Krediti

KreditiUnutar kataloga unose se članski krediti.

Prate se podaci o tipu kredita, datumi uplata i trajanju kredita. Evidentira se neredovito plaćanje rata s razlogom kašnjenja i podaci o tužbi ukoliko član trajno prestane plaćati dugovanje. Krediti se lako i brzo evidentiraju.

Evidencija neredovitih uplata

altPrilikom kreditiranja člana postoji mogućnost neredovitog plaćanja rata duga.

Omogućeno je vođenje evidencije neredovitih uplata s razlogom kašnjenja, te odabirom datuma mogućnosti ili nemogućnost ostvarivanja daljnjih kredita.

Tip kredita

Ukoliko udruga ili društvo kreditira svoje članove moguće je definirati tipove kredita.

Takvom opcijom moguće je unaprijed kreirati vrste kredita sa iznosima, trajanjem kredita u mjesecima, te kamatnom stopom izraženom u postocima.

Tužbe

TužbeUkoliko član ne plaća rate dobivenog kredita moguće je voditi evidenciju tužbe koja je pokrenuta od strane udruge ili društva koja  kreditira člana.

Tužbe se kreiraju iz kataloga tužbi s cjelokupnom evidencijom stavaka tužbe.

Više o pravnim akcijama možete pročitati ovdje.