Postavke aplikacije

altPostavke sadrže osnovne podatke za postavljanje rada aplikacije. U postavkama aplikacije odabiru se opcije na kojem principu će se koristiti aplikacija.

Određuje se način prikaza određenih podataka, upisuju se podaci subjekta koji će se ispisivati na izvještajima i naljepnicama, određuju se postavke rasporeda, te mnoge druge funkcije koje olakšavaju rad s aplikacijom.

Traka sa alatima

altTrake s alatima standardno postoje u svim aplikacijama Mag informatike. S alatne trake omogućeno je kreiranje, uređivanje i brisanje zapisa.

Postoje dvije alatne trake: Standard i Aplikacija. Standardna traka omogućena je ukoliko je otvoren barem jedan katalog.

Statusna traka

Statusna traka nalazi se uz donji rub prozora i daje razne korisne informacije o trenutnom statusu, trenutno odabranom objektu unutar programa ili opciji u izborniku.

Automatska numeracija dokumenata

altSvaki slijedeći dokument automatski se numerira prvim sljedećim rednim brojem.

Omogućeno je određivanje od kojeg će broja numeracija dokumenata krenuti.

Ukoliko je neki dokument obrisan, vraćanje rednog broja vrši se ručno putem brojača dokumenata.

Zapisivanje promjena kroz program

Zapisivanje promjena kroz program izvršava se za svakog korisnika. U svakom trenutku moguće je vidjeti tko je što radio, obzirom da program prati sve izmjene nad podacima.

Funkcija zapisivanja promjena daje mogućnost uvida u sve moguće nastale greške, te neautorizirane promjene nad podacima.

Traka prečaca

Traka prečaca služi za brže i lakše kretanje među najčešće korištenim katalozima. Nalazi se uz lijevi rub prozora aplikacije, te se sastoji od više različitih prečaca koji služe za pokretanje najčešće korištenih kataloga.

Traka prečaca automatski se otvara prilikom pokretanja aplikacije.

Sve aplikacije Maga imaju aktiviranu traku prečaca, te je time znatno olakšan rad u svim programima.

Padajući izbornici

altPadajući izbornici su također standardni dio svih aplikacija Mag informatike.

Kretanje po izbornicima je isto kao i u bilo kojem Windows prozoru. Klikom na ime izbornika isti će se otvoriti u Dropdown formi.

Korisnička prava

altOmogućeno je kreiranje neograničenog broja korisnika aplikacije kojima se dodjeljuju korisnička prava ovisno o njihovom položaju unutar ustanove.

Pravima se ograničava korištenje aplikacije, omogućuje se ili uskraćuje korištenje pojedinih modula ili je moguće dodijeliti sva prava korištenja aplikacije bez ograničenja.

Brojači dokumenata

altSvaki zapis ili dokument ima svoj brojač. Ukoliko se obriše određeni zapis iz baze podataka potrebno je vratiti, odnosno namjestiti brojače dokumenata.

Obratite nam se kako bismo vam pomogli ukoliko se javi potreba za namještanjem brojača.

Registracija aplikacije

Kako biste se se upoznali s programom moguće je koristiti probnu verziju programa u probnom periodu od 30 dana, nakon čega je moguće registrirati program za koji je odobrena licenca.

Za registraciju programa i dodatna pitanja obratite nam se kako bismo vam mogli pomoći.