Funkcije aplikacije

Kompletan poslovni proces

 • Naručivanje pacijenata i unos u raspored poliklinike
 • Aktivna lista pacijenata
 • Upis pacijenata (prijem)
 • Obrada pacijenata (upute, postupci, pretrage, nalazi)
 • Izrada nalaza (predlošci nalaza)
 • Izrada računa
 • Skupni računi za partnerske ugovore
 • Izrada HHZO računa
 • Izrada sloga za HZZO
 • Specifikacija sloga za HZZO
 • Dodatni moduli; Fizikalna terapija, PET/CT, Hemodijaliza, Oftalmologija, Blagajničko poslovanje, Medicina rada
 • Razmjena podataka s CEZIH portalom
 • Razmjena podataka s drugim aplikacijama (XML, HL7 protokol, tekstualna datoteka ili drugi oblik razmjene podataka)

Postavke programa

 • Svi matični podaci zdravstvene ustanove na jednom mjestu
 • Definiranje podataka za HZZO račune, privatne, partnerske i skupne partnerske račune
 • Postavljenje unaprijed određenih vrijednosti koje je moguće mijenjati prilikom izrade dokumentacije (info linije, način plaćanja, način prijema..)
 • Mogućnost uključivanja rada s određenim specifičnim modulima aplikacije (Hemodijaliza, Oftalmologija, PET/CT…)
 • Mogućnost prijenosa podataka putem HL7 protokola
 • Postavke rasporeda: boje, raspon prikaza, početak i kraj radnog vremena, predloženi prikazi i slično
 • Fiskalizacija
 • eNaručivanje
 • ePomagala

Korisnici

 • Prijava u aplikaciju zaštićena korisničkim podacima
 • Korisnička prava na rad s okređenim katalozima i modulima
 • Praćenje svih korisničkih aktivnosti, tko je što i kada radio
 • Određivanje tko što smije raditi
 • Praćenje učinkovitosti korisnika (djelatnika)
 • Statistika liječnika iz kreiranih nalaza i administracija iz računa

Korisnička prava

 • Dodjela korisničkih prava zaštićena šifrom pristupa koja se mijenja na dnevnoj bazi
 • Dodjela prava prema korisniku aplikacije
 • Dodjeljivanje ili uskraćivanje prava na određene kataloge i module
 • Mogućnost samo pregledavanja određenih dijelova aplikacije ali ne i mijenjanja unesenih zapisa ili dodavanja novih

Oftalmologija modul

Oftalmološki nalazi

 • Unos očnog tlaka (dodavanje novog ili odabir postojećeg)
 • Unos podataka podijeljenih po pretragama
 • Unos novog zapisa, uređivanje i brisanje već postojećih zapisa
 • Odabir gotovih predložaka po pretragama
 • Povijest unesenih podataka po pretragama s pripadajućim datumom
 • Prikaz povijesti unesenih podataka po nalazima i pretragama
 • Jednostavan i brz odabir prikaza nalaza, pregled prije ispisa i ispis svih kreiranih nalaza po datumima
 • Mogućnost pregleda kartona pacijenta prema nalazima
 • Kreiranje biometrije iz nalaza
 • Automatsko preuzimanje podataka pacijenta u prozor biometrije
 • Odabir oka za operaciju
 • Ispis unesenih podataka biometrije
 • Mogućnost odabira prikaza nalaza iz prozora za unos podataka biometrije
 • Mogućnost evidencije podataka pregleda za lasersko skidanje dioptrije
 • Evidencija kontaktnih leća po tvrdoći i tipu
 • Mogućnost kreiranja recepta za naočale i leće
 • Slanje recepata na email iz aplikacije

Hemodijaliza modul

Knjiga dijalize

 • Odabir pacijenta s automatskim preuzimanjem krvne grupe i Rh faktora iz podataka pacijenta
 • Unos postupka nadomještanja bubrežne funkcije
 • Odabir mjesta prve dijalize i unos ustanove u kojoj je odražena dijaliza
 • Odabir datuma prve dijalize i datuma dijalize u ustanovi
 • Unos osnovne dijagnoze
 • Evidencija dnevnih dijaliza
 • Automatsko preuzimanje podataka pacijenta kod kreiranja dnevne dijalize
 • Odabir podataka vezanih za vrste dijalize i dijalizatore
 • Unos početne i završne težine pacijenta
 • Mogućnost odabira jedne ili više osoba koje su vodite dijalizu
 • Mogućnost unosa podataka po satima dijalize
 • Odabir podataka vezanih za cijepljenje, dijagnoze, krvožilni pristup, alergije i komplikacije
 • Unos terapija, nalaza i plana za sljedeću dijalizu
 • Ispis dnevne dijalize
 • Evidencija laboratorijskih pretraga vezanih za dnevnu dijalizu
 • Evidencija stavki laboratorijskih pretraga

Fizikalna terapija modul

 • Katalog zglobova
 • Katalog pokreta
 • Katalog terapija
 • Povezivanje terapija s postupcima
 • Određivanja maksimalnog broja terapija po terminu
 • Katalog lokalizacija

Mjerenje opsega pokreta

 • Mjerenje opsega pokreta preko aktivne liste pacijenata po danima za cijeli ciklus terapija
 • Odabir zgloba za evidenciju pokreta
 • Odabir fizioterapeuta koji je zadužen za pacijenta
 • Mogućnost dodavanja novog liječnika iz prozora evidencije
 • Odabir vrste pokreta zloga s unos vrijednosti
 • Mogućnost preuzimanja unesenih podataka na sljedeće dane terapija
 • Brzo dodavanje novih zapisa u katalog pokreta i zglobova
 • Brisanje dodanih stavaka
 • Ispis unesenih stavaka, te izvoz podataka u PDF i Excel

Evidencija terapija

 • Dodavanje evidencije terapija preko aktivne liste pacijenata po danima za cijeli ciklus terapija
 • Odabir fizioterapeuta koji je zadužen za pacijenta
 • Mogućnost dodavanja novog liječnika iz prozora evidencije
 • Brzo dodavanje novih zapisa u katalog terapija i lokalizacija
 • Mogućnost odabire terapije s lokalizacijom i količinom
 • Preuzimanje odrađenih terapija za pojedini dan
 • Mogućnost preuzimanja terapija odabirom više dana
 • Mogućnost preuzimanja terapija iz nalaza
 • Ispis unesenih stavaka, te izvoz podataka u PDF i Excel

Medicina rada

Uvjerenja

 • Kreiranje jednog ili više uvjerenja s aktivne liste pacijenata
 • Pregled svih kreiranih uvjerenja na jednom mjestu unutar kataloga uvjerenja
 • Karton zdravstvenog pregleda radnika
 • Odabir više tipova uvjerenja
 • Automatsko preuzimanje članaka zakona ovisno o odabranom tipu uvjerenja
 • Označavanje obaveznih polja za popunjavanje ovisno o dabranom tipu uvjerenja/svjedodžbe
 • Popunjavanje ostalih podataka po potrebi
 • Pregled prije ispisa i ispis izravno na pisač
 • Ispis uvjerenja na obrazac ili prazan list
 • Izvoz podataka u PDF i Excel

PZZ uputnice

 • Izrada PZZ uputnice s aktivne liste pacijenata
 • Pregled svih kreiranih uputnica iz kataloga
 • Omogućena sva polja potrebna za kreiranje uputnice
 • Pregled prije ispisa i ispis PZZ uputnice

Katalozi

 • Opći katalozi
 • Partneri
 • Materijal
 • Liječnici
 • Pacijenti
 • Dijagnoze
 • Nalazi
 • Predračuni
 • Računi
 • Kartoni pacijenata
 • Usluge – zdravstveni postupci
 • Materijali
 • Skladište
 • Blagajna

Opći katalozi

 • Dodavanje, uređivanje i brisanje zapisa
 • Grupiranje manjih kataloga po logičkim cjelinama (opći podaci, računi, nalazi, normativi, dijaliza, fizikalna terapija, oftalmologija)
 • Sudjelovanje u troškovima
 • Oslobađanje od troškova ZZ
 • Klase zdravstvenih postupaka
 • Članci zakona
 • Grupiranje materijala
 • Različite napomene uz izradu računa
 • Načini prijema
 • Kategorije osiguranja
 • Evidencija ordinacija

Kartoni pacijenata

 • Pretraživanje kartona pacijenata odabirom više kriterija pretraživanja
 • Pregled dokumenata prema vrsti, godini i datumu kreiranja (prijemi, pretrage, nalazi i računi)
 • Prikaz pojedinog dokumenta
 • Izmjena podataka pacijenta

Termini i narudžbe

 • Odabir početnog datuma prikaza rasporeda
 • Odabir prikaza po tjednima (prethodni, sadašnji i sljedeći tjedan)
 • Ispis kalendara i potvrde o narudžbi pacijenta
 • Prikaz dnevnog ili tjednog kalendara
 • Mogućnost različitih intervala prikaza (5, 10, 15, 30, 60 minuta)
 • Filtriranje zakazanih termina prema ordinacijama
 • Osvježavanje prikaza kalendara
 • Mogućnost proširivanja ili smanjivanja polja za prikaz
 • Pretraživanje kalendara odabirom više kriterija pretraživanja
 • Brzi odabir datuma za prikaz po mjesecima (prethodni, sadašnji i sljedeći mjesec)
 • Tablični prikaz kreiranih termina
 • Izmjena naručenih termina
 • Ručni unos naziva termina
 • Odabir već postojećeg pacijenta
 • Unos novog pacijenta preko forme zakazivanja termina
 • Odabir početka i završetka termina
 • Odabir datuma termina
 • Odabir različitih boja za pojedine termine (prema tipu termina, ordinaciji ili zasebno)
 • Snimanje termina u više soba odjednom
 • Označavanje termina ovisno o vrsti termina
 • Dodatno označavanje termina oznakom prema važnosti
 • Automatski unos teksta opisa s datumom
 • Mogućnost odabira preporuka po kojoj je pacijent došao
 • Evidencija odbrojavanja terapija
 • Mogućnost oslobađanja zakazanog termina i kreiranja novog iz prozora termina
 • Promjena tipa i boje termina iz kalendara bez ulaska u sam termin
 • Premještanje i kopiranje termina unutar rasporeda po danima (drag nad drop opcija)
 • Pomicanje početnog i završnog sata termina iz kalendara bez ulaska u sam termin (drag nad drop opcija)
 • Mogućnost kreiranja prijema iz termina i stavljanje pacijenta na aktivnu listu pacijenata
 • Kreiranje nalaza iz prozora termina

Raspored fizikalne terapije

 • Naručivanje pacijenta za pregled (za pojedinu ordinaciju)
 • Mogućnost izmjena naručenih pacijenata
 • Prikaz zauzeća ordinacije i naručenih pacijenata
 • Jednostavno zakazivanje novih termina
 • Prikaz svih (željenih) termina drugih osoba
 • Mogućnost različitih intervala prikaza (5, 10, 15, 30, 60 minuta)
 • Zakazivanje ciklusa terapija po pacijentu
 • Odabir da li je pacijent privatno ili HZZO
 • Kreiranje svih terapija jednog pacijenta na 1 mjestu
 • Automatska rezervacija terapijskih jedinica na jednom mjestu
 • Označavanje da li su terapije plaćene ili ne, da li je donesena uputnica, postoji li dug pacijenta i sl.
 • Terapije po danu vidljive na jednom mjestu
 • Zaključivanje odabranog termina ili cijelog ciklusa terapija iz kalendara
 • Izvještaji učinjenih terapija iz rasporeda kao i učinjenih u određenom razdoblju

Raspored hemodijalize

 • Pregled rasporeda po danima za cijeli tjedan
 • Prikaz jutarnje i popodnevne smjene u rasporedu
 • Mogućnost ručnog kreiranja termina s odabirom pacijenta, datuma i sobe
 • Pregled liste pacijenata po abecednom redu
 • Preuzimanje pacijenata unutar rasporeda u obje smjene (opcija drag and drop)

Skladište

 • Unos više skladišta neovisno jedno o drugome
 • Naziv, mjesto, adresa i osoba zadužena za skladište Brojač primki i otpremnica (primke i otpremnice vezane su za pojedino skladište)
 • Mogućnost izjednačavanja marže i rabata prilikom kreiranja primke za to skladište

Početno stanje skladišta

 • Unos artikala za početno stanje skladišta
 • Unos novog artikla iz prozora početnog stanja skladišta
 • Kreiranje odobrenja iz početnog stanja skladišta
 • Zaključivanje pojedinih stavki, te daljnje dodavanje novih
 • Storniranje stavki početnog stanja skladišta
 • Zaključivanje početnog stanja skladišta
 • Pretraživanje već unesenih materijala prema šifri materijala
 • Prikaz sveukupnog iznosa i iznosa stanja skladišta po nabavnoj cijeni
 • Ispis stanja skladišta i izvoz podataka u PDF i Excel
 • Stanje skladišta
 • Odabir skladišta za koje se želi prikazati stanje
 • Ukupan iznos nabavne i prodajne vrijednosti bez PDV-a
 • Odabirom artikla prikazuju se zamjenski artikli i kreirane dokumenti
 • Pregled količine materijala na skladištu
 • Ispis kartice artikala
 • Dodavanje materijala u novu ili postojeću narudžbu
 • Pregled liste računa za odabrani artikl
 • Mogućnost promjene prodajne cijene na pojedinom dokumentu

Primke

 • Odabir već postojećeg ili dodavanje podataka novog dobavljača
 • Evidencija dokumenata dostave
 • Zaseban prozor za dodavanje stavaka u primku
 • Omogućeno dodavanje marže i rabata za označene stavke primke ili za sve stavke odjednom
 • Omogućen unos više materijala, te dodavanje novog materijala iz prozora za dodavanje stavke
 • Automatski izračun prodajne ili nabavne cijene kroz automatizirani obračun stavki primki
 • Omogućena naknadna korekcija cijene ili količine materijala
 • Mogućnost zaključivanja primke
 • Omogućen odabir otključavanja ili storniranja primke
 • Ispis primke, te izvoz podataka u PDF ili Excel

Otpremnice

 • Odabir već postojećeg ili dodavanje podataka novog partnera
 • Unos stavaka materijala na otpremnicu
 • Ispis kartice pojedinog artikla
 • Storniranje pojedine stavke otpremnice
 • Mogućnost knjiženja dodanih stavaka, te naknadno dodavanje
 • Zaključivanje i storniranje otpremnice
 • Ispis otpremnice, te izvoz podataka u PDF ili Excel
 • Dokumenti dostave
 • Evidencija dokumenata dostave iz unosa primki
 • Pregled svih dokumenata dostave na jednom mjestu
 • Automatsko preuzimanje dodanog partnera i stavaka materijala u dokument dostave

Narudžba robe

 • Pregled kritičnih količina materijala na skladištu
 • Omogućen pregled naručene količine materijala i kreiranje nove narudžbe robe
 • Dodavanje materijala u već postojeću narudžbu s unos naručene količine po materijalu
 • Odabir već postojećeg ili dodavanje podataka novog dobavljača
 • Dodavanje novog artikla unutar prozora za kreiranje dokumenta narudžbe
 • Evidencija dolaska robe, te unos podataka dokumenta dostave i kreiranje primke
 • Naknadna korekcija količina naručene robe
 • Pregled dostave po dokumentima za narudžbu
 • Pregled neisporučene robe po dokumentu narudžbe
 • Ispis dokumenta narudžbe i ispis podataka po pozicijama robe
 • Zaključivanje narudžbe

Grafikoni

 • Odabir datuma za prikaz grafikona
 • Pregledi po spolu pacijenta
 • Dobne skupine pacijenata
 • Promet po partnerima

Lista aktivnih pacijenata

 • Lista aktivnih pacijenata u obradi – čekaonica (brzi pregled svih pacijenata koji se nalaze u obradi)
 • Kreiranje svih potrebnih dokumenata s jednog mjesta: prijem, pretrage, nalazi, računi, skupni računi…
 • Brzo dodavanje liste pacijenata na aktivnu listu
 • Brza izrada osobnog računa pomoću čarobnjaka za izradu računa (jedan postupak i jedan materijal)
 • Prijem pacijenta
 • Upute pacijentima za pretrage koje moraju obaviti, ispis liste uputa pacijentu
 • Obavljene pretrage
 • Izrada nalaza
 • Rad s računima (izrada novog računa, izrada CEZIH računa, dodjeljivanje postojećeg računa)
 • Izrada skupnih računa
 • Odabir ordinacije kroz filtriranje
 • Automatsko kreiranje računa izvršenih pretraga
 • Dodavanje novih, naknadnih pretraga po potrebi
 • Ispisi na jednom mjestu
 • Automatsko osvježavanje liste u željenom intervalu ukoliko istovremeno više korisnika koristi aktivnu listu
 • Filtriranje prema pretragama (obavljena, nije obavljena), nalazima (izrađen, nije izrađen), računima (izrađen, nije izrađen) i godinama
 • Uklanjanje filtra za prikaz svih ordinacija
 • Pretraživanje pacijenata po prezimenu
 • Ispisi suglasnosti za preglede, sve suglasnosti na jednom mjestu
 • Ispis uvjerenja (medicina rada) i Pzz uputnica
 • Izrada internih uputnicas
 • Rad s dohvatom CEZIH eUputnica, te slanjem gotovih nalaza prema CEZIH-u
 • Mjerenje opsega pokreta (modul fizikalna terapija)
 • Evidencija terapija (modul fizikalna terapija)
 • Mogućnost kreiranja PET/CT upitnika
 • Zaključivanje obrade pacijenta

Rad s prijemom pacijenata

 • Uređivanje podataka pacijenta
 • Prikaz podataka prijema
 • Označavanje prijema ukoliko je pacijent već bio u Poliklinici
 • Mogućnost odabira od kuda je pacijent upućen (po preporuci)
 • Dodavanje nove upute
 • Dodavanje više zatraženih pretraga na jedan prijem
 • Storniranje prijema
 • Ponovno aktiviranje prijema i vraćanje pacijenta na aktivnu listu
 • Ispis liste uputa pacijenata
 • Ispis liste prijema pacijenata
 • Dodavanje normativa za pretrage

Rad s pretragama

 • Sve pretrage na jednom mjestu za dohvat tehničarima/inženjerima
 • Evidencija tko je zatražio pretrage i izvršio pretragu
 • Evidencija utrošenih materijala, usluga i posebnih usluga (DTP)
 • Unos podataka za naplatu prijenosnog medija sa snimljenim pretragama (ukoliko se naplaćuje)
 • Rad iz normativa za lakšu i bržu evidenciju svega učinjenog u pretrazi

Rad s nalazima

 • Kreiranje nalaza iz prijema
 • Automatsko popunjavanje podacima prijema
 • Odabir tipa nalaza određuje i daljnji izgled nalaza (obični, PET/CT i oftalmološki nalaz)
 • Odabir liječnika koji je napisao nalaz (po pretragama)
 • Evidencija povijesti promjena nalaza prema korisničkim pravima (tko je mijenjao, kada i što)
 • Odabir daktilografa (dodavanje novog ili odabir postojećeg)
 • Odabir sobe (ordinacije): dodavanje nove ili odabir postojeće
 • Podatci upute se povlače na jedan klik
 • MKB dijagnoze dodane na nalaz
 • Dodavanje dodatne dokumentacije, RTG slike, CT, MR…
 • Rad s različitim predlošcima nalaza
 • Mogućnost definiranja vlastitih predložaka nalaza
 • Uređivanje nalaza kao u word dokumentu
 • Pretraživanje nalaza prema sadržaju
 • Zaključavanje dijelova teksta nalaza
 • Ispis nalaza na memorandum ili prazan papir
 • Blokovi teksta nalaza za lakše umetanje gotovih dijelova teksta
 • Mogućnost naknadnog ispisa nalaza
 • Precizna evidencija svih izmjena koje se događaju na sadržajima nalaza
 • Povijest svih izmjena vidljiva na formi unosa nalaza
 • Otvaranje cjelokupnog kartona pacijenta iz nalaza

Sestrinski nalazi

 • Odabir postojećeg dodavanje podataka novog pacijenta ili uređivanje podataka odabranog pacijenta
 • Evidencija liječnika i sobe
 • Povijesti bolesti
 • Evidencija povijesti operativnih zahvata, alergija. intolerancije i trenutne medikacije
 • Evidencija bolova
 • Evidencija krvnih i ginekoloških pretraga
 • Ispis podataka i izvoz u PDF i Excel

Početna procjena boli

 • Odabir postojećeg dodavanje podataka novog pacijenta ili uređivanje podataka odabranog pacijenta
 • Označavanje mjesta bolova na tijelu, glavi i stopalima
 • Sva evidencija vezena za bolove i utjecaj na bolove
 • Ispis unesenih podataka i izvoz u PDF i Excel

Obračunavanje troškova

Izrada računa

 • Pregled prije ispisa svih računa filtriranih prema kategoriji
 • Ispis liste računa
 • Izvoz podataka računa u PDF prema odabranoj kategoriji računa
 • Izvoz podataka u obliku XML datoteke (odabirom jednog oda datuma ili broja računa, ovisno o podijeli računa, redovni ili stornirani računi, prema godini i rasponu datuma računa, kategoriji i prema odabranoj banci)
 • Odabir raznih kategorija računa
 • Forma računa mijenja se odabirom kategorije računa
 • Omogućen unos svih podataka za sve vrste računa, od osobnih do CEZIH računa
 • Rad s normativima ili proizvoljan unos materijala i usluga iz kataloga
 • Odabir načina plaćanja
 • Određivanje popusta na račune
 • Evidencija uplata po računu, moguć unos više vrsta plaćanja po računu radi evidencije prometa blagajne
 • Razni statusi računa
 • Evidencija broja dana terapija određuje i datum završetka usluge
 • Podaci pacijenta dostupni za povlačenje u račun ili kreiranje novog pacijenta
 • Evidencija sudjelovanja u troškovima pregleda i po kojoj osnovi
 • Evidencija dijagnoza, početna i završna dijagnoza po MKB-u
 • Uključeni svi članci zakona o vrsti oboljenja
 • Povlačenje šifre djelatnosti ustanove (povezano s kategorijom računa)
 • Omogućene 3 info linije na svim računima (oslobođenje od pdv-a i sl.)
 • Načini otpusta pacijenta se evidentiraju na računu
 • Ishodi liječenja i opravdanost prijema

Osobni računi

 • Automatski unos broja računa nakon snimanja računa
 • Mogućnost promjene datuma računa i datuma dospijeća plaćanja
 • Jednostavan unos odrađenih postupaka i utrošenih materijala na račun
 • Mogućnost pretraživanja postupaka i materijala s liste
 • Mogućnost promjene količine i cijene dodanih stavaka
 • Uključivanje opcije računanja poreza u dodane stavke
 • Mogućnost unosa popusta po postupcima ili materijalima
 • Unos popusta po cijeni ili postotku na cjelokupni iznos
 • Mogućnost promjene ispisa info linija računa
 • Omogućeno brisanje svih dodanih stavku računa na jedan klik miša
 • Povlačenje gotovih normativa na račun
 • Filtriranje predračuna prema godini, te odabir i povlačenje podataka na račun
 • Unos podataka novog pacijenta iz prozor računa
 • Evidencija uplata računa
 • Unos uplata po datumima, načinu plaćanja i iznosima
 • Povezivanje načina plaćanja s bankom
 • Omogućena opcija storniranja osobnog računa

Partnerski računi

 • Odabir više kategorija partnerskih računa (partnerski, partnerski PDV, partnerski skupni)
 • Automatski unos broja računa nakon snimanja računa
 • Mogućnost promjene datuma računa i datuma dospijeća plaćanja
 • Jednostavan unos odrađenih postupaka i utrošenih materijala na račun
 • Mogućnost pretraživanja postupaka i materijala s liste
 • Mogućnost promjene količine i cijene dodanih stavaka
 • Unos popusta po cijeni ili postotku na cjelokupni iznos
 • Mogućnost promjene ispisa info linija računa
 • Omogućeno brisanje svih dodanih stavku računa na jedna klik miša
 • Povlačenje gotovih normativa na račun
 • Filtriranje predračuna prema godini, te odabir i povlačenje podataka na račun
 • Unos podataka novog partnera iz prozor računa
 • Evidencija uplata računa
 • Unos uplata po datumima, načinu plaćanja i iznosima
 • Povezivanje načina plaćanja s bankom
 • Omogućena opcija storniranja partnerskog računa

Partnerski skupni računi

 • Odabir računa prema datuma i partnera za kreiranje skupnog partnerskog računa
 • Mogućnost pregleda inicijala pacijenta po postupku u partnerskom skupnom računu
 • Ispis računa s prikazom inicijala pacijenata ispod navedenih postupaka
 • Ispis specifikacije po računima s podacima pacijenta i postupcima odrađenim po broju računa

Računi prema osiguravajućim kućama

 • Automatsko kreiranje dopunskog računa ukoliko pacijent koristi dopunsko osiguranje
 • Automatsko kreiranje normativa iz računa
 • Evidencija broja liječnika koji je uputio i liječio pacijenta
 • Povlačenje unesenoj postupaka i materijala iz pretraga ili nalaza
 • Mogućnost odabira predračuna prema godinama i povlačenje stavaka predračuna u račun
 • Mogućnost unosa hotelskog troška u stavke računa
 • Brisanje pogrešno unesenih stavaka na jedan klik miša
 • Mogućnost odabira pacijenta u račun, dodavanje novog pacijenta i pregled i uređivanje podataka pacijenta
 • Unos početne i završne dijagnoze
 • Izmjena info linija računa

Računi fizikalne terapije

 • Unos broja dana odrađenih terapija
 • Odabir datuma od-do unutar kojih su obavljene terapije
 • Povlačenje obavljenih postupaka iz pretrage s odabirom datuma od-do koje je moguće uređivati
 • Popunjavanje postupaka u račun po datumima povučenim iz pretrage

Predračuni

 • Tablični prikaz postojećih predračuna
 • Pretraživanje po različitim kriterijima
 • Automatska numeracija dokumenata predračuna
 • Rad s odgodom plaćanja za partnere
 • Automatski odabir dospijeća plaćanja
 • Jednostavan unos stavaka predračuna
 • Razdvojen unos i ispis materijala i postupaka
 • Kreiranje računa iz predračuna

Zaključivanje obrade pacijenata

 • Uklanjanje pacijenta s aktivne liste pacijenata
 • Spremanje kreirane dokumentacije u katalog pacijenata

Blagajničko poslovanje

 • Evidencija više blagajni
 • Unos početnog stanja blagajni
 • Automatski izračun ukupnog primitka i izdatka sredstava po blagajni
 • Brojač dokumenata uplatnica i isplatnica za tu blagajnu
 • Definiranje rada s blagajnama po načinima plaćanja

Uplatnice

 • Evidencija svih uplatnica na jednom mjestu
 • Automatsko kreiranje uplatnice iz evidencije uplata računa
 • Evidencija broja računa iz kojeg je kreirana uplatnica
 • Povezivanje uplatnice s partnerom i/ili pacijentom
 • Mogućnost ručnog kreiranja uplatnica
 • Povezivanje uplatnice s blagajničkim izvještajem
 • Omogućeno storniranje uplatnice
 • Ispis uplatnice na A4 format papira, te izvoz podatak u PDF i Excel format

Isplatnice

 • Evidencija svih isplatnica na jednom mjestu
 • Ručno kreiranje isplatnice odabirom pojedine blagajne
 • Povezivanje isplatnice s partnerom i/ili pacijentom
 • Povezivanje isplatnice s blagajničkim izvještajem
 • Omogućeno storniranje isplatnice
 • Ispis isplatnice na A4 format papira, te izvoz podatak u PDF i Excel format

Blagajnički izvještaj

 • Ručno kreiranje blagajničko izvještaja za pojedine blagajne
 • Automatsko povlačenje početnog stanja u odnosu na datum
 • Automatski izračun salda na dan, te prikaz zbroja primitka i izdatka na dan
 • Jednostavno preuzimanje svih kreiranih uplatnica za datum kreiranja izvještaja
 • Zaključavanje blagajničkog izvještaja s nemogućnošću daljnje izmjene
 • Ispis blagajničkog izvještaja na A4 format papira, te izvoz podatak u PDF i Excel format

Analize

 • Analiza prijema
 • Analiza pretraga
 • Analiza nalaza
 • Mogućnost odabira vremenskog intervala za prikaz podataka
 • Zbroj dobivenih podataka po vrsti upita, po pacijentu i sveukupan zbroj u odabranom vremenskom razdoblju
 • Filtriranje podataka po pacijentima, spolu, starosnoj dobi, pretragama i napomenama
 • Pretraživanje podataka odabirom više kriterija pretraživanja

Izvještaji

 • Lista prijema
 • Obračun prodaje
 • Dnevni izvještaji
 • Dnevni promet
 • Promet blagajne
 • Realizacija po prijemima u razdoblju…
 • Realizacija po uputama u razdoblju…
 • Lista računa
 • Obrađeni pacijenti – po ordinacijama
 • Statistika prijema
 • Promet po uslugama
 • Učinak po nalazima
 • Utrošak materijala
 • Lista zdravstvenih postupaka
 • Lista postupaka po računima u razdoblju
 • Lista pacijenata
 • Lista liječnika
 • Lista liječnika po nalazu u razdoblju
 • Lista dijagnoza
 • Lista partnera
 • Lista računa u razdoblju
 • Lista pregleda u razdoblju
 • Upute pacijenata u Polikliniku u razdoblju
 • Lista računa po područnim uredima

Dodatne funkcije aplikacije

 • Registracija aplikacije
 • Uvoz podataka
 • Katalog evidencije uplata računa
 • Deaktivacija korisnika programa
 • Definiranje radog vremena po danima
 • Definiranje neradnih dana i praznika
 • Izmjena zaporke
 • Promjena datuma aplikacije
 • Lokalne postavke
 • Mogućnost rada s više jezika
 • Zaključavanje aplikacije

Ostalo

 • Automatski brojači dokumenata
 • Rad s čitačima kartica
 • Mogućnost uključivanja trake prečaca radi lakšeg pristupa najčešće korištenim katalozima
 • Odabir kataloga preko padajućih izbornika
 • Pokretanje dvije alatne trake (Standard i Aplikacija)
 • Prikaz statusne trake aplikacije
 • Sortiranje podataka (uzlazno, silazno)
 • Mogućnost grupiranje podataka po više kriterija (višestruko grupiranje)
 • Mogućnost brzog uređivanja podataka pacijenta i kreiranje prijema iz istog prozora
 • Mogućnost ispisa dokumenata na različite pisače
 • Mrežni rad
 • Rad s više baza podataka
 • Istovremeni rad više korisnika
 • Različita prava pristupa svakog korisnika
 • Pretraživanje, jednostavno i napredno odabirom više kriterija pretraživanja
 • Otvaranje Notepad-a i kalkulatora s alatne trake aplikacije