Povijest razvoja

26.03.2019., 7.8.0

 • Redoslijed preporuka nalaza prema unaprijed dogovorenoj listi
 • Prikaz cijelog naslova u terminu u prozoru rasporeda kao i u ispisu

20.02.2019., v7.7.0

 • Dorada izrade brzih računa
 • Dorada storniranja računa (upis datuma usluge u stavku računa) koji su izrađeni kao brzi računi

13.02.2018., v7.2.0

 •  Dorada odabira nositelja za program vjernosti iz kompletne baze pacijenata

01.02.2018., v7.4.14

 • Pridruživanje broja kartona pacijenta iz stare baze spojenom pacijentu u novoj bazi

31.01.2018., v7.4.13

 • Mogućnost unosa i rad s brojem kartona pacijenta u podacima pacijenta unutar nalaza
 • Popravljen naziv polja „Br. Kartona“
 • Prikazani svi redovi u Opisu i Napomene starih Fishing nalaza

25.01.2018., v7.4.11

 • Uvoz i rad s podacima iz „fishing“ baze uz razdvojene podatke prezime i broja kartona, te dodano polje broja kartona u rad s pacijentima
 • Dorada unosa podataka pacijenata u program vjernosti izravno kroz katalog programa uz postojeći unos iz rasporeda
 • U privitku se nalaze upute za unos osoba u program vjernosti izravno iz kataloga

18.01.2018., v7.4.10

 •  Uvoz i rad s podacima iz „fishing“ baze

13.12.2017., v7.4.9

 • Dorada prozora pretraživanja pacijenta iz glavne forme – prozor se vise ne sakriva kad se otvori iza glavne forme
 • Dorada otvaranja prozora nalaza ukoliko korisnik nema prava snimanja tuđih nalaza – pitanje/upozorenje za otvaranje prozora nalaza kako bi korisnik znao da takav nalaz ne može snimiti
 • Mogućnost unosa podataka osoba u program vjernosti sa svim potrebnim podacima (redovan ili dijete uz nositelja, odvojeni unos kućnog broja od adresa, dorada unosa brojeva telefona, napomena i prijedloga). Unos u program vjernosti vezan za korisnička prava

26.10.2017., v7.1.4

 • Razrada preporuke nalaza po oku (desno, lijevo, oba) za oftalmološke nalaze

13.07.2017., v7.1.1

 • Automatska promjena info linija prema odabranim uslugama

15.2.2017., v7.0.8

 • Mogucnost odabira vremena (smjene) kod kreiranja izvjestaja prometa po nacinu placanja
 • Prikaz podataka lijecnika u potpisu uvjerenja

12.07.2016., v6.8.10

 • Dodana nova polja za oftalmološke nalaze: UZV i Color test, nalaze se na kraju iza napomene.
 • Mogućnost kreiranja programa za mrenu i lasik bez datuma rođenja pacijenta

22.2.2016., v6.8.0

 • automatski izračun uvećanja cijene DTP stavaka za djecu
 • preuzimanje osoba DTP postupka prilikom storniranja HZZO računa

9.2.2016., v6.7.28

 • automatska obrada cijena DTP stavaka prema starosti pacijenata – gledano prema danima (pretvaranje u godine) starosti
 • automatska obrada cijena DTP prema gore navedenom pravilu za račune s postupcima fizikalne terapije – svaka stavka ima svoj datum te se prema tome određuje cijena

3.2.2016., v6.7.27

 • dorada izračuna cijene u eurima u stavkama računa ukoliko se popust nalazi u stavkama
 • dorada ispisa partnerskih računa – proširena polja s podacima partnera

1.2.2016., v6.7.26

 • automatska obrada cijena DTP stavaka prema starosti pacijenata

30.12.2015., v6.7.24

 • Definiranje datuma unosa e-mail adrese pacijenta
 • Evidentiranje ukoliko pacijent nije dao e-mail adresu
 • Svim pacijentima do sada koji imaju e-mail adresu postavljen datum unosa na 30.12.2015.
 • Ispis e-mail adresa prema datumu unosa

11.12.2015., v6.7.20

 • evidencija liječnika u svakoj stavci računa – nije moguće dodati postupak u račun ako se ne evidentira liječnik
 • dorada izvještaja po liječnicima i postupcima – izvor podataka prebačen na račune umjesto na nalaze kao sto je bilo prvotno napravljeno, izvještaj obuhvaća podatke od trenutka isporuke nove verzije

16.11.2015., v6.7.13

 • mogućnost povlačenja liječnika iz nalaza u pretrage (traka s alatima)
 • izrada interne uputnice iz prozora prijema (desni klik na uputu)
 • preuzimanje podataka iz računa u interne uputnice
 • mogućnost pregledavanja i uređivanja osoba DTP stavaka u računima i pretragama (desni klik na DTP stavku)
 • prilikom preuzimanja postupaka iz pretrage u račun, preuzima se i šifra liječnika DTP stavke kao „liječnik liječio“ – opcijska funkcija, moguće uključiti/isključiti u postavkama aplikacije
 • ukoliko se šifra liječnika preuzima na gore opisan način, jedna od osoba po DTP stavkama računa mora biti liječnik koji je zaveden kao „liječnik liječio“
 • u pregled povijesti prijema ubačena nova polja
 • ispis države partnera na računima i predračunima ukoliko partner nije iz hrvatske
 • dorada polja „osoba obračun“ prilikom storniranja računa
 • neobavezna šifra „ustanova uputio“ za kategoriju računa – hzzo skupni račun

9.11.2015., v6.7.11

 • dorada vezana za snimanje ortopedskih nalaza – nalaz se ne može početi pisati dok nisu snimljene generalije nalaza, automatski snimanje povijesti nalaza (svatko snimanje) uzmogućnost preuzimanja teksta iz svakog snimanja nalaza
 • dodatne provjere prilikom snimanja oftalmoloških nalaza uz „prisilno“ snimanje ukoliko nije prekinuta veza s bazom
 • prilikom preuzimanja podataka iz ranijih oftalmoloških pregleda onemogućeno dvostruko snimanje nalaza koji je aktivan s nepripadajućim datumom
 • sve greške vezane uz „nestajanje“ nalaza dijagnosticirane se kao inicijalno nesnimanje nalaza ukoliko dođe do prekida s bazom podataka, svaki radnja rezultira porukom da li je nešto uspješno snimljeno ili nije (donji desni kut ekrana) – obratiti pažnju na poruke

4.11.2015., v6.7.10

 • Pregled HZZO pretraga s podacima pacijenata prema obrascu HZZO izvjestaja
 • Novi izvještaj otvara se preko padajućeg izbornika Izvještaji à Promet po uslugama … à … prema HZZO-u u razdoblju po datumu usluge – s podacima pacijenata

28.10.2015., v6.7.9

 • evidencija svih osoba koje sudjeluju u obradi pacijenta (tehničar, sestra, inženjer, fizioterapeut, liječnik,….) prilikom snimanja pretraga (razduživanje) za sve DTP postupke (HZZO računi)
 • evidencija svih osoba koje sudjeluju u obradi pacijenta (tehničar, sestra, inženjer, fizioterapeut, liječnik,….) prilikom snimanja računa uz mogućnost preuzimanja definiranih osoba iz pretraga, za sve DTP postupke (HZZO računi)
 • prema gore navedenim funkcijama novi slog računa prema HZZO-u

15.10.2015., v6.7.8

 • Pregled statistike disketa u razdoblju s pripadajućim postupcima i materijalima
 • Novi izvještaj otvara se preko padajućeg izbornika Izvještaji –> Lista računa –> Detaljan pregled po disketama

1.10.2015., 6.7.7.

 • unos novih termina po poljima podataka pacijenta (ime, prezime, telefon, gsm, e-mail) koji se po dolasku samo nadopunjuju u podacima pacijenta s preostalim podacima
 • omogućeno povezivanje soba (ordinacija) s radiološkim radilištima i zdravstvenih postupaka s radiološkim postupcima kako bi isti bili automatski popunjeni prilikom unosa uputa prijema
 • mogućnost unosa radnog vremena prema fiskalizaciji s opisom (npr. „radno vrijeme od do i prema dogovoru s pacijentima“)

24.9.2015., v6.7.4

 • dozvoljeno uređivanje samo onih pretraga u nalazu koje su dio otvorenog nalaza – onemogućeno presnimavanje („nestajanje“) starih nalaza
 • dorada preuzimanja postupaka preko odabira u statistikama po prijemima i upućivanjima
 • kreiranje potpunih tablica operacijskih programa (mrena i laser) iz aplikacije te ispis istih prema ranije utvrđenim pravilima

22.9.2015., v6.7.3

 • u izvještaj prometa prema DTP stavkama dodana razrada prema kategorijama računa
 • novi izvještaji – promet prema materijalima (vezano za promet prema DTP stavkama)
 • pretraživanje računa po stavkama uz postupke omogućeno i prema DTP stavkama
 • u HZZO kategorijama računa automatski se fokusira kartica s DTP stavkama, dok ostale kategorije automatski fokusiraju karticu s redovnim postupcima
 • dorada preuzimanja datuma u stavke računa prema datumu usluge do a ne prema datumu računa
 • dorada preuzimanja cijena DTP stavaka (ukoliko dođe do promjene cijene) prema datumu stavke a ne datumu računa – vrijedi za stavke fizikalnih terapija

24.8.2015, v6.6.14

 • prebacivanje podataka trenutnog pacijenta u newsletter bazu prema unaprijed dogovorenim ključnim riječima u dijagnozi nalaza
 • preuzimanje podataka prijašnjih nalaza u nove bez dodatnog pitanje o preuzimanju podataka

16.7.2015., v6.6.9

 • izrada nalaza za estetiku

18.6.2015., v6.5.16

 • dorada rada s eUputnicama – promjena prijave u sustav od strane CEZIH-a.
 • prilikom prve prijave ne unosi se pin, vec prilikom prve radnje s eUputnicama (dohvat/rezervacija/slanje nalaza).
 • sadašnji sustav prijave s unosom pina prilikom „logina“ prestaje s radom tijekom današnjeg dana.
 • korisnici koji nakon toga neće imati novu verziju neće moći raditi s eUputnicama

15.6.2015., v6.5.15

 • ispis pacijenata, novi ili svi, po imenu i prezimenu, odabranim postupcima i „kako ste saznali za nas“
 • dorada ispisa pacijenata po državama

o        ne prikazuju se pacijenti koji nemaju odabranu državu

o        isti pacijent s vise prijema prikazuje se samo jednom

 • dorada preuzimanja starijih pojedinih pretraga oftalmoloških nalaza u trenutni nalaz – nemogućnost dupliranja starih pretraga pod trenutni nalaz uz pitanje o potvrdi preuzimanja podataka pretrage
 • automatsko snimanje nalaza prije nego počne pisanje oftalmoloških pretraga
 • nalazi biometrije i laserskih operacija vidljivi iz bilo kojeg nalaza za istog pacijenta uz mogućnost snimanja novih ili rada na postojećim
 • pretraživanje nalaza omogućeno po svim godinama ili po trenutnoj aktivnoj godini – prema izboru korisnika
 • dorada prikaza postojećih izbornika po prijemima uz detaljniji opis i prikaz opisa prilikom označavanja stavke izbornika

08.05.2015., v6.5.13

 • dodane dvije nove stavke (ora i pentacam) u oftalmološke nalaze

07.05.2015., 6.5.13

 • dorađen izvještaj prema načinu plaćanja i nadkategorijama vezano za participacije

07.05.2015., 6.5.12

 • omogućen izvještaj pacijenata prema “Upućeni od”

16.4.2015., v6.5.5

 • dorada preuzimanja novih DTP postupaka iz pretraga u račune kada je kličina DTP postupka veća od 1

14.04.2015., v6.5.3

 • odabir podataka države pacijenta izravno u podacima pacijenta
 • nemogućnost snimanja novih pacijenata bez odabira grada i države
 • izvještaj broja pacijenata po državama u razdoblju

9.4.2015., v6.5.2

 • dorada storniranja računa s izračunom iznosa u storno (minus) računu
 • mogućnost definiranja broja stupaca (ordinacija) u dnevnom prikazu kalendara na isti način kao i visinu retka

7.4.2015., v6.5.1

 • dorada HZZO sloga prema novim pravilima fakturiranja za račune od 1.4.2015.
 • dorada preuzimanja novih DTP postupaka iz pretraga u račune

25.3.2015., v6.5.0

 • priprema za novi model fakturiranja od 1.4.2015 prema novim DTP postupcima i bez klasicnih HZZO postupaka (plava knjiga)

09.03.2015., v6.4.17

 • povezivanje postupaka s predloženim načinom plaćanja u računima

3.3.2015., v6.4.16

 • dorada prikaza povijesti po pretrazi u optici
 • dorada fokusa prozora nalaza za optiku na matične podatke pacijenta
 • prilikom odabira načina „virman“ uplata se automatski snima u kartičnu blagajnu
 • prikaz postupka za odabir u računima sortiran po abecedi

26.2.2015., v6.4.14

 • mogućnost brisanja termina iz centralnog sustava (eNaručivanje) uz nepromijenjen termin u lokalnoj aplikaciji – vezano za korisnička prava
 • kontrola šifre liječnika specijaliste u računima bez obzira na način prijema – ako je šifra unesena, mora biti ispravna
 • provjera šifre liječnika specijaliste pri provjeri ispravnosti sloga diskete
 • neobavezan unos MBO pacijenta u terminu za eNaručivanje ukoliko država osiguranja nije Hrvatska
 • provjera datuma upućivanja u računima – mora biti manji od datuma početka usluge

25.2.2015., v6.4.13

 • u nalazima za optiku uklonjen prikaz komentara iz povijesti anamneze
 • dorada prikaza polja s.c. pod pretragom „Visus“ (OS) u ispisu nalaza

25.02.2015., v6.4.12

 • kreiranje recepta za leće uz mogućnost slanja recepta e-mailom

19.2.2015., v6.4.10

 • uklonjena obaveza unosa MBO pacijenta u termin ukoliko drzava osiguranja nije Hrvatska
 • pri evidenciji dolaska pacijenta, ukoliko se radi o centralno narucenom terminu, automatska evidencija drzave osiguranja

16.2.2015., v6.4.8

 • obavezan unos spola i datuma rodjenja pacijenta pri izradi brzih racuna

10.2.2015., v6.4.6

 • povezane sobe s djelatnostima, sve osim soba: Min. invazivni zahvati, Bolnički smještaj i Ostalo jer su nam nepoznate djelatnosti za navedene sobe, Matiji pokazano povezivanja soba i djelatnosti
 • omogućeni izvještaji po djelatnostima, dijagnozama, spolu i dobi preko padajućih izbornika: „Izvještaji –> Izvještaj (HZJZ) po skupinama dijagnoza –> Po nalazima –> Osnovno šifriranje – po djelatnostima“ i „Izvještaji –> Izvještaj (HZJZ) po skupinama dijagnoza –> Po nalazima –> Dodatno šifriranje – po djelatnostima“

3.2.2015., v6.4.5

 • nova licencna datoteka od strane HZZO za pristup CEZIH funkcijama (eUputnice)
 • dorada snimanja nalaza, onemogućeno dvostruko snimanje
 • dorada otvaranja prozora za novi unos pretraga i računa
 • definiranje boja za pojedine sobe (ordinacije) vezano na korisnička prava

21.01.2015., v6.4.3

 • ispis pacijenata po „upućen od“ u razdoblju prema obavljenim (naplaćenim) postupcima

29.12.2014., v6.4.0

 • Dorada prijave i dohvata uputnica iz novog sustava CEZIH-a (eUputnice)

23.12.2014., v6.3.1

 • Rad s novim eUputnicama („new middleware“ od strane CEZIH-a), rad u samoj aplikaciji ostaje isti kao i do sada
 • Dorada dodjeljivanja novih brojeva pretraga i nalaza
 • Upozorenje prilikom snimanja termina u neaktivne sobe uz potrebnu potvrdu snimanja
 • Mogućnost otvaranja termina iz pretraživanja rasporeda (moguće otvoriti termin iz neaktivne sobe)

17.12.2014., v6.3.0

 • ispis podataka pacijenta i leća (ime i prezime, godište, telefon, e-mail, leće i vrsta leća) po odabiru razdoblja nalaza
 • iz stare baze izvučeni identični podaci u excel

2.12.2014., v6.2.6

 • dorada izračuna cijena postupaka s popustima prilikom preuzimanja u skupne račune
 • automatsko popunjavanje prozora uputa prijema (postupak, soba, vrijeme od-do) ukoliko se prijem radi iz termina rasporeda
 • dorada ispisa svih računa s novim zaglavljem i podnožjem
 • automatsko evidentiranje uplata prilikom snimanja računa, bez prikaza prozora za potvrđivanje uplata, prozor uplata pojavljuje se samo kada se radi o načinu plaćanja „ostalo“
 • prilikom ispisa računa starijih od 1.1.2013. ne prikazuju se polja vezana za fiskalizaciju

27.11.2014., v6.2.5

 • razrada statistike po DTP postupcima – svi računi, svi hzzo računi, svi hzzo računi bez zzr, svi zzr računi, svi računi bez hzzo

27.11.2014., 6.2.4

 • automatsko snimanje/fiskalizacija računa bez dodatnih pitanja provjere, uz popunjen prozor za evidenciju uplata sa svim podacima

25.11.2014., v6.2.3

 • prilikom storniranja računa odabir s kojim načinom plaćanja i u kojoj blagajni se radi poništavajući (minus) račun
 • dorada ispisa prometa blagajne i ispisa prema načinu plaćanja u razdoblju – usporedno prikazivanje s i bez storniranih računa, prikazivanje virmanskih računa i bez evidentirane uplate, storno računi prikazani u iznosu od nula kuna uz objašnjenje s punim iznosima računa

24.11.2014., v6.2.3

 • optimizacija obrade podataka računa prije fiskalizacije

18.11.2014., v6.2.2

 • pripremljen novi način rada s „upućeni od“ u prijemima
 • dorada prikaza imena sobe (ordinacije) – prikazuje se ime sobe + ime iz eNaručivanja u rasporedu, aktivnoj listi, prijemu, pretragama i nalazima

11.11.2014, v6.2.1

 • nakon snimanja/fiskalizacije računa, automatsko otvaranje prozora za evidenciju uplate s popunjenim datumom, načinom plaćanja i iznosom, te treba samo odabrati blagajnu
 • automatsko osvježavanje kataloga računa na svim računalima svaku 1 minutu
 • ukoliko se mijenja postojeća uplata, ne kreira se dodatna uplatnica već se osvježi postojeća
 • prilikom pisanja ortopedskih nalaza, automatsko snimanje nalaza svakih 10 sekundi – snimanje započinje tek kada se tekst nalaza počne pisati

29.10.2014., v6.2.0

 • dorada rada s termina u smjeru Poliklinika –> Narucivanje
 • dorada slanja podataka računa preko XML-a – iznosi uplata storniranih računa prikazuju se u apsolutnom iznosu

6.10.2014., v6.1.25

 • dodatna dorada/provjera brojeva računa pri snimanju novih računa

1.10.2014., v6.1.24

 • info linija o ovršnom zakonu automatski se odabire prilikom promjene kategorije računa na „osobni“ te prilikom storniranja starijih računa s novokreiranim iza storniranja ukoliko se radi o osobnom računu
 • dodatna provjera i numeracija racuna prilikom storniranja racuna iz prijasnjih godina

15.9.2014., v6.1.20

 • rad s internim uputnicama

8.9.2014., v6.1.19

 • umetnuta nova info linija u bazu s mogućnošću odabira u računima, sa sljedećim tekstom: „Sukladno odredbi čl. 31. st. 3. Ovršnog zakona  u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (NN 93/14).“
 • u osobnim kategorijama računa (osobni i pdv osobni) navedena info linija se automatski odabire kod kreiranja novih računa, te se ispisuje samo na osobnim računima

1.9.2014., v6.1.16

 • novi slog diskete za HZZO-u

28.8.2014., v6.1.14

 • automatsko snimanje pretrage prilikom snimanja nalaza ukoliko pretraga nije ranije snimljena
 • dodatne provjere prilikom evidencije obavljenog postupka pri kreiranju nalaza

21.7.2014., v6.1.10

 • proširen stupac prikaza povijesti u prozoru nalaza
 • u prikazu povijesti nalaza za optiku omogućen prikaz podataka anamneze i keratometrije
 • vizus u skijaskopiji u formatu 1,0 a ne 1,00
 • dorada evidencije obavljenih postupaka po liječnicima u nalazu
 • dorada izvještaja obavljenih postupaka po nalazima i liječnicima

3.7.2014., v6.1.8

 • kartice pacijenata (tipovi kartica, definiranje postupaka i popusta, definiranje kartica po pacijentima, slanje obavijesti putem e-maila iz aplikacije “Poliklinika”)

9.6.2014., v6.1.6

 • omogućen ispis prikazanih postupaka u katalogu zdravstvenih postupaka s cijenama preko trake s alatima iznad kataloga
 • u ispisu preko padajućeg izbornika „Izvještaji –> Lista postupaka po kategorijama“ dodane cijene uz šifru i naziv postupka

3.6.2014., v6.1.4

 • dorada izvještaja za gradske popuste

19.5.2014., v6.1.1

 • mogućnost odabira sobe u definiranju radnog vremena po tjednu za svaki dan posebno
 • mogućnost brze korekcije definiranog radnog vremena za pojedini dan

1.4.2014., v6.0.24

 • novi HZZO slog u primjeni od 1.4.2014.
 • neobavezan odabir oznake upućivanja ako se radi o internoj uputnici, te evidencijskom broju hitnog prijema
 •  pri kreiranju računa iz predračuna automatsko preuzimanje popusta
 • korekcija provjere ispravnosti polja za očni tlak s cijelih brojeva na 0,5 razlike
 • u pretraživanju nalaza dodana mogućnost otvaranja povijesti nalaza pacijenta preko brzog izbornika (desni klik) na zapis u tablici
 • omogućen i dorađen izvještaj po dijagnozama/spolu/dobi za HZJZ

31.3.2014., v6.0.23

 • kategorizacija nalaza s određenim datumom
 • nove kategorije nalaza
 • svaka kategorija nalaza ima svoj ispis – podaci zaglavlja

27.3.2014., v6.0.22

 • rad s novim normativa po DTP postupcima u stavkama pretraga (razduživanje pretraga)

13.3.2014., v6.0.19

 • mogućnost evidentiranja starih podataka ustanove (adresa, telefon, fax) koji se preuzimaju u zaglavlja dokumenata do definiranog datuma, te nakon toga vrijede novi podaci

5.3.2014., v6.0.20

 • ispis nalaza podešen na nove memorandume
 • ispravljena greška kod snimanja/ispisa nalaza
 • ispravljen inicijalni prikaz slike za očnu pozadinu ukoliko nije označen ispis slike
 • mogućnost prikaza povijesti (kao tekst) vise pacijenta odjednom
 • mogućnost definiranja inicijalnog prikaza tablice nalaza filtrirane po prijavljenom korisniku, definirano za svakog korisnika posebno
 • redoslijed polja u terapijama u nalazu – moguće dodavati terapiju za terapijom
 • prilikom automatskog unosa teksta kontrole preko definiranih pojmova dodaje se i tekst „Po potrebi ranije.“
 • mogućnost preuzimanja dijagnoza i podataka za ordinirano leće iz starijih nalaza
 • ograničavanje vrijednosti u pojedinim poljima nalaza uz obavijesti te potvrdu prije snimanja ukoliko vrijednosti u poljima

28.2.2014., v6.0.18

 • nove verzije CEZIH komponenata (vrijedi od 1.3.2014.)
 • nova licencna CEZIH datoteka (vrijedi od 1.3.2014.)

19.2.2014., v6.0.16.

 • Izvještaj pregleda postupaka za pojedinog liječnika po pacijentima (padajući izbornik Izvještaji –> Računi po stavkama –> Postupci po liječniku i pacijentima)
 • U prikazu prijema, nalaza i pretraga za koje ne postoji račun prikazani i prijemi koji su stornirani ali imaju nestornirani nalaz ili pretragu
 • Nemogućnost storniranja prijema ako postoji nestornirani nalaz ili pretraga
 • Dorada izrade skupnih računa
 • Deaktivirana (sakrivena) stara kategorija skupnih računa
 • Dorada slijednosti brojeva računa

27.1.2014., v6.0.11.

 • Pregled usporednih podataka po mjesecima i godinama za:

1. Sveukupni promet

2. Virmanski (partnerski) promet

3. Ostali promet

4. Broj obrađenih pacijenata

 • Omogućeno snimanje samo tečaja u već snimljenom računu
 • Mogućnost odabira valute (EUR, USD)
 • Mogućnost unosa fiksnog iznosa za plaćanja u stranim valutama umjesto kroz izračun na temelju unesenog tečaja
 • Unos neradnih dana po sobama (ordinacijama)
 • Filtriranje kataloga nalaza po prijavljenom korisniku – definirano generalnim postavkama kao i postavkama na razini korisnika
 • Promet partnera u razdoblju po računima – ispis
 • Rad sa skupnim računima
 • dorada ispisa pretrage „visus“ ukoliko je pretraga radjena samo na jednom oku

2.1.2014., v6.0.5.

 • Snimanje povijesti promjena predloška nalaza uz mogućnost pregleda i povratka snimljenih promjena
 • Novi izvještaji po liječnicima, odjelima, prijemima, uz doradu svih ostalih izvještaja po računima, u privitku se nalazi slika izbornika s novim i dorađenim izvještajima
 • Prikaz svih termina za pacijenta u rasporedu (gumb „Pregled svih termina odabranog pacijenta“ u prozoru termina)
 • Mogućnost trajnosti nalaza, definirano postavkama, nakon isteka, nalaz moguće promijeniti samo uz unesenu zaporku za promjenu nalaza
 • Svako snimanje termina rasporeda zapisuje povijest snimanja uz mogućnost pregleda svake promijene

20.12.2013., v6.0.4.

 • ispis svih nalaza pacijenta iz kartona pacijenata u jedan ispis (prikladno za izvoz svih nalaza pacijenta u pdf)
 • pregled povijesti pacijenta po stavkama računa s uključenim iznosima – kartica pacijenta
 • nemogućnost snimanja pretrage ako nije unesen niti jedan postupak u stavke
 • uklonjeno upozorenje o vezanim terminima pri brisanju termina u rasporedu ako ne postoji vezani termin
 • grafički prikaz sveukupnog prometu u razdoblju prikazan u stupčastom grafu po mjesecima
 • korekcija povlačenja količine postupka iz pretrage u račun ukoliko se radi o količini na decimale, npr. 0,5, 1,5
 • uključen izvještaj po dijagnozama iz nalaza, razrada po skupinama dijagnoza, spolu i dobi
 • nemogućnost snimanja nalaza bez unosa MKB dijagnoze
 • nemogućnost snimanja nalaza s praznim tekstom nalaza
 • prilikom prijave u aplikaciju unaprijed učitani predložak nalaza je prazan, ukoliko se postavi neki predložak kao zadani, on traje sve dok je osoba prijavljena u aplikaciju, ponovnom prijavom u aplikaciju, predložak je u startu prazan
 • evidencija da li je prijem kreiran kao osobni ili partnerski, ako je partnerski, obavezan odabir partnera
 • u izvještaju „prijemi i nalazi“ bez računa, prikaz stavaka pretraga (ako su evidentirane) za koje ne postoji račun
 • prilikom izrade računa, za svaku stavku potreban odabir liječnika i odjela kojoj stavka pripada
 • mogućnost označavanja koje osobe ce se pojavljivati u odabiru stavaka računa a koje ne
 • prilikom storniranja računa, storno račun (minus) ima novi broj i datum na dan kada je storniran
 • u izvještaju prometa blagajne stavljen prikaz naziva partnera
 • popusti uključeni u stavke računa

25.11.2013., v6.0.0

 • ispis pacijenata po partnerima u razdoblju s podacima nalaza/pretrage (datum i zatraženi postupak)
 • dorada storniranja računa
 • dorada rada s internim uputnicama
 • nemogućnost dohvata eUputnice ukoliko MBO pacijenta nije ispravan
 • nemogućnost slanja nalaza na CEZIH ukoliko dijagnoza nije ispravna
 • novi rad s uplatama – uplata se automatski stornira sa storniranim računom (kreira se uplata u minusu) te je u novokreiranom računu također obavezna evidencija uplata u punom iznosu, nakon evidencije uplate i zatvaranja prozora računa, naknadne korekcije uplata nisu moguće, samo storno
 • provjera HZZO osiguranja kroz aplikaciju preko web HZZO provjere

25.10.2013., v5.9.6.

 • mogućnost odabira zdravstvene ustanove u koju je pacijent upućen temeljem interne uputnice (zdravstvene ustanove već unesene u bazu)

23.10.2013., v5.9.5

 • evidencija u računima radi li se o plaćanju na rate (obročno plaćanje) ili ne
 • automatski izračun popusta od 10% ukoliko se radi o neobročnom plaćanju i načinima plaćanja gotovina ili kartice
 • dodana mogućnost unosa popusta na razini stavke, u postotku ili iznosu
 • dorada preuzimanja pacijenata s aktivne liste pri izradi računa – ukoliko se račun radi preko aktivne liste, u računu ne može biti drugačiji pacijent nego sto je u prijemu (aktivnoj listi)
 • novi izvještaj po postupcima uz pregled podataka računa, padajući izbornik Izvještaji –> Postupak (količina) u razdoblju po računima
 • novi izvještaj pregleda računa prema fiskalnim podacima u razdoblju, padajući izbornik Izvještaji –> Lista računa –> Prema načinu plaćanja u razdoblju
 • u izvještaju po liječnicima iz pretraga izbačena usporedba prema ukupnim postupcima (ubrzanje kreiranja izvještaja)

24.10.2013., v5.9.1.

 • mogucnost definiranje boje u rasporedu na razini postupka koja se prikazuje ispred definirane boje za sobu
 • prikaz velikih/malih slova u ispisu u polju „kontrola“ kao sto su i unesena u nalaz

16.10.2013., v5.9.0.

 • Kreiranje internih uputnica iz uputa pacijenata s aktivne liste – jedna uputa može imati vise internih uputnica
 • Ispis internih uputnica na obrazac ili na prazan (A4) papir
 • Mogućnost podešavanja pozicija polja za ispis na obrazac
 • Mogućnost određivanja postotka popusta na razini stavki računa koji se preuzima u sve stavke
 • eOpcija popusta računa po stavkama unaprijed odabran
 • Omogućen izvoz svih ispisa bez obzira koji font se nalazi u ispisu
 • Ukoliko ispis sadrži vise od jedne stranice u prikazu ispisa na ekranu prikazuju se dvije stranice
 • Od ove verzije omogućena automatska obavijest korisnicima o novoj verziji prilikom prijave u aplikaciju, nakon sto administratori odobre novu verziju
 • Omogućen pristup izbornicima pod padajućim izbornikom „Alati“, osim samim postavkama aplikacije i brojačima dokumenata ukoliko nije korisničkim pravima drugačije određeno

18.9.2013., v5.8.66.

 • Omogućen unos šifre liječnika, u računima, koji je izdao internu uputnicu
 • Prilagodba sloga prema HZZO-u po novoj specifikaciji od 16.9.2013.
 • Mogućnost evidentiranja popusta ili u stavkama računa ili na razini cijelog računa (utrošeno 6 sati koji podliježu dodatnoj naplati, prema dogovoru na sljedećem računu za održavanje)

11.9.2013., v5.8.62.

 • Prilagodba izrade računa prema novim uputnicama izdanim od strane PZZ iza 1.9.2013. (datum upućivanja i nove oznake upućivanja)
 • Prilagodba sloga prema HZZO-u po novoj specifikaciji
 • Prikaz dodatnog prozora s podacima za fiskalizaciju prije same fiskalizacije računa

4.9.2013., v5.8.57.

 • dodatna optimizacija rada s nalazima
 • korigiran potpis doktora na nalazima
 • dorada ispisa nalaza – pomaknut ispis prema gore, smanjen prored ispod slika prednjeg očnog segmenta i očne pozadine, u polju pahimetrija pozitivne vrijednosti ispisuju se s predznakom plus (+), u polju kontrola, ukoliko prva riječ nije „kontrola“, riječ „Kontrola“ ispisuje se automatski kao prva
 • dodana mogućnost preuzimanja podataka iz stare baze te spajanje podataka iz stare baze odabranom pacijentu u novoj bazi u prozoru prikaza postojećih pacijenata po imenu i prezimenu
 • prikaz kalendara samo za trenutni i naredni mjesec u rasporedu kako bi bilo vise mjesta za prikaz radnih vremena liječnika – regulirano lokalnim postavkama računala – nakon instalacije možemo se čuti kako bi Vam pokazali uključivanje navedene opcije.
 • Prilagodba izrade računa prema novim uputnicama izdanim od strane PZZ iza 1.9.2013. (datum upućivanja i nove oznake upućivanja)
 • Prilagodba sloga prema HZZO-u po novoj specifikaciji

2.9.2013., v5.8.56.

 • Omogućeno dodavanje dodanih normativa s obračunom cijena na DTP račune
 • Postavljena posebna korisnička prava za pristup analizama podataka
 • Automatska evidencija „Banke 2“ po kategorijama računa za koje je navedeno svojstvo označeno
 • Dorada korisničkih prava za rad s rasporedom
 • Odabir kategorije kod ispisa liste računa – grupirano
 • Detaljna lista prijema u razdoblju
 • Odabir postupaka računa s PDV-om uklonjen s glavnog izbornika izvještaja te stavljen u standardan prozor ispisa po postupcima računa
 • Omogućeno definiranje radnog vremena prema fiskalizaciji od određenog datuma

22.8.2013., v5.8.52.

 • prikaz svih pacijenata (ne samo 1000) u katalogu pacijenata – definirano korisničkim pravom (PrikaziSvePacijente)
 • omogućena deaktivacija organizacijskih jedinica
 • dorađena prava korisnicima koji nemaju prava na kataloge, izvještaje, postavke, grafikone, analize
 • u izvještaju „Prijemi i nalazi bez računa“ dodan stupac „Način prijema“ uz stupac „Napomena“
 • H osiguranici koji imaju naše osiguranje ili su iz EU (nemaju bolesnički listi) imaju aktivnost A6900770, vrijedi za račune od 1.7.2013.
 • Izvještaj „Lista pacijenata s e-mail adresom“
 • pretraživanje pacijenata po OIB-u
 • nova CEZIH licenca za spajanje na CEZIH, stara prestaje s radom 31.8.2013, nakon toga računala koja nemaju novu licencu a rade s CEZIH-om, neće moći raditi s eUputnicama
 • dodan OIB u ispis predračuna
 • dodane datoteke ispisa za statistiku po prijemima

24.7.2013., v5.8.46.

 • pretraživanje računa po fiskalnom broju
 • ispis korisničkih prava – svi, aktivni, neaktivni

23.7.2013., v5.8.45

 • raspoređeni postupci u grupe prema zadnjem cjeniku
 • povezivanje soba (ordinacija) i postupaka
 • prema povezanim postupcima, odabir postupaka pri izradi računa

22.7.2013., v5.8.44.

 • prikaz načina prijema u katalogu prijema (potrebno resetirati prikaz)
 • u katalogu prijema dodano pretraživanje po načinu prijema
 • u izvještajima po prijemima umjesto klasične napomena prikazuje se način prijema
 • izvještaj prikaza korisničkih prava (omogućen samo korisnicima koji imaju prava rada s podacima korisnika)

15.7.2013., v5.8.41.

 • mogućnost deaktivacije kategorija računa (ne prikazuju se u listi za odabir u prozoru računa)
 • dorada ispisa računa:   – proširena polja za naziv pacijenta/partnera

– dodano polje narudžbe u ispis osobnih računa

– dodana polja popusta u ispis bolničkih računa

 • dorada ispisa statistike po DTP postupcima, prikaz umanjenih cijena ako je jedna DTP stavka s količinom većom od 1
 • dodan prikaz postupaka po organizacijskim jedinicama u izvještajima liste postupaka po računima, organizacijske jedinice se prikazuju samo ako se postupak nalazi u vise organizacijskih jedinica
 • u listama postupaka po računima uračunat i popust ukoliko se isti nalazi u računima
 • u podacima pacijenta uklonjeno dodatno označavanje MBO polja zdravstvene iskaznice i dodatno označavanje sudjelovanja/oslobađanja u troškovima
 • mogućnost odabira dodatne, fiksne napomene u prijemima pacijenata
 • statistika učinka liječnika prikazuje samo aktivne liječnike za odabir
 • mogućnost odabira svih osoba koje su kreirale prijeme na jedan klik prilikom prikaza statistike
 • lista za odabir stavaka „upućen od“ u prijemima počišćena od duplih unosa
 • izbačeni stornirani prijemi iz statistika po prijemima

19.6.2013., v5.8.18.

 • ispravak greške kod definiranja radnog vremena za liječnike
 • povećana polja u prozoru nalaza za upis prednjeg očnog segmenta i očne pozadine
 • dorada dizajna ispisa nalaza (prilagođeno zaglavlje nalaza ispisu na nove memorandume, dodatni razmak ispod slika krugova na nalazu)
 • postavljene nove verzije kontrola u radu s nalazima

27.5.2013., v5.8.9.

 • dorađen redoslijed polja u prijemima i pacijentima na tipke tab/enter
 • prikaz originalnog broja računa u ispisima ako je račun novokreirani iza storna
 • mogućnost evidencije obročnog plaćanja za račune ugovornih partnera
 •  prijenos podataka preko XML-a (za račune s obročnim plaćanjem) na način upisivanja ukupnog iznosa računa, dok je datum dospijeća jednak datumu dospijeća a zadnje rate
 • ispisi ukupnih suma količine i iznosa računa i prijema po osobama koje su ih kreirale

22.5.2013., v5.8.5

 • dorada snimanja računa, ako ništa nije promijenjeno ili se račun samo ispisuje, račun se ne snima ponovno
 • u prozoru prijema dorađen redoslijed polja na „enter“
 • dorađen izračun, i učitavanje DTP cijena po datumima računa
 • prije fiskalizacije, stavljena u bazu provjera (uz provjeru u aplikaciji) načina plaćanja računa

17.05.2013., v5.8.0.

 • dorada snimanja povijesti računa – ako nije ništa izmijenjeno na računu, ne zapisuje se povijest promjena
 • dorada ispisa (dodane količine u broju računa) „Realizacija računa po kreiranju (osobama)“
 • novi ispis – padajući izbornik Izvještaji –> Statistika po prijemima –> Realizacija prijema po kreiranju (osobama)
 • dorada ispisa „Ukupan promet po DTP-u u razdoblju“
 • dorada slanja nalaza na CEZIH

13.05.2013., v5.7.13.

 • dodatna provjera fiskalizacije prema nazivu načina plaćanja
 • definiranje radnog vremena za sobe (ordinacije), te pretraživanje slobodnih termina prema navedenim parametrima
 • dorada ispisa nalaza – potpis liječnika uz šifru i specijalnost, dodatni tekst za lijekove na dnu nalaza (definirano prikazivanje po obavljenom postupku u nalazima)

08.05.2013., v5.7.10.

 • dorada rezerviranja CEZIH uputnica i slanja nalaza na CEZIH

26.04.2013., v5.7.5.

 • dorada slanja nalaza na CEZIH

23.04.2013., v5.7.3.

 • dorada prava za ispis tuđih nalaza – ispis nalaza samo ispisuje nalaz, promjena i snimanje nalaza nisu moguće, te se ispis ne upisuje u povijest promjene nalaza
 • dorada CEZIH izbornika u nalazima (onemogućeni izbornici prema prije obavljenim radnjama) kod storniranja računa izbačeno pitanje za snimanje storniranog računa prije nego se zatvori (račun je automatski snimljen)
 • postrožena prava za rad s terminima rasporeda korisnika koji mogu samo pregledavati raspored
 • snimanje povijesti svih promjena (ne samo prve i zadnje) kataloga/dokumenata – pacijenti, računi, prijemi, pretrage, raspored, raspored za fizikalnu
 • pristup pregledu pojedinog snimanja povijesti dokumenta vezan na korisnička prava
 • nemogućnost utjecaja na zapisivanje i promjene povijesti snimanja

17.04.2013., v5.7.1.

 • nemogućnost snimanja promjena računa nakon sto je račun fiskaliziran uz poruku da se račun može jedino stornirati
 • snimanje povijesti svih promjena unutar sljedećih kataloga/dokumenata: pacijenti, predračuni, pretrage, prijemi, upute, računi (tko, kada, sto), od prije ista snimanja i u terminima rasporeda i nalazima, pristup povijesti snimanja jedino na zahtjev

16.04.2013., v5.7.0.

 • mogućnost pretraživanja računa po stavkama (postupcima) računa
 • mogućnost pretraživanja prijema po zatraženoj pretrazi ili uputama
 • dodatna optimizacija rada s prozorom nalaza zbog povremenog blokiranja rada kod liječnika
 • bez obzira na način plaćanja i kategoriju računa, račun uvijek dobiva ZKI broj, a ako je fiskaliziran pridoda se JIR broj
 • statistika nedolaska na fizikalne terapije umjesto prikazivanja vremena početka/kraja terapije prikazuje datum početka/kraja ciklusa terapija
 • prijenos dodatnih dopunskih osiguranja putem XML-a na način neprenošenja participacija i uplata (prema dogovoru)
 • u statistikama – spisak računa u razdoblju grupirano i spisak računa u razdoblju dodan stupac dodatnog dopunskog koji prikazuje iznos participacije kao dodatno dopunsko ako pacijent ima evidentirano dodatno dopunsko uz napomenu o kojem dodatnom dopunskom se radi

09.04.2013., v5.6.8.

 • dorada prikazivanja termina s dvotockama u podacima pacijenta
 • dodatna dorada vezana za punjenje memorije i povremeno blokiranje rad

28.03.2013., v5.5.7.

 • „default“ info linije za račune u postavkama prebačene na razinu baze a ne na razinu pojedinog računala, info linije u postavkama već odabrane u svim bazama
 • optimiziran (ubrzano učitavanje rasporeda, dorada pretraživanja, dorada prikaza termina) rad s rasporedom za fizikalnu

27.03.2013., v5.5.6.

 • Kod fiskaliziranja računa, ukoliko fiskalizacija nije prošla, račun dobiva samo ZKI i pod JIR se ispisuje sljedeći info: „Račun nije fiskaliziran iz tehničkih razloga. Račun će biti fiskaliziran u roku od 48 sati.”
 • Dorada dodavanja novog dana u postojeći ciklus termina u rasporedu fizikalne
 • Dorada formiranja svih „=“ polja u nalazima (nosi naočale, nosi leće, ordinirano naočale, ordinirano lece, visus

26.03.2013., v5.5.4.

 • dorada prikaza liste predračuna prema odabiru godine pri izradi računa iz predračuna
 • dorada snimanja sudjelovanja/oslobađanja participacije u podacima pacijenta
 • dorada kreiranja pdf datoteke iz sloga računa

22.03.2013., v5.5.1.

 • Omogućena deaktivacija tipa termina (prikazi vrijeme kao), deaktivirani tipovi se ne prikazuju u listi za odabir pri kreiranju novog termina
 • Sakrivanje odabira posebne boje za pojedinačni termin (regulirano postavkama)
 • Dorada prikaza boja termina u rasporedu

22.03.2013., v.5.5.0.

 • prilikom rada s nalazima dodatno „čišćenje“ memorije prilikom zatvaranja prozora nalaza
 • dorada ispisa napomene u „ordinirano naočale“
 • pomaknuto polje „PD“ u „ordinirano naocale
 • dorada prikaza polja „=“ u „nosi naočale“, „ordinirano naočale“ i „visus“ (prikaz na dvije decimale ako je takav unos, ili bez decimala ako je cjelobrojni unos)
 • gumb za unos dijagnoze za oba oka stavljen ispred gumba za unos dijagnoze za desno/lijevo oko

21.03.2013., v5.5.0.

 • pri unosu novog termina u raspored (standardni i za fizikalnu) u listi soba se ne prikazuju neaktivne sobe
 • prilikom rada s e-uputnicama i nalazima dodatno „čišćenje“ memorije prilikom kraja određene radnje (dohvata, rezervacije, zatvaranja nalaza)
 • zamijenjene/izbačene kontrole koje su uzrokovale „rušenje“ aplikacije

01.03.2013., v5.4.0.

 • dorada slanja nalaza u CEZIH
 • dorada redoslijeda stupaca za skupne HZZO račune za preventivne preglede
 • dorada rada s dopunskim računima ako dopunsko nije od HZZO-a, ukoliko postoji unesen broj dopunskog u podacima pacijenta, te odabrano neko drugo dopunsko (npr. CROATIA OS.) u računima se ne obračunava dopunsko prema HZZO-u
 • dorada izvoza skupnog HZZO računa iz diskete u pdf
 • ubrzano otvaranje prikaza rasporeda – i standardnog i za fizikalnu

11.03.2013., v5.3.30

 • u katalogu liječnika omogućeno povezivanje liječnika s profitnim centrom
 • omogućen odabir liječnika za svaku stavku pretrage zasebno, i dalje se odabire glavni liječnik na isti način koji se automatski „povlači“ i u stavke, ukoliko se za neku stavku razlikuje liječnik, moguće je promijeniti liječnika u samoj stavci pretrage
 • u statistici po liječnicima, u odabiru osoba prikazuju se samo liječnici
 • u statistici po načinu plaćanja ukupno prikazane samo sume po načinima plaćanja, bez postupaka
 • omogućeno definiranje postupaka po ordinacijama, za pojedinačni postupak ili za cijelu potkategoriju postupaka
 • pri odabiru postupaka u pretragama, filtriranje postupaka po ordinaciji, uz mogućnost pretraga svih postupaka
 • omogućena kategorizacija nalaza od odredbenog datuma
 • tri kategorije nalaza: estetska kirurgija, radiologija, običan nalaz
 • za obične nalaze obavezan odabir dijagnoza po MKB iz liste dijagnoza (odabir po šifri ili nazivu dijagnoze – hrvatski ili latinski)
 • u kartonu nalaza za pojedinog pacijenta prikaz teksta nalaza (hrvatski/engleski), omogućeno „povlačenje“ dijelova teksta iz prijašnjih nalaza u trenutni nalaz
 • uneseni liječnici s odgovarajućim titulama i specijalnostima u bazu, te dorađen ispis nalaza s navedenim podacima

28.02.2013., v5.3.24.

 • dorada aplikacije vezano uz blokiranje rada

22.02.2013., v5.3.20.

 • otklonjena greška “ActiveX component can’t create object” kod dohvata uputnica
 • omogućeno ručno dodjeljivanje fiskalnog broja za lanjske HZZO račune koji ne podliježu fiskalizaciji te imaju lanjski (original) datum a storniraju se ove godine

21.02.2013, v5.3.17.

 • dorada preuzimanja (dohvat) e-uputnica izravno iz prozora nalaza
 • ispis statistike nedolaska pacijenata na fizikalne terapije u razdoblju
 • mogućnost pregleda pacijenata u zakazanom terminu na desni klik miša u rasporedu fizikalne
 • pretraživanje termina fizikalne terapije po nedolascima
 • prikaz termina fizikalne terapije u kalendaru samo za nedolaske

19.02.2013., v5.3.15.

 • usklađenje uvjeta za prikaz podataka i po kategorijama računa i po djelatnostima ZZ
 • izrada novih „cross tab“ izvještaja po kategorijama računa i djelatnostima – prikaz sume hzzo računa u razdoblju, sveukupno, sveukupno osim ZZR i H osiguranika, samo ZZR, samo H osiguranici
 • računi i slog diskete za skupne HZZO račune za preventivne preglede, potrebno, na zahtjev, samo otvoriti kategoriju računa i DTP postupak
 • onemogućeno fiskaliziranje računa koji i datum računa i datum zadnje uplate imaju prije datuma početka rada s fiskalizacijom
 • prilikom naknadne fiskalizacije računa s datumom prije početka fiskalizacije a datumom uplate nakon početka fiskalizacije, fiskalizira se samo iznos uplate

13.02.2013., v5.3.12.

 • dorada izračuna negativnih iznosa u storniranim računima kada se radi o iznosu minimalne participacije

12.02.2013., v5.3.10.

 • dorada slanja nalaza u CEZIH
 • u XML dodani podaci računa – fiskalni broj, ZKI i JIR

11.02.2013., v5.3.7.

 • dorada rada s e-uputnicama (CEZIH-om), dohvat i slanje nalaza

07.02.2013., v5.3.0.

 • integracija novih komponenti za rad s CEZIH-om
 • dorada slanja/primanja poruka (dohvat, rezervacija, slanje nalaza)

06.02.2013., v5.2.13.

 • dorada ispisa računa koji ne prikazuju razradu po poreznim stopama niti pdv u stavkama računa
 • dorada provjere šifre ustanove u računima s obzirom da se i šifra liječnika i šifra ustanove provjeravaju po istim pravilima od strane HZZO-a, sada vise ne može proći račun sa šifrom liječnika u polju šifre ustanove

31.01.2013., v5.2.10.

 • iz prozora s prikazom nefiskaliziranih računa maknuti računi koji imaju uplatu u 2012. godini
 • ako nema nefiskaliziranih računa s danom prije, prilikom prijave u aplikaciju ne iskače prazan prozor s prikazom nefiskaliziranih računa, već samo poruka koju je potrebno potvrditi za daljnji rad
 • statistika fiskaliziranih računa u razdoblju po datumu računa (padajući izbornik Izvještaji –> Lista računa –> Spisak fiskaliziranih računa po datumu računa)
 • statistika fiskaliziranih računa u razdoblju po datumu uplate (padajući izbornik Izvještaji –> Lista računa –> Spisak fiskaliziranih računa po datumu uplate)

31.01.2013., v5.2.9.

 • dorada aplikacije vezano uz blokiranje rada na zatvaranje nalaza

28.01.2013., v5.2.6.

 • prikaz nefiskaliziranih računa od dana prije (i starije) prilikom prijave u aplikaciju, vezano uz korisnička prava
 • mogućnost deaktiviranja fizikalnih terapija kako se ne bi prikazivale u rasporedu za fizikalnu
 • omogućen odabir pokretanja nadogradnje iz same aplikacije iz unaprijed definirane mape (ili odabir) – (putanja datoteke je vec unesena na svim lokacijama
 • dodatna provjera učitavanja/snimanja stavaka u postojećim računima

25.01.2013., v5.2.3.

 • spojeni dupli pacijenti u novoj bazi
 • prateći list za leće okrenut tako da sve bude u istom smjeru kao i recept
 • korigirano krivo povuceni podaci pacijenta

23.01.2013., v5.2.1.

 • ispravak brisanja stavaka iz računa
 • pregled nefiskaliziranih računa u razdoblju s mogućnošću fiskaliziranja svih računa odjednom

17.01.2013., v5.2.0

 • mogućnost zaključivanja obrade vise pacijenata iz aktivne liste (višestruki odabir uz pomoć ctrl ili shift tipke)
 • dorada ispisa obračuna PDV-a po računu
 • dorada izračuna storno računa u slučaju vise dtp stavaka od kojih se jedna ili vise obračunava 50% manje

10.01.2013., v5.1.5.

 • dorada ispisa računa s obzirom na prikaz PDV-a u stavkama i ukupno
 • dorada slanja računa na fiskalizaciju – omogućeno slanje starijih računa ako je nova uplata s trenutnim podacima uplate
 • dorada slanja računa na fiskalizaciju koji su storno HZZO računa i imaju participaciju u minusu

07.01.2013., v5.1.4

 • dorada podataka za fiskalizaciju (vrijeme, iznosi)
 • dorada storniranja (izračun iznosa s obzirom na negativni predznak storno računa)

03.01.2013., v5.1.3

 • dorada fiskalnih brojača računa
 • ispis računa za participacije za pacijente

02.01.2013., v5.1.0.

 • rad s fiskalizacijom

14.12.2012., v5.0.36

 • dorada ispisa pretrage „gonioskopije“ na način kao i dijagnoza i terapija
 • upisivanje povijesti termina rasporeda sa svim podacima, kod svake promjene
 • napravljena statistike

13.12.2012., v5.0.36.

 • dorada provjere ispravnosti šifre ustanove koja je izdala uputnicu, provjera samo pri izradi novih računa

13.12.2012., v5.0.35

 • dorada obračuna dodatnih DTP stavaka vezano za ispis i slog diskete za HZZO
 • provjera ispravnosti šifre ustanove koja je izdala uputnicu na napustanje polja šifre i prilikom snimanja

29.11.2012., v5.0.29

 • dodane količine za leće i naočale koje su unaprijed popunjene s nulom, a ako se krenu ispunjavati polja, puni sa količinom 1
 •  dorada ispisa pretrage „visus“
 • dijagnoze i terapije na novi unos iz odabira dodaje zapise u novi red
 • prikaz odabranih dijagnoza/šifri u tablici kraj dijagnoza, brisanje šifri iz tablice na desni klik miša
 •  desni klik u tablici nalaza nudi i otvaranje povijesti nalaza kao tekst, po nalazu
 • u prozoru odabira pacijenta dodan gumb za prikaz povijesti nalaza kao tekst, po nalazu
 •  dodana mogućnost poništavanja pojedinačnih boja za termine (onaj jedan zeleni termin je imao odabranu posebnu boju za termin)

28.11.2012., v5.0.27

 • ispravak greške pri ponovnom otvaranju snimljene pretrage – krivi odabir DTP postupka, stavljena mogućnost brisanja odabranog DTP u pretragama (provjeriti pri izradi računa)

15.11.2012., v5.0.16.

 • dorada slobodnog upisa vremena početka/završetka u termine rasporeda

14.11.2012., v5.0.15

 • dorada ispisa pretrage „Visus“ prema zadnjim uputama
 • na postojećem nalazu u optici promjene korisnika ne mijenja i osobu koja je ugradila/prodala lece ili naočale
 • dorada svih procedura u nalazima i za polikliniku i za optiku vezano uz nenadano rušenje aplikacije s obzirom na provjeru svih podataka prilikom unosa/snimanja/zatvaranja prozora nalaza
 • dodano pamćenje odabrane dijagnoze u nalazima bez obzira da li je u tijeku pisanja nalaza dijagnoza dorađena (dorađena dijagnoza ostale ali se zna od koje je odabrana)
 • dorada automatskog izračuna dodatnih DTP stavaka, ako se radi o količini većoj od 1

14.11.2012., v5.0.14

 • stavljena mogućnost odabira vrste pregleda i za način prijema – nastavno liječenje, unaprijed odabran jednostavan pregled
 • postavka načina prijema koji je unaprijed odabran u novom računu dignuta na razinu baze (do sad bila na razini računala), te na svim lokacijama odabrana uputnica doktora PZZ kao unaprijed odabran način prijema u novom računu

12.11.2012., v5.0.9.

 • dorada izrade jednog računa iz vise pretraga s obzirom na novi rad s DTP stavkama
 • dorada listi s vremenom (početak/kraj) u terminima rasporeda, dorađen redoslijed

12. 11. 2012, v5.0.8

 • Dodan izvještaj – Lista računa u razdoblju

08.11.2012, v.5.0.7

 • „unesi prazan termin“ preimenovan u „pauza“
 • automatsko osvježavanje rasporeda svaku minutu na svim računalima
 • dorada rada s računima po novim slogu računa (šifra ustane koja je izdala uputnicu, vrsta pregleda)
 • dorada rada s računima po novim DTP pravilima (Ctmozga, MR kralježnice)
06.11.2012, v5.0.5
 • dorada ispisa pretrage Visus prema zadnjoj specifikaciji
 • dorada ispisa pretrage Gonioskopija (jedan red ispod drugog, kao terapije)
 • dorada prikaza povijesti za ordinirano naočale vezano za optiku
02.11.2012, v5.0.3
 • dorada proreda na ispisu nalaza
 • dodatna provjera izrade nalaza iz termina (koji termin, koji pacijent, koji nalaz)
19.10.2012, v4.7.1
 • dorada prikaza imena liječnika u radnom vremena rasporeda
 • prava na katalog liječnika (na unos novih, snimanje promjena, brisanje)
 • prava u radu s nalazima, nalaze može mijenjati samo osoba koja ih je i kreirala, ostali liječnici, ako nije nalaz njihov, mogu samo ispisati tuđi nalaz, ne i mijenjati
 • dodana mogućnost evidencije pacijent „upućen od“ u raspored i nalazi (osiguranja)
 • omogućeno isključivanje prikaza godine rođenja u ispisu nalaza iako je godina rođenja unesena
11.10.2012, v4.6.21
 • potpisi u ispisima su riješeni
 • u nalazima, polja u fokusu se automatski pomoću gore (nepotreban scroll)
 • ispis napomena za ordinirano naočale – blizina
 • pročišćeni postupci
 • riješeno brisanje terapije (lijekova)
 • riješeno snimanje pacijenata iz rasporeda
 • dodatna kontrola pri pregledu pacijenata iz stare baze (iz rasporeda, nalaza, pacijenata)
 • prikaz gumba “Nalaz” u prozoru termina ako se ne zatvara a snimljen je pacijent
 • kod otvaranja povijesti nalaza automatski otvorena povijest po nalazima
 • kod otvaranja nalaza, povijest je odmah prikazana
 • dodatna provjera pri preuzimanja podataka iz nove/stare baze
 • u terminu rasporeda omogućeno mijenjanje podataka tipkama “strelica” po izborniku korisnik i postupci
 • pri odabiru liječnika u traženju slobodnih termina prikazuje “alias” imena liječnika
 • dodan datum ispisa u prateći list za lece
14.09.2012., v 4.6.10
 • storniranje računa uz dodatni račun s negativnim iznosima
 • ispis termina u razdoblju prema pretraživanju naslova termina
 • u izvještaj usluga prema hzzo po datumu izvršenja usluge dodan stupac datuma dospijeća
19.07.2012., v 4.6.4
 • omogućeno povlačenje gotovih predložaka nalaza u engleski oblik nalaza
 • pregled podataka iz sestrinskih nalaza i početne procjene boli u kartonima pacijenata
 • omogućeno brisanje kreiranih predložaka nalaza
 • predlošci vidljivi samo osobama koje su ih kreirale (regulirano postavkama aplikacije)
 • označavanje pretrage kao plaćene omogućeno putem korisničkih prava (samo osobama koje na pultu izrađuju račune)
13.07.2012., v 4.6.3
 • unos engleskog naziva info linija i načina plaćanja za ispis računa na engleskom jeziku
 • omogućeno polje Tečaj u računu za unos tečaja € na dan (nemogućnost ispisa engleskog računa bez unosa u to polje)
 • dodan engleski ispis računa s ukupnim iznosom računa u kunama i eurima prema unesenom tečaju za svaki račun
 • dodana polja narudžbe i dodatnih podataka partnera u računima
 • dorada dizajna ispisa računa prema specifikaciji
 • u podacima partnera dodana info linija računa za tog partnera na hrvatskom i na engleskom za ispis engleskog računa
 • unos dana odgode plaćanja u podacima partnera
 • omogućen odabir pretrage iz prozora računa ukoliko je za istog pacijenta kreirano više pretraga (isti prijem na aktivnoj listi)
 • automatsko označavanje preuzete pretrage (u računu) kao plaćene, te njeno neprikazivanje prilikom kreiranja sljedećih računa za isti prijem
 • pregled prije ispisa i sam ispis engleskog računa
05.07.2012., v4.6.1
 • sestrinski nalazi
 • početne procjene boli
 • definiranje godišnjih odmora za liječnike
 • upozorenja pri izradi termina u rasporedu ako je liječniku evidentiran godišnji odmor
 • izvještaji po liječnicima, broju pacijenata, imenima pacijenata, postupcima (pojedinačno/po podkategoriji postupaka)
 • Evidentiranjem liječnika u uputama prijema automatski popunjavanje liječnika u pretragama
 • evidentiranjem prijema za radiologiju, prijenos podataka pacijenta/pretraga u drugu aplikaciju preko HL7 protokola (izbjegnut dvostruki unos pacijenata)
 • prikaz evidentiranih pretraga izravno iz računa
 • prikaz sestrinskih nalaza i početnih procjena boli iz nalaza
 • Izvještaj po liječnicima s imenom i prezimenom pacijenta, te postupcima s iznosima
08.06.2012., v4.5.2
 • dodjeljivanje datoteka nalazu s upisom datoteke u bazu, bez obzira ne ekstenziju (doc ili docx – broj znakova u pitanju, 3 ili 4)
 • upisivanje sobe (ordinacije) u sami prijem pacijenta (ne u uputu) i filtriranje aktivne liste po toj novoj sobi
 • dvojezični nalaz, pisanje nalaza na hrvatskom i na engleskom uz odvojeni ispis
 • izvoz hrvatskog i engleskog nalaza u pdf s podacima memoranduma
17.05.2012., v4.5.0
 • mogućnost unosa šifre suradne zdravstvene ustanove u računima (upute se nalaze u privitku)
 • izrada sloga diskete prema gore spomenutoj šifri (šifra se upisuje u stavke postupaka, materijala i DTP-a)
29.02.2012., v4.3.3
 • novi alati izdani od HZZO-a za rad s CEZIH-om (e-uputnice)
01.02.2012., v4.3.1
 • dorada prijenosa računa u XML datoteku – u slučaju kada se evidentira datum dospijeća diskete u hzzo i u račun se dodaje datum dospijeća HZZO, u status se upisuje „1“ ako se račun već prije nalazio u XML-u.
06.12.2011., v4.2.15
 • mogućnost evidentiranje postupka u pretragama s iznosom nula (0) kuna
01.12.2011., v4.2.12
 • u djelu aktivne liste s uputama dodan stupac “CEZIH” u kojem se pojavljuje kvačica ako je uputnica rezervirana
 • na desni klik u uputama, ako postoji rezervirana uputnica dobivamo opciju prikazivanje podataka uputnice – “Prikaži CEZIH uputnicu”
 • da bi “CEZIH” stupac postao vidljiv, potrebno je u aktivnoj listi na traci podajućeg izbornika odabrati opciju “Prikaz –> Reset layout”, te na desni klik na uputu odabrati opciju “Snimi prikaz”
 • mogućnost izrade CEZIH računa (ako je rezervirana uputnica) bez obzira da li je CEZIH aktiviran i prijavljen

22.11.2011, v4.2.8

 • dorada nove verzije sloga prema HZZO-u

09.11.2011., v4.2.4

 • ispravak upisa datume evidencije diskete u račune
 • ispravak blokade izlaska iz računa ukoliko je obvezna uplata

7.11.2011., v4.2.2

 • dorada izračuna izvještaja “promet blagajne”
 • izvještaj “promet blagajne” s ukupnim izračunom i za račune “banka 2”
 • dorada korisničkih prava vezano za mogućnost evidencije naknadnih uplata, prava su vezana za modul “Evidencija uplate” u korisničkim pravima, i dalje je onemogućeno snimanje, jedino promjenom vrijednosti kučice “dug”, račun se automatski snimi i uplata je omogućena

26.09.2011., v4.1.45

 • onemogućen ispis računa za hzzo kategorije računa, regulirano postavkama, moguće isključiti/uključiti
 • izravno kreiranje jedne PDF datoteke sa svim računima diskete (i osnovno i dopunsko) na željenu lokaciju

22.09.2011., v4.1.44

 • dorada ispisa računa koji su imali dopunsko pa je naknadno s podataka pacijenta obrisan broj dopunskog

12.09.2011., v4.1.42

 • dorada popusta na račune s PDV-om, izračun na bazi iznosa popusta, a ne postotka, ako se unosi popust u postocima, opet je sveukupni izračun na bazi iznosa popusta koji se dobije od postotka

09.09.2011., v4.1.41

 • dorada popusta na račune s PDV-om
08.09.2011., v4.1.40
 • dodan ispis “Grupirano u razdoblju SUM” u nadogradnju
 • dorada računa s dopunskim osiguranjem, brisanje dopunskog pacijentu, ne briše i dopunsko s računa ako postoji od prije
 • novi ispis – broj pacijenata po gradovima u razdoblju
 • onemogućeno bilo kakvo snimanje i promjena računa ako je račun preuzet u XML

11.05.2011., v4.1.22

 • stavljena odgovorna osoba u postavke, te se odgovorna osoba povlači na novi račun
 • u kartonima pacijenata prikaz dokumenata i podataka pacijenta vezana uz korisnička prava (podaci pacijenta, prijemi, pretrage, nalazi, računi)

02.05.2011., v4.1.18

 • dorada izvještaja liste računa po djelatnostima (odvojeni zzr)

08.04.2011., v4.1.14

 • dorada pravila osvježavanje pacijenata u prijemima (postojeći pacijenti)

07.04.2011., v4.1.13

 • blokirano “povlačenje” (drag and drop) termina u rasporedu
 • aktivnosti zdravstvene zaštite na ispisima HZZO računa
 • blokirana zamjena pacijenta u prijemima (ukoliko je jedan prijem otvoren a snimaju se podaci nekog drugog pacijenta)
 • dorada obračuna popusta na račune s PDV-om
 • u gradski definiranim popustima dodana mogućnost popusta s obzirom na godine pacijenta (uz prijašnje pravilo – jednom godišnje)

29.03.2011., v4.1.8

 • dorada izračuna popusta u računima s PDV-om
 • aktiviran novi slog diskete, u primjeni od 1. 4. 2011. (računi u povratu pod obavezno u disketi moraju imati “kvačicu” da se radi o povratu jer ce se povrat drugačije označavati u slogu)

28.03.2011., v4.1.7

 • vezivanje datuma uz postupak u stavkama računa
 • automatsku umetanje datuma postupka prema razdoblju pružanja usluge
 • mogućnost ručnog kopiranja istih postupaka dan za dan
 • jedna stavka mora biti jedan postupak (količina 1), ako ima vise istih postupaka u različitim danima, svaki mora biti posebno s različitim datumom usluge
 • u slučaju da ima vise istih postupaka u istom danu, tada količina postupka može biti vise od 1 s istim datumom
 • dorada ispisa HZZO računa s obzirom na cca 4 stranice ispisa za fizikalne terapije (50-ak stavaka postupaka), smanjeno na 2 stranice
 • dorada dnevnog izvještaja za Čakovec (gradski popusti), dodana mogućnog sveukupnog dnevnog izvještaja kao i na svim drugim lokacijama
 • uklonjene opcije u računima “sve pretrage” i “svi nalazi” kada se rade iz pretrage ili iz nalaza (povlačenje postupaka) a postoji samo jedna pretraga ili samo jedan nalaz, prikazuje se samo ta jedna opcija za pretragu ili nalaz, ukoliko ima više pretraga ili nalaza opcije “sve pretrage” i “svi nalazi” i dalje postoje

25.03.2011. v4.1.6.

 • dorada izrade računa s datumima usluge u stavkama računa + dorada sloga računa

16.03.2011., v4.1.5

 • razdvojen izvještaj računa po djelatnostima (suma) na inozemne (H) osiguranike i sve ostale
 • razdvojen izvještaj spisak računa u razdoblju (suma) na inozemne (H) osiguranike i sve ostale

07.03.2011. v4.1.4

 • izvještaj računa grupirano po djelatnostima (suma), izvještaj se nalazi u padajućem izborniku Izvještaji –> Lista računa –> Spisak računa u razdoblju po djelatnostima – grupirano – SUMA

02.03.2011. v4.1.3

 • novi slog diskete prema HZZO-u, u upotrebi od 1. 3. 2011.
 • dorada evidencije uplata novokreiranih računa nakon storniranja

20.01.2011., v4.0.4.

 • povezivanje soba s djelatnostima
 • statistika po dijagnozama razrađuje podatke i po spolovima pacijenata
 • statistika po dijagnozama i iz nalaza
 • dorada statistike po datumu računa/datumu uplate/datumu unosa uplate (vezano za računovodstvo)

12.01.2011., v4.0.3

 • ako se radi o partnerskom pdv računu a da je partner označen kao fizička osoba u preuzimanju podataka prikazuje račun kao osobni pdv račun sa šifrom 152

30.12.2010. v4.0.1.

 • ispravak prikazivanja izbornika uputa na aktivnoj listi u dogovoru s gospodinom Marijanom

27.12.2010. v4.0.0.

 • dorada evidencija uplata s obzirom na prijenos preko XML-a – i nova naknadna (prva) uplata utječe na promjenu statusa i način preuzimanja računa, vrijedi za račune i uplate kreirane nakon ove nadogradnje
 • kada je račun preuzet u računovodstvo zaključana polja i promjene dopunskog osiguranja (ima li ga račun ili ne) i postotka sudjelovanja u troškovima, a vezano za zaključavanja polja koja utječu na iznose u računu
 • ispis bolničkog računa s DTP postupcima i prikazivanjem svih iznosa u ispisu
 • dorada aplikacije vezano za rad u novoj 2011. godini, nove kontrole vezane uz bazu, optimizacija rada i olakšan prijenos iz godine u godinu

08.12.2010. v3.3.5

 • dorada izvještaja “Promet blagajne”- dorada izvještaja “Prijemi i nalazi za koje ne postoji račun”
 • mogućnost označavanja načina plaćanja koji se neće pojavljivati kao izbor plaćanja u uplatama računa (“prazan” način plaćanja u Voćarskoj i Čakovcu je već označen da se ne pojavljuju u odabiru)
 • u računu klikom na “dug” račun se automatski snimi, koliko klikova i koliko promjena svojstva polja “dug” toliko snimanja promjena računa – vise nije moguće staviti kvačicu, odgovoriti negativno na pitanje snimanja računa, a da račun nije snimljen

03. 12. 2010., v3.3.2.

 • dorada izvještaja promet blagajne u razdoblju
 • dodana i banka kod kartičnih načina plaćanja

23.11.2010., v3.3.3

 • ispravak obračuna materijala na DTP račune

23.11.2010., v3.3.2

 • dorada računa s mješovitim PDV-om (osobni, partnerski)

22.11.2010., v3.3.1

 • dorada automatskog brojača prijema
 • dorada sloga diskete (pacijenti kategorije osiguranja “H” i s bolesničkim listom/brojem putovnice imaju aktivnost A6900770)- vezano za XML – upis podatka “D” u kreiranje partnera prema zahtjevu iz računovodstva
 • mogućnost izrade PDV računa s mješovitim stavkama (npr, na jednu stavku može ići pdv, na drugu ne), prema zahtjevu i primjeru od računovodstva

11.11.2010., v3.2.2

 • mogućnost brisanja krivo unesenog članka zakona u računima
 • dorada rada s DTP-om vezanim za C16B, u takvom slučaju DTP se ne spusta u stavke nego ostaje u zaglavlju računa kao DTS skupina

12. 10. 2010., v3.2.1

 • dorade prema promjeni sloga diskete i računa

11.10.2010., v3.2.0

 • dorada sloga diskete, novi slog
 • izbačen DTP iz zaglavlja računa i iz vodećeg sloga diskete, te prebačen u stavke računa
 • pri povlačenju normativa DTP se automatski prebaci iz zaglavlja u stavke računa
 • dorada povlačenja računa u XML po datumu ažuriranja samo računa po promjenama uplata (opcija “Datumu ažuriranja” + “Samo računi po promjenama uplata”)

30.09.2010., v3.1.7

 • mogućnost “spuštanja” DTP-a iz zaglavlja računa u stavke računa s obračunom iznosa kao da je u zaglavlju računa
 • dorada sloga diskete s obzirom na dijagnoze

23.09.2010., v.3.1.5

 • Ispis količina postupaka u razdoblju sa šifrom
 • iz ispisa Količina postupaka u razdoblju izbačene dupli obračun količine ukoliko se unose duple šifre
 • Rad s nalazima na razini daktilograf – liječnik, vezano za zahtjev od 21. 09.

08.09.2010., v.3.1.0

 • novi obračun postupaka (s cijenom 0,00) ako se radi o DTP-ovima na koje se dodatno obračunavaju/neobračunavaju određeni postupci

07.09.2010., v.3.0.6

 • novi obračun materijala (s cijenom 0,00) ako se radi o DTP-ovima na koje se dodatno obračunavaju određeni materijali
 • dorada ispisa “Obračun”
 • ispis dnevnog izvješća za Čakovec ( odvojeno gradski popusti i hzzo)
 • dorada rada s nalazima (vezano za problem s Dermom, Marijan je upoznat s tim, pa bi trebalo ovu verziju staviti i na računalo koje je problematično na Dermi)

v.3.0.35

 • u mapi od 11. 08. 2010. prilikom odabira načina plaćanja u uplatama računa banka se automatski popunjava

14.07.2010., v.3.0.33

 • nove oznake u broju računa (odnosi se na oznaku računa za redovno i dopunsko osiguranje – 1 ili 2, sada je u glavnom broju računa uvijek oznaka “1”, pa makar račun imao dopunsko osiguranje, a u broju dopunskog je uvijek oznaka “2”
 • izvještaj računa s PDV-om prema zahtjevu iz računovodstva- izvještaju po prijemima “upućeni od”, generalno i detaljno- osvježavanje tablice uputa u aktivnoj listi u trenutku rada s njom

06.07.2010., v.3.0.32

 • računi (osobni, partnerski) s obračunom PDV-a, s podacima prema zahtjevu, dvije nove kategorije računa
 • pri promjeni podataka uplata u računima, nakon toga račun uvijek ima status “1”
 • kod ispisa liste računa prema datumu uplata i datumu računa dodan i parametar datum kreiranja uplate- zaključavanje stavaka računa (iznosa) ako je račun povučen u XML, osim za korisnike kojima je to dopušteno korisničkim pravima

15.06.2010., v3.0.28

 • korekcija povlačenja stavaka iz pretraga i nalaza u račune

14.06.2010., v3.0.26

 • definiranje materijala/postupaka za dodatni obračun na SKZ račune, za sve kategorije računa ili posebno za definiranu kategoriju računa
 • obračun iznosa u računima po definiranim materijalima/postupcima s obzirom na kategoriju računa
 • dorađeno napredno pretraživanje u katalogu računa

13.05.2010., v3.0.24

 • Izvještaji “Broj naručenih bodova u razdoblju” i “Broj naručenih bodova u razdoblju po terapiji”

10. 05. 2010., v3.0.23

 • mogućnost preuzimanja samo onih računa u XML koji imaju promjena u obrocima (uplatama), po datumu računa, datumu ažuriranja, rasponu broja računa,…
 • u novokreiranim računima (iza storno računa), ukoliko je iznos računa veći od originalnog iznosa, zahtjeva se evidencija razlike uplate (sve kategorije računa osim HZZO računa)
 • promjena vrijednost polja “dug” na računu automatski kod zatvaranja računa izbacuje pitanje za snimanje promjena ukoliko nisu snimljene

07.05.2010., v3.0.22

 • dorada sloga diskete prema novom pravilniku HZZO-a (nalazi se u privitku)
 • traženje snimanje računa ukoliko se mijenja vrijednost polja “Dug” u računima

27.04.2010., v3.0.21

 • obračun CT-a i MR-a po novim SKZ-ovima (HZZO računi)

15.04.2010., v3.0.18

 • U novoj verziji je ispravljen datum obračuna i povlačenje računa (primjer Vinogradska od 16.03. – 31. 03.)

14. 04. 2010., v3.0.17

 • izvještaj po datumu uplata u odnosu na datum računa (padajući izbornik Izvještaji –> Lista računa –> …po razdoblju evidentiranja uplata i datumu računa)
 • dodana nova polja u XML ra novokreirane račune iza storniranja, podaci koji je bio original račun, ispod datuma storniranja:
 • u formi novokreiranog računa piše od kojeg je računa nastao (broj i datum računa)
 • storniranje računa ne stornira i uplate- kad je račun storniran, u XML idu podaci na sljedeći način:
 • ako je originalni račun imao participaciju i evidentiranu uplatu, storno račun ima participaciju nula, nema storniranu uplatu i u novokreiranom računu participacija je nula i onemogućeno je dodavanje uplata i račun se može zatvoriti bez da se označava da je dug
 • ako je originalni račun imao participaciju, nema evidentiranu uplatu (označen kao dug), storno račun ima storno i participaciju, nema storno uplatu, novokreiranom računu je omogućeno dodavanje uplata i ne može se zatvoriti bez da nije kreirana uplata (osim ako je dug)
 • ako originalni račun nije imao participaciju, a novokreirani ima, storno račun ima participaciju nula, a novokreiranom je omogućeno dodavanje uplata i ne može se zatvoriti bez da nije kreirana uplata (osim ako je dug)

30.03.2010., v3.0.12

 • zaključana polja svih iznosa u formi računa (osim u stavkama)
 • dodatno izračunavanje svih iznosa u računu prilikom snimanja računa
 • u katalogu disketa dodani stupci “Povrat” i “KategorijaRačuna” (potrebno resetirati prikaz – padajući izbornik Prikaz –> Resetiraj prikaz ili CTRL+F12)- u podacima diskete dodan stupac kojoj kategoriji pripada račun na disketi, te koja je glavna kategorija diskete (ne odnosi se na diskete prije ove verzije)- u disketama prilikom aktiviranja opcije “Dodaj sve račune” i “Dodaj sve račune po kategorijama” stavljeno razdoblje za odabir povlačenja računa na disketu
 • kod storniranja za sve ostale račune koji nisu Hzzo i Hzzozzr novo ispostavljeni račun dobiva datum računa i datum obračuna kad je nanovo ispostavljen (dok Hzzo i Hzzozzr i dalje imaju datum računa isti koji je bio i na originalnom računu)
 • dodana oznaka u računu (automatska) koja evidentira kada je račun preuzet u XML (ne odnosi se na račune prije ove verzije)
 • do trenutka preuzimanja računa u XML nema opcije storniranja računa s kreiranjem novog računa, već samo deaktivacija dokumenta (kao sto je bilo prije novog načina storniranja), a nakon preuzimanja računa u XML nema opcije za deaktivaciju dokumenta, već samo storno s novim računom (po novom)

15.03.2010., v3.0.11

 • omogućeno povlačenje podataka računa u xml po datumu storniranja bez obzira na godinu

10.03.2010., v3.0.10

 • ispis uplata računa u određenom razdoblju

08.03.2010., v3.0.9

 • novi ispis – “Lista bodova prema razduženim pretragama”

04.03.2010., v3.0.8

 • dorada čitanja iz baze u prijemima “Upućen od stavka”

02.03.2010., v3.0.7

 • dorada snimanja i čitanja u prijemima  polja “Upućen od” i “Upućen od stavka”

02.03.2010., v3.0.6

 • omogućen export podataka diskete u MS Excel iz prozora diskete (traka s alatima , gumb između ispisa i zatvori).

26.02.2010., v3.0.5

 • mogućnost dodavanja “običnih” računa za pacijente koji se već nalaze u skupnim računima
 • u prijemima oznaka za pacijente koji su već bili u poliklinici
 • evidencija od koga je pacijent upućen prema zahtjevu (opcija se aktivira u postavkama uključivanjem opcije “”Upućen od” u prijemima s odabirom)