HL7 protokol

HL7 protokolHL7 protokol (Health Level Seven) je međunarodni protokol razvijen u svrhu elektronske razmjene medicinskih podataka između više različitih softverskih rješenja u medicinskim ustanovama.

HL7 protokol definira sadržaj, format i formu poruka koje se koriste u procesu razmjene podataka.

HL7 protokol obuhvaća područje administrativnog i medicinskog dijela podataka koji se razmjenjuju između subjekata.

Prednosti korištenja HL7 protokola

 • preuzimanje neograničenog broja poruka istovremeno (ukoliko ne radi preuzimanje/kreiranje poruka, one se  naknadno preuzmu/kreiraju)
 • sve poruke koje se nalaze u dogovorenoj mapi
 • detaljno izvješćivanje o vremenu i nazivu obrađenih poruka
 • rad s više baza istovremeno prema nazivu poruke
 • automatsko slanje neispravnih poruka na e-mail radi dodatne kontrole
 • upis svih podataka poruke (tip poruke, vrijeme, sadržaj) u baze radi kasnije kontrole razmijenjenih podataka

Mogućnosti korištenja HL7 protokola

 • obrada ADT (podaci pacijenata) i ORM (podaci naručivanja) poruka
 • algoritam obrade poruka prilagođen preuzimanju i kreiranju svih ostalih poruka prema potrebi
 • preuzimanja poruka iz drugih medicinskih aplikacija (automatsko kreiranje pacijenata i aktiviranje obrade u aktivnoj listi)
 • kreiranja (slanja poruka) poruka prema ostalim medicinskim aplikacijama
 • kreiranje i preuzimanje poruka iz korisnički definiranih mapa na računalu
 • mogućnost ručnog zaustavljanja i pokretanja obrade poruka

sadržaj HL7 poruke

Aplikacija za razmjenu podataka