Hemodijaliza

HemodijalizaAko je poliklinika specijalizirana ustanova za djelatnost hemodijaliza, u postavkama aplikacije moguće je uključiti opciju koja prati sve potrebne stavke hemodijalize.

 • Knjiga dijalize (u njoj se nalaze svi pacijenti koji dolaze na hemodijalizu)
 • Raspored dijalize (naručivanje pacijenata po određenim danima)
 • Lista čekanja (lista čekanja za transplantaciju)

Raspored dijalize

Katalog rasporeda služi za naručivanje pacijenata na dijalizu i lakšeg snalaženja koji dan se obavljaju dijalize nad pojedinim pacijentom.

Naručivanje pacijenata olakšano je opcijom povlačenja pacijenata u raspored s liste pacijenata, ovisno o danima za koje se vrši dijaliza.

 • Pregled rasporeda po danima za cijeli tjedan
 • Prikaz jutarnje i popodnevne smjene u rasporedu
 • Mogućnost ručnog kreiranja termina s odabirom pacijenta, datuma i sobe
 • Pregled liste pacijenata po abecednom redu

Fakturiranje

Računi se izrađuju preko aktivne liste pacijenata. Račun povlači podatke pacijenta za kojeg se izrađuje, te je potrebno odabrati postupke i materijale koji se koriste prilikom dijalize. Moguće je ispisati račun ili ga izvesti u obliku PDF formata.

Obzirom da se postupci i materijali ponavljaju, omogućeno je povlečenje normativa dijalize koje je moguće kreirati unaprijed, a povlače se na račun jednim klikom miša.

Više o  fakturiranju možete pročitati ovdje.

Knjiga dijalize

Knjiga dijalizeKnjiga dijalize predstavlja katalog u kojem se vodi povijest dijaliza pojedinog pacijenta unutar ustanove.

 • Lista pacijenata (pacijenti koji se podvrgavaju dijalizi)
 • Dnevne dijalize (u dnevnim dijalizama se bilježe opći podaci dijalize, stavke dijalize po satima dijalize, ostali podaci, ostalo: protokol postupka, plan za narednu dijalizu, terapije, nalazi, napomena)
 • Laboratorijske pretrage (ako su izvršene neke pretrage na pacijentu npr. vađenje krvi, uzorkovanje urina…)

Lista čekanja

Lista čekanja transplatacijeLista čekanja je lista na kojoj se nalaze pacijenti koji su na čekanju za transplantaciju.

 • Pacijent (odabire se iz Kataloga pacijenata)
 • Datum transplantacije (datum kada pacijent ide na transplantaciju)
 • Mjesto (mjesto u kojem se nalazi bolnica gdje će se izvršiti transplantacija)
 • Bolnica (bolnica gdje se obavlja transplantacija)
 • Datum odbacivanja (upisuje se datum u slučaju da tijelo odbaci transplantirani organ)
 • Datum micanja s liste (datum micanja s liste čekanja transplantacije i razlog)

Funkcije hemodijalize

Ispis dijalize

Nakon unosa podataka dnevne dijalize moguće je ispisati izvještaj sa svim unesenim podacima dijalize.

Izmjena naručenih dijaliza

Naručene dijalize, unutar kataloga rasporeda, moguće je izmijeniti ili ukloniti iz rasporeda ukoliko su naručeni krivi pacijenti ili je uneseno pogrešno vrijeme.

Lista pacijenata

Moguće je kreirati liste pacijenata koji se izmjenjuju u određene dane kako se ne bi ručno morao unositi pacijent po pacijent na aktivnu listu pacijenata.

Normativi

Kako se na svaki račun ne bi morali ručno unositi postupci i materijali, moguće je kreirati normative koji se povlače na račune.

Zaključivanje pacijenata

Završetkom dijalize i izdavanje računa potrebno je zaključiti obradu pacijenta kako bi se isti uklonio s liste aktivnih pacijenata.

Laboratorijske pretrage

Laboratorijske pretrage unose se i vežu za dnevnu dijalizu. Moguće ih je unijeti neograničen broj, te pregledavati odabirom dnevne dijalize za koju su vezani.