Ugovorni partner HZZO-a

ugovorni partner HZZO-aUkoliko je poliklinika ugovorni partner HZZO-a, potrebno je sve račune koji su kreirani na osnovi uputnice dostaviti HZZO-u s odgovarajućom datotekom sloga, specifikacijom, te ispisanim računima.

Svu potrebnu dokumentaciju moguće je izraditi na jednom mjestu na vrlo jednostavan način.

Provjera ispravnosti računa

Ukoliko se potkrala greška prilikom unosa podataka pacijenta sa zdravstvene iskaznice i uputnice ili pak prilikom kreiranja računa, aplikacija će automatski upozoriti na nastale greške koje je moguće odmah ispraviti.

Na taj način smanjuje se mogućnost greške prilikom kreiranja ili unošenja podataka, te je broj povrata računa koje je potrebno ispravljati manja.

Promjene vezane uz zakonske obveze

U slučaju bilo kakve promjene od strane HZZO-a ili zakona svi korisnici aplikacije bit će obaviješteni, te će im se ispostaviti nova verzija aplikacije koja prati zakonsku obvezu vezanu za promjene.

Ispis specifikacija za HZZO

Ispis specifikacija za HZZOUz slog i račune koji se kreiraju, potrebno je priložiti i specifikaciju na kojoj se nalazi lista svih računa tog sloga sa svim potrebnim podacima ustanove i podacima o slogu. Specifikaciju je moguće ispisati u više primjeraka.

Ispis specifikacija za knjigovodstvo

Moguće je odraditi cijelu pripremu za knjigovodstveni servis sa ispisom liste računa po datotekama slogova, specifikacije na kojoj je vidljivo koji su računi redovni, koji povrati, a koji inozemni osiguranici. Na listi računa vidljivi su svi potrebni podaci pacijenta, računa i iznosi koji su naplaćeni od osnovnog i dopunskog osiguranja, te ukupni iznosi po računima.

Ostale funkcije

Ispis računa

Uz samu datoteku sloga, moguće je odjednom ispisati sve račune koji se nalaze na njoj kako se ne bi svaki račun morao zasebno ispisivati.

Ispis dopunskih računa

Iz same datoteke sloga moguće je ispisati sve dopunske račune koji su povezani sa osnovnim računom.

Iznos datoteke sloga

Dodavanjem računa u datoteku sloga aplikacija automatski sama izračunava ukupan iznos svih računa u toj datoteci.