Pozitronska emisijska tomografija (PET/CT)

PET/CTPET/CT – Pozitronska emisijska tomografija medicinski je postupak kojim se pomoću radiofarmaka prikazuje funkcionalno stanje tkiva i organa. Prvenstveno je namijenjen pacijentima s tumorskim bolestima. U današnje vrijeme napredne medicine, PET-CT je postao standardna metoda u praćenju bolesnika s različitim vrstama tumora, te daje precizne rezultate o rasprostranjenosti tumorskih stanica u tijelu pacijenta. PET/CT osobito je koristan za lokalizaciju tumora, procjenu učinka provedene terapije, uznapredovalost bolesti, detekciju lokalnog recidiva i udaljenih metastaza.

Aplikacija nudi funkcije prilagođene za obradu pacijenata za PET/CT pretrage.

PET/CT upitnik

PET/CT upitnikS aktivne liste pacijenata moguće je kreirati upitnik za PET/CT koji se nakon ispunjavanja ispisuje.

Na samom upitniku nalaze se svi potrebni podaci za koje aplikacija upozorava porukom ukoliko nisu popunjeni, a obavezni su. Nakon popunjavanja upitnika isti se ispisuje i daje pacijentu.

Ispis PET/CT upitnika

Ispis PET/CT upitnikaNakon što su podaci uneseni i upitnik je popunjen, moguće ga je ispisati na pisač ili izvesti u PDF format.

Upitnik se daje pacijentu koji se upućuje dalje na PET/CT pretragu.

PET/CT nalaz

Ukoliko za pacijenta postoji ispunjen upitnik, kod kreiranja nalaza, podaci s upitnika automatski se povlače na nalaz.

Omogućen je odabir tipa nalaza: PET/CT ili dijagnostički CT. Ovisno o odabiru tipa nalaza, potrebni podaci će se automatski povlači na nalaz.

Ukoliko neki podaci nisu ispunjeni na upitniku, neće biti povučeni na nalaz, te će ih se trebati odabrati ili ručno upisati.

PET/CT podaci nalaza

Podaci nalaza

Na nalaz se automatski povlače stavke koje su unesene ili odabrane kod ispunjavanja PET/CT upitnika.

Kod kreiranja PET/CT nalaza potrebno je samo unijeti stavke koje se unose iz slike nalaza.

  • Upućen iz ustanove
  • Klinički upit
  • Zadnji obrok prije
  • Radiofarmark
  • …..

PET/CT podaci nalaza