Izjava o povjerljivosti i privatnosti podataka

 

Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se prikupljaju putem
Internet stranici www.mag.hr i pohranjuju se u bazama podataka Mag informatike d.o.o..
Mag Informatika d.o.o., kao pružatelj softverskih usluga, pridržava se zakonskih propisa sa ciljem
zaštite privatnosti korisnika.

Krajnji korisnik, koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku
na adresu info@mag.hr.
Upućuju se Krajnji korisnici da pažljivo pročitaju ovu izjavu o povjerljivosti podataka. Ispunjavanjem
kontakt forme i slanjem podataka, Krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa
svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe.
Ukoliko se Krajnji korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo Krajnjeg korisnika da
napusti, te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu www.mag.hr.

Ovu izjavu o povjerljivosti podataka Mag informatika d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku
objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka.
Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupaju na snagu odmah nakon objave na Internetskoj
stranici www.mag.hr.

Svaki Krajnji korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve
promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak uporabe ove Internetske, nakon stupanja na
snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Krajnji korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako
izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.

Mag Informatika d.o.o. prikuplja informacije koje identificiraju specifičnog Krajnjeg korisnika.
Kada se Krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti internetskoj stranici, kao Ispunjavanje kontakt
forme, Mag Informatika d.o.o. može od Krajnjeg korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o
sebi kao što su ime i prezime, e-mail adresa i telefonski broj, te druge s tim povezane informacije.
Uključivanje u identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka Krajnjeg korisnika. Ako
Krajnji korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu
biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

Mag Informatika d.o.o neće dijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u
slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.
Osobne podatke će Mag Informatika d.o.o. koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i
promocijskih e-mail poruka, analizu podataka, te slanje ponuda za uslugu, tehničku podršku i izradu
faktura.

Krajnji korisnik ima mogućnost pristupa, promjene i brisanja osobnih podataka koje pruži Mag
Informatika d.o.o..
Krajnji korisnik može promijeniti bilo koji od svojih osobnih podataka slanjem e-mail poruke na
info@mag.hr.
U toj e-mail poruci Krajnji korisnik treba navesti svoje ime i prezime, e-mail adresu, te koje
informacije želi nadopuniti, promijeniti ili obrisati.

Zaštitu podataka Mag Informatika d.o.o. uzima ozbiljno i poduzete su mjere opreza kako bi zaštitili
osobne podatke.

Izjava o privatnosti

 

Mag Informatika d.o.o. obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način prikupljanja
samo nužnih i osnovnih podataka o kupcima/ korisnicima koji su potrebni za ispunjenje naših obveza;
informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora
o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s
lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su
samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Mag Informatike d.o.o. i
poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.