Knjiga ulaznih računa (Knjiga URA)

U Knjizi ulaznih računa nalaze se svi ulazni računi koji se izrađuju ručno ili automatski prilikom zaključivanja otpremnice.

Aplikacija omogućuje ručno korigiranje ili kreiranje dokumenata unutar knjige ulaznih računa.

Plaćeni, neplaćeni i djelomično plaćeni računi prikazani su drugačijim bojama kako bi se korisnik aplikacije lakše snašao u mnoštvu zapisa.

  • Opći podaci (broj dokumenta se automatski dodjeljuje, broj računa, datum računa, porezni broj, način plaćanja, iznos računa bez poreza….)
  • Uplate (odabire se ukoliko je dio računa plaćen, a koji iznos tek treba doći na naplatu)
  • Stavke kartice

Knjiga izlaznih računa (IRA)

U Knjizi izlaznih računa nalaze se svi izlazni računi koji se izrađuju automatski prilikom zaključivanja MP i VP računa.Aplikacija omogućuje i ručno korigiranje ili kreiranje dokumenata unutar knjige izlaznih računa.

Plaćeni, neplaćeni i djelomično plaćeni računi prikazani su različitom bojom kako bi se korisnik lakše snašao u mnoštvu zapisa.

  • Evidencija vlastite potroške
  • Evidencija plaćanja karticom
  • Omogućena evidencija plaćanja sa više poreznih stopa
  • Kreiranje odobrenja i evidencija svih odobrenja za stavku na jednom mjestu
  • Ispis uplata po računu

Izvodi

Omogućeno je vođenje evidencije bankovnih izvoda i stanja na računu. Moguće je dodavati više vrsta stavaka na jedan izvod ovisno o odabiru banke za koju se kreira stanje.

Knjiženjem izvoda zaključuje se stavka URA-e i IRA-e ovisno da li su na izvodu unesene stavke uplate, isplate ili kombinacija.

Knjiga popisa

Knjiga popisa je lista zaduženja i razduženja skladišta robe. Knjiga popisa se vodi po prodajnim cijenama, a može se ispisati za vremensko razdoblje (interval datuma od-do).

Knjiga popisa je vezana za primke i automatski se kreira prilikom izrade primke.

Primke i otpremnice

altPrimke i otpremnice spadaju u dokumente koji su usko povezani sa stanjem i protokom robe kroz skladište. Primka se automatski kreira prilikom zaprimanja robe na skladište, dok se otpremnica automatski kreira prilikom zaključivanja računa i izlazom robe sa skladišta.

Više o skladišnom poslovanju možete pročitati ovdje.

Blagajna i blagajnički izvještaji

Blagajna i blagajnički izvještajiOmogućeno je vođenje dnevnika blagajničkog poslovanja. Daje se mogućnost vođenja evidencije pojedinih blagajni po ulaznim i izlaznim računima tj. uplatama i isplatama.

Blagajnički izvještaji daju uvid u promet MP račun u odabranom razdoblju, način plaćanja (gotovina, kartica…), broj računa, itd.

Više o blagajničkom poslovanju možete pročitati ovdje.

Ponude i računi

Ponude i računiPredračuni su, neobavezne, pisane ponude koje nemaju status računa, te najčešće služe kao informativni podaci.

Iz ponuda je moguće kreirati sve vrste računa, te radni nalog. Ponuda je obavezna za predviđene radove u iznosu većem od 500,00 kn.

Svi računi koji su uneseni u program nalaze se u Katalogu maloprodajnih (MP) računa ili Katalogu veleprodajnih (VP) računa ovisno o vrsti.

Više o računima i ponudama možete pročitati ovdje.

Funkcije dokumenata

Evidencija čekova

Ukoliko partner plaća račun čekovima moguće je pratiti sve uplate takvih načina plaćanja. Evidencija čekova kreira se iz MP računa, te ju nije moguće ručno kreirati.

Narudžba robe

Omogućeno je naručivanje robe na skladište, te evidencija dolaska robe po dobavljaču i neisporučene robe.

Početno stanje skladišta

Kod početka rada s aplikacijom potrebno je unijeti početno stanje materijala na skladištu.

Više o stanju skladišta možete pročitati ovdje.

Odobrenja

Omogućeno je kreiranje odobrenja za pojedine artikle iz primke i knjige ulaznih računa odabirom jedne od vrsti odobrenja.

Više o odobrenjima i povratu artikala možete pročitati ovdje.

Inventura

Unutar aplikacije moguće je kreirati inventuru odabirom skladišta. Aplikacija automatski povlači stanje odabranog skladišta na inventuru.

Primke i otpremnice

Dokumenti se kreiraju prilikom ulaska i izlaska robe sa skladišta, te su vezani za druge dokumente.