Katalozi časopisa

altPregled unesenih podataka časopisa vrši se preko Kataloga časopisa. U njemu se nalaze svi časopisi za koje se izrađuju pretplate za određenog partnera ili osobu.

Kod kreiranja časopisa unose se matični podaci i cijene pretplate.

Više o časopisima i pretplatama možete pročitati ovdje.

Katalozi izdavača

Katalog izdavača predstavlja mjesto u kojem se nalaze svi izdavači za pojedine časopise.

Nakon što su izdavači uneseni, svaki izdavač se povezuje s časopisom. Novog izdavača moguće je unijeti i kod unosa časopisa prilikom čega se popunjavaju njegovi matični podaci.

Katalozi korisnika

altSvi korisnici aplikacije unose se na jednom mjestu.

Korisnicima se dodjeljuje Korisničko ime i Zaporka za pristup aplikaciji.

Isto tako moguće je odrediti da li će korisnik imati pravo pristupa svim dijelovima aplikacije ili samo određenim.

Više o korisnicima možete pročitati ovdje.

Katalozi ustanova

Katalog ustanova je mjesto u kojem se, na jednom mjestu, nalaze sve ustanove.

Svakog člana koji se nalazi u bazi podataka moguće je povezati s određenom ustanovom ukoliko joj on pripada. Ukoliko se dodaje novi član, na kartici poslovni podaci postoji opcija u kojoj se odabire ustanova kojoj taj član pripada.

Više o partnerima i ustanovama možete pročitati ovdje.

Krediti članova

katalog kreditaOmogućeno je praćenje evidencije izdanih kredita članovima, od strane udruge.

Prate se podaci tipa kredita, datuma prve i zadnje uplate, te trajanje kredita, evidencija o neredovitom plaćanju rata s razlogom kašnjenja i podacima o tužbi ukoliko član trajno prestane plaćati dugovanje.

Više o kreditima možete pročitati ovdje.

Katalog osoba

Katalog osoba kojima se šalje pretplataKatalog osoba predstavlja mjesto podataka članova pojedine udruge. Služi kao preglednik članstva prema određenoj udruzi.

Iz Kataloga osoba moguće je pregledavati matične i poslovne podatke člana, statuse i aktivnosti, te je moguće izlistati osobe po statusima i aktivnostima.

Svaka osoba povezuje se s pojedinom ustanovom, te ju je moguće dodati na listu za naljepnice ili naloge za plaćanje članarine.

Više o članovima možete pročitati ovdje.

Katalog partnera

altSvaki član može pripadati određenom partneru.

Kreiranom partneru dodjeljuju se članovi, te se odabirom pojedinog partnera vide sve osobe koji mu pripadaju.

Jednog ili više partnera moguće je dodati na listu naljepnica ili listu naloga za plaćanje koju je moguće s lakoćom ispisati na pisač.

Više o partnerima i ustanovama možete pročitati ovdje.

Katalog aktivnosti

Svakom članu moguće je dodijeliti određenu aktivnost. Odabirom aktivnosti omogućuje se bolji uvid u aktivnost člana unutar pojedine organizacije.

Moguće je dodati više aktivnosti koje član obavlja ili je pod aktivnostima moguće voditi posjete izložbama, natječajima ili kongresima koji su povezani s poslovanjem ustanove.

Tužbe i ovrhe članova

Katalog tužbi i ovrhaKroz aplikaciju moguće je voditi tužbe članova i moguće ovrhe. Podaci su povezani, te je moguće voditi kompletnu evidenciju kako bi se, u svakom trenutku, imalo uvid u stanje tužbi i ovrha.

Više o tužbama i ovrhama možete pročitati ovdje.

Katalog funkcija

U katalog funkcija unose se sve funkcije koje članovi obavljaju unutar pojedine udruge ili društva.

Ukoliko član obavlja više funkcija moguće je odabrati koje su funkcije člana primarne, a koje sekundarne.