Poslovanje poliklinike

poslovanje poliklinikeKroz aplikaciju je moguće pristupiti mnoštvu izvještaja koji služe za bolji uvid u poslovanje poliklinike. Služe kao dodatna pomoć u poslovanju, pogotovo ako je poliklinika ugovorni partner HZZO-a, te je ograničena ugovorom i u obvezi je predočavati dokumentaciju i voditi brigu o prekoračenju sredstava.

Dijele se na tri glavne skupine: po prometu, za upravu poliklinike i liste zapisa unutar baze.

Ispis izvještaja

poslovanje poliklinikeProgram Poliklinika omogućuje funkciju ispisa dokumenata preko raznih pisača koji su umreženi.

Prilikom ispisa dokumenata također je potrebno odabrati putem kojeg pisača se ispisuju dokumenti, posebno ako se u uredu nalazi više pisača.

Izvještaji po prometu

Izvještaji po prometu služe radi boljeg pregleda prometa unutar ustanove npr. promet računa (izlazni, ulazni, po razdoblju, po područnim uredima…) u nekom razdoblju ili dnevna izvješća koja pokazuju učinkovitost po pojedinom danu.

Izvještaje je moguće s lakoćom ispisati ili izvesti u PDF format.

Lista računa po područnim uredima

poslovanje poliklinikeLista računa po područnim uredima HZZO-a nudi pregled računa obavljenih po područnim uredima u određenom razdoblju.

Pri dnu liste nalazi se: Datum ispisa (koji se automatski prikazuje).
Listu računa po područnim uredima moguće je ispisati (printati), te ujedno i izvesti u PDF format.

Izvještaji namijenjeni upravi

Izvještaji namjenjeni upraviIzvještaji za upravu služe radi boljeg pregleda učinkovitosti pojedine osobe unutar zdravstvene ustanove, te same ustanove kao takve.

  • dnevni prometi na kraju dana, po kategorijama i načinima plaćanja
  • po prijemima i uputama
  • po liječniku iz evidencije nalaza
  • po partneru, pacijentu i ordinacijama
  • iskoristivost ordinacija
  • obavljeni pregledi po dijagnozama

Promet po uslugama

Promet po uslugamaIzvještaji koji se nalaze u grupi Promet po uslugama služe izvještavanju o količini i vrsti urađenih pretraga ili nekog drugog podataka po kojem se zatraži izvještaj.

Moguće je kreirati izvještaje Promet po partneru odabirom vremenskog perioda ili ukupno, prema načinu plaćanja, prema HZZO-u, liječnici po pretragama, prema besplatnim uslugama, te mnogi drugi.

Iz izvještaja je moguće vidjeti sve potrebne podatke odabirom vremenskog razdoblja ili ukupno, ispisati na pisač ili izvesti u PDF format, te se kasnije koristiti podacima.

Upute po razdoblju

Za bolje praćenje rada i pravovremeno izvještavanje o odrađenim postupcima u određenom razdoblju, omogućeno je kreiranje izvještaja Realizacija po uputama u razdoblju.

Izvještaj daje detaljan opis vrsta učinjenih postupaka po uputama za pacijente, zajedno s količinom istih, te napomenama koje su ih pratile, naravno ukoliko postoje.

Funkcije izvještaja

Učinak po nalazima

Učinak po nalazima služi iscrpnom izvještavanju o radu i aktivnostima liječnika. U izvještaju je prikazano razdoblje, te odrađeni postupci po nalazu.

Obrada pacijenata po ordinacijama

Izvještaj Obrada pacijenata po ordinacijama daje zbirne podatke o tome koliko je pacijenata obrađeno po ordinacijama u određenom vremenskom razdoblju.

Lista računa

Lista računa u razdoblju je pregledna lista obavljenih računa u zadanom vremenskom razdoblju koja se može ispisati, te ujedno ima mogućnost izvoza u PDF format.

Lista pacijenata

Lista pacijenata je katalog svih pacijenata zaprimljenih u ordinacije, bez obzira na vrijeme i na koje pretrage. Mogućnosti pregleda i pretraživanja istih su višestruke, ovisno o vrsti potrebnih podataka.

Obračun prodaje

Izvještaj koji kreira Excel datoteku sa svim obračunatim troškovima medicinskih postupaka, svim detaljima pacijenta i pripadajućim računima. Ovo je najčešće izvještaj za Upravu bolnice ili Poliklinike.

Izvještaji prema HZZO-u

Omogućeno je kreiranje i ispis raznih izvještaja koji su vezani i daju uvid u izvršavanje svih obveza prema HZZO-u.