kredita s određenim članom
 • Odabir datuma prve rate, te trajanje kredita u mjesecima
 • Mogućnost evidencije neredovite otplate kredita s razlogom kašnjenja
 • Evidencija zadnje uplate s odabirom datuma za mogućnost dobivanja sljedećeg kredita
 • Evidencija parničnih troškova, uplata i ostalih troškova
 • Evidencija svih odvjetničkih troškova
 • Uključivanje opcije nemogućnosti dobivanja kredita
 • Mogućnost evidentiranja kreirane tužbe s odabirom datuma

Evidencija tužbi

 • Pregled svih kreiranih tužbi na jednom mjestu
 • Jednostavna i napredna pretraga tužbi odabirom više kriterija pretraživanja
 • Opcija označavanja zapisa, te povlačenja podataka izravno u Excel tablicu (opcija drag and drop)
 • Omogućen izvoz podataka tužbi u Excel tablicu (pojedinačno ili podaci svih kreiranih tužbi)
 • Prozor pregleda tužbi skupnih tužitelja s pretragom
 • Prozor pregleda tužbi skupnih tuženika s pretragom
 • Prozor pregleda tužbi filtriranjem po statusu stavaka tužbe s pretragom
 • Vezanje tužbe za pojedinog člana
 • Opcija uređivanja podataka člana
 • Odabir razloga i godine tužbe
 • Unos jedne ili više stavki tužbe
 • Mogućnost uređivanja dodanih stavki, te brisanja istih
 • Evidencija pravne ustanove, sudaca i odvjetnika
 • Evidencija troškova odvjetnika odabirom datuma, iznosa i opisa plaćanja
 • Mogućnost evidencije povrata troškova
 • Automatski izračun troškova odvjetnika i povrata sredstava
 • Mogućnost odabira rješenja tužbe s opisom
 • Mogućnost kreiranja skupne tužbe odabirom skupnih tužitelja ili skupnih tuženika
 • Mogućnost dodavanja dodatnih članova kao tužitelja ili ustanova kao tuženika
 • Uređivanje podataka tuženika i tužitelja
 • Omogućen odabir odvjetnika za pojedinog člana tužitelja
 • Evidencija troškova za svakog odvjetnika zasebno
 • Kreiranje ovrhe iz kreiranje tužbe

Evidencija ovrha

 • Pregled svih kreiranih ovrha na jednom mjestu
 • Opcija označavanja ovrha, te povlačenja podataka izravno u Excel tablicu (opcija drag and drop)
 • Automatsko povlačenje podataka tužbe ukoliko se ovrha veže na tužbu
 • Mogućnost kreiranje ovrhe za skupne tužitelje i tuženike
 • Dodavanje, uređivanje i brisanje podataka tužitelja i tuženika
 • Mogućnost dodavanja više osoba i ustanova u ovrhu
 • Dodavanje jedne ili više stavaka ovrhe
 • Mogućnost uređivanja i brisanja dodanih ovrha

Nalozi za plaćanje

 • Evidencija svih kreiranih naloga na jednom mjestu
 • Opcija označavanja naloga, te povlačenja podataka izravno u Excel tablicu (opcija drag and drop)
 • Mogućnost jednostavnog i naprednog pretraživanja kreiranih naloga
 • Različite boje naloga ovisno da li su plaćeni ili ne
 • Mogućnost ručnog kreiranja naloga za plaćanje
 • Mogućnost odabira podataka primatelja definiranih u postavkama programa
 • Odabir podataka unesenih članova u polja uplatitelja
 • Mogućnost pražnjenja polja za novi unos
 • Dodavanje kreiranog naloga u listu naloga
 • Omogućen odabir vrste ispisa naloga
 • Pregled prije ispisa samog naloga sa izvozom podataka u PDF i Excel format

Postavke obrazaca za plaćanje

 • Postavke obrazaca za plaćanje
 • Odabir pojedinog obrasca za prilagodbu ispisa
 • Određivanje izgleda obrazaca pomicanjem polja uključujući i polja za ispis
 • Omogućeno pomicanje polja u svim smjerovima
 • Opcija snimanja promjena
 • Odabir formata obrasca