Partneri

partneriPartneri su tvrtke ili osobe za koje se kreira pretplata.

Ukoliko se više osoba pretplati na časopis, a ta osoba je djelatnik ustanove moguće je kreirati partnera, te mu dodijeliti odgovarajuću osobu.

Moguće je dodati partnera sa svim članovima u listu naljepnica za ispis, naloge za plaćanje ili u listu za izvoz podataka.

Pregled članova preko pripadajućeg partnera

Pregledom podataka partnera moguće je vidjeti listu članova koji pripadaju odabranom partneru. Lista je podijeljena na aktivne i neaktivne članove, te je moguće s lakoćom otvoriti podatke željenog člana iz podataka ustanove.

Iz liste članova moguće je pregledati i izmijeniti podatke članova ili u potpunosti ukloniti člana s liste.

Vip, gratis partneri

Vip i gratis pretplateSvi partneri mogu imati posebne statuse koji su određeni u njihovim podacima. VIP ili gratis partneri su po svom statusu izdvojeni, te taj podatak pomaže prilikom pretraživanja ili određivanja pretplata i slično.

Pregled partnera – članova, nečlanova

partneriPregled partnera – članova, nečlanova omogućen je iz Kataloga osoba. Stupac Nije Član govori o statusu određene osobe u društvu ili udruzi. Nije nužno da sve osobe budu članovi društva. Po svom statusu mogu biti pridruženi ili povremeni.

Moguća je izmjena statusa ovisno o potrebi ili promjeni statusa pojedinog člana.

Kreiranje pretplate za partnere

Odabirom partnera moguće je automatski kreirati pretplatu za tog partnera.

Olakšano je kreiranje pretplate odabirom partnera, časopisa za kojeg se kreira pretplata, vrsta pretplate, te broj kopija koje će se slati na adresu partnera.